Ett simpelt matematiskt misstag orsakade coronapaniken

publicerad 20 september 2020
- Pia Hellertz
SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Covid-19.Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Covid-19.Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC

GRANSKNING & DEBATT. 1%-misstaget handlar om hur ett enkelt, men dödligt matematiskt misstag från amerikanska Covid-19-experter orsakade världspanik och lockdown. I februari förutspådde Anthony Fauci att viruset var ”besläktat med en svår influensa” och därför skulle komma att döda cirka 0,1% av världens befolkning, men förutsägelserna om dödligheten fick det att bli tio gånger värre.

Text: Malcolm Kendrick, författare, läkare vid National Health Service i England. | Översättning och redigering: Pia Hellertz och Torbjörn Sassersson |  Reservation: Originalartikeln korrigerades av RT

Orsaken till nedstängningen (lockdown) kommer från början från bedömningen 1%, vilket var förutsägelsen om Covid-19 utvecklades okontrollerat med följden att 1% av befolkningen dör. 1% av världens befolkning är 70 miljoner människor och det är mycket. Det skulle tex betyda 3,2 miljoner döda amerikaner och 670,000 britter.

Problemet är att procentsatsen kom till av misstag, skriver Malcolm Kendrick, som drar en parallell: 1998 förlorade NASA permanent kontakten med Mars Climate Orbiter. Det var tänkt att sonden skulle åka runt Mars och studera vädret, men i stället slog den ner på Mars med en hastighet av 5000 km i timmen. En undersökning visade att katastrofen orsakades av att ingenjörer hade använt fel enheter. De konverterade inte pund-sekunder (pound seconds) till Newton-sekunder när de gjorde sina beräkningar. Skillnaden mellan en pund-sekund och en Newton-sekund är 0,67, enligt Kendrick. Misstaget gjordes och bakades sedan in i beräkningarna och sonden kraschade.

Med Covid-19 skedde ett liknande misstag, förklarar Malcolm Kendrick. En typ av dödsfall ersattes med en annat typ. Fel frekvens användes sedan för att förutsäga den sannolika dödsfrekvensen och som med NASA, ingen upptäckte felet.

För att förstå vad som hände måste du förstå skillnaden mellan två medicinska termer som låter desamma – men som är helt olika, som en pund-sekund eller en Newton-sekund.

För det första finns infektionsdödligheten (Infection Fatality Rate, IFR). Detta är det totala antalet människor som är smittade av en sjukdom samt antalet som dör av den. Denna siffra inkluderar de som inte har några symptom alls eller bara har mycket milda symptom – de som stannade hemma, hostade lite och som bara iakttog utbrottet.

Sedan har vi de faktiska dödsfallen (Case Fatality Rate – CFR). Detta är antalet personer som lider av allvarliga symptom, som förmodligen är sjuka nog för att vara på sjukhus. Det är uppenbart att människor som är allvarligt sjuka kommer att ha en högre dödlighet än de som bara är smittade, varav många inte ens har symptom. Enkelt uttryckt – alla fall är ”infektioner”, men alla infektioner är inte ”fall”. Det innebär att CFR alltid kommer att vara mycket högre än IFR. För influensa är CFR cirka tio gånger så hög som IFR. Covid-19 verkar ha en liknande andel.

Felet startade i Amerika, men slutade inte där. Inom hälso- och sjukvården är USA väldigt mycket ”the dog that wags the tail”. Siffrorna de kommer fram till används globalt.

Den 28 februari 2020 släpptes en artikel från National Institute of Allergy and Infectious Diseases and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Den publicerades i New England Journal of Medicine (NEJM), som citerade ur artikeln:

”… de övergripande kliniska konsekvenserna av Covid-19 kan i slutändan vara mer besläktade med en allvarlig säsongsinfluensa.”

De tillade att influensa har en CFR på cirka 0,1 procent. En person på tusen som blir sjuka, dör, men den citerade CFR för influensa var tio gånger för låg – de menade att IFR, infektionsdödligheten, för influensa var 0,1 procent.

Felet förstärktes. Den 11 mars vittnade samma experter för kongressen och uppgav att Covids CFR sannolikt skulle vara cirka 1%, dvs att en person av hundra, som blev allvarligt sjuka, dör. Vilket, med tiden, har visat sig vara ganska exakt.

Vid detta möte jämförde de den troliga effekten av Covid-19 med influensa, men de använde fel CFR för influensa, den som angavs i nämnda NEJM-ledare: 0,1%, eller en av tusen, den som var tio gånger lägre.

Nya dagbladet: Influensa och lunginflammation dödar tio gånger fler än covid-19

Så de matchade en procent CFR för Covid med fel 0,1 procent CFR av influensa. Plötsligt blev Covid tio gånger så dödlig. Om influensa dödade 50 skulle Covid-19 döda 500. Om influensa dödade en miljon skulle Covid döda 10 miljoner. Inte undra på att kongressen och världen, fick panik eftersom de fick höra att Covid-19 skulle bli tio gånger värre än influensa. De kunde se tre miljoner dödsfall bara i USA och 70 miljoner runt om i världen.

Experterna blandade ihop sin IFR och CFR och multiplicerade Covid-19:s sannolika inverkan med en faktor tio.

Här är vad rapporten “Public health lessons learned from biases in coronavirus mortality overestimation” (”Folkhälsolektioner från fördomar gällande överskattning av coronavirusets dödlighet”), skriver:

”Den 11 mars 2020, … baserat på den tillgängliga informationen vid den tiden informerades kongressen om att den uppskattade dödligheten för coronavirus var tio gånger högre än för säsongsinfluensa, vilket hjälpte till att starta en kampanj för social distansering, organisatoriska och nedstängningar av affärer samt order om skydd på plats”.

Den 28 februari uppskattades att Covid-19 skulle ha ungefär samma påverkan som en dålig influensasäsong – nästan säkert korrekt. Elva dagar senare förutspådde samma expertgrupp att dödligheten skulle bli tio gånger så hög.

I Storbritannien skapade gruppen, som jag kallar ”Mad Modellers of lockdown”, Imperial College-experterna, samma panik. Den 16 mars använde de en uppskattad IFR på 0,9 procent för att förutsäga att Covid-19 skulle döda cirka 500,000 i Storbritannien utan nerstängning.

Är denna förutsägelse någonstans i närheten av verkligheten?

Hittills har Storbritannien haft cirka 40,000 dödsfall i Covid. Betydligt mindre än 0,1 procent, men inte så långt ifrån. Naturligtvis kommer folk att säga … ”Vi hade stäng ner … utan det skulle så många fler ha dött. De flesta har inte smittats … ” etc.

För att svara på detta måste vi känna till den sanna IFR. Är det 0,1 procent eller en procent? (0,1% eller 1%) Om det är en procent har vi mer än 400,000 dödsfall kvar. Om den är 0,1 procent har denna epidemi nått sitt slut. Åtminstone för detta år.

Om svininfluensan, kom ihåg att IFR började med cirka två procent, 2%. Till slut var det 0,02 procent, vilket var fem gånger lägre än den lägsta uppskattningen under utbrottet. Ju mer du testar, desto lägre faller IFR.

Så var kan vi titta för att få de aktuella siffrorna om IFR? Det bästa stället att studera är det land som har testat fler människor än någon annanstans i förhållande till sin befolkning: Island.

Från och med förra veckan stod Islands IFR på 0,16 procent. Härifrån kan det inte gå upp. Det kan bara gå ner. Människor kan inte börja dö av en sjukdom de inte har.

Det betyder att vi troligen kommer att få en IFR på cirka 0,1 procent, kanske mindre. Inte 0,02 procent som av svininfluensan – kanske någonstans mellan de två. Kort sagt, 0,1 procent-profetian har visat sig vara ganska bra.

Vilket innebär att vi har haft alla dödsfall som vi någonsin skulle få. Och vilket också innebär att nerstängningen uppnådde nästan exakt ingenting med avseende på Covid. Inga dödsfall förhindrades.

Blandade bortom oigenkännlighet

Ja, vi testar och testar och hittar fler så kallade ”fall”. Om du vill. Men sjukhusen och ICU:erna (”intensive care unit” – intensivvårdsavdelningarna) är nästan tomma. Nästan ingen dör längre av Covid, och de flesta som gjorde det var redan väldigt sjuka.

Istället för att fira det har man artificiellt skapat en helt ny sak att skrämma oss med. Vi kallar nu ett positivt test av Covid för ”fall”. Detta är inte medicin. Ett ”fall” är någon som har symtom. Ett fall är inte någon som bär små mängder virus i näsan.

Nu testar du dock positivt och du blir ett ”fall”. Aldrig i historien har den medicinska terminologin varit så dålig. Aldrig har statistiken blivit så dålig.

När forskare ser tillbaka på denna pandemi har de absolut ingen aning om vem som dog på grund av Covid eller vem som – händelsevis – dog med den. Allt har mosats ihop med en fast besluten ansträngning att få viruset att se så dödligt ut som möjligt.

Lockdown hände för att vi fick höra att Covid kunde döda en procent. Men Covid skulle aldrig döda mer än cirka 0,1 procent – max.

Det är siffran som uppskattades i februari av de viktigaste aktörerna inom viral epidemiologi. En siffra som har visat sig vara anmärkningsvärt noggrann. Begåvade killar … dåligt misstag.

Vi har dödat tiotusentals – för ingenting

Men eftersom vi fick panik har vi överdrivit enormt mycket. Överdödligheten mellan mars och maj var cirka 70,000, inte de 40,000 som faktiskt dog av/med Covid. Vilket innebär att 30,000 kan ha dött direkt till följd av de åtgärder vi vidtagit.

Vi skyddade de unga, barnen, som löper noll risk för Covid. Men vi offrade våra äldre och sårbara, gruppen som borde ha skyddats. I stället orsakade vi över 20,000 dödsfall på vårdhemmen.

Det var regeringens politik att rensa på sjukhusen och fylla vårdhemmen med patienter som bar på Covid, eller flytta dem tillbaka till sina egna hem för att smitta sina närmaste. Eller den vårdpersonal som besökte dem.

Vi kastade – för att använda hälsosekreteraren Matt Hancocks löjliga fras – en ring av stål runt vårdhemmen. Som det visade sig var detta inte för att skydda dem utan för att fånga in invånarna när vi förvandlade deras bostäder till Covid-inkubatorer. Den som arbetar i vårdhem som jag gör, vet varför vi fick 20,000 i överdödlighet. Regeringens politik gjorde detta.

Det är långt ifrån all skada. Utöver vårdhem uppskattar ONS (Office for National Statistics, övers.anm.) att överskottet på 16,000 dödsfall orsakades av inlåsningen. Hjärtinfarkt och stroke som inte behandlades. De tomma, ekande sjukhusen och A&E-enheterna (Accident & Emergency Department). Cancerbehandlingarna slutade helt.

Vilket innebär att minst lika många människor har dött som ett resultat av de drakoniska åtgärder som vidtagits för att bekämpa Covid, som har dödats av själva viruset. Detta har varit en långsam panik, där i synnerhet äldre ”trampades” ihjäl.

Vi låste in oss av rädsla. Vi dödade tiotusentals i onödan av rädsla. Vi förlamade ekonomin och lämnade miljoner i rädsla för sin försörjning. Vi har fångat utsatta kvinnor och barn i hemmen tillsammans med deras misshandlare. Vi har utplånat många företag och krossat hela branscher.

Vi tog bort NHS (National Health Service är den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. Övers. anm.) och lämnade miljoner med långvarig smärta och lidande på ständigt förlängda väntelistor, som har fördubblats. Det har också förekommit tiotusentals fördröjda cancerdiagnoser – vars effekter ännu inte syns, men Lancet har uppskattat att minst sextio tusen år av liv kommer att gå förlorade.

Lockdown kan ses som en fullständig katastrof. Och allt var baserat på ett nonsens, ett påstående att Covid skulle döda en procent. Ett påstående som nu kan ses som helt och hållet fel. Sverige, som inte stängde ner, har haft en dödlighet på 0,0058 procent.

Det krävs en mycket stor och modig person för att erkänna att de har gjort ett hemskt, fruktansvärt misstag. Men ett hemskt, fruktansvärt misstag har gjorts. Låt oss avsluta detta löjliga nonsens nu. Och lova att aldrig låta en sådan monumental dumhet någonsin hända igen.

Översättning: Pia Hellertz

Malcolm Kendricks blogg kan läsas här Drmalcolmkendrick.org  och hans bok, ’Doctoring Data – How to Sort Out Medical Advice from Medical Nonsense’, finns här Doctoringdata.co.uk.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq