Världens första digitala resepass anpassat för Covid-19 och vaccinstatus testas

publicerad 7 oktober 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Res säkert med Covid-19-resepass. Foto och licens: Shutterstock.com

VÄRLDEN. Världens första passteknologi anpassad för Covid-19 testas nu på flyg från Heathrow i syfte att låta passagerare i framtiden resa utan risk för karantän. Detta sker med en app som heter CommonPass, ett digitalt hälsopass som innehåller data om en persons vaccin- och Covid-19 status. Systemet innebär att myndigheterna måste lita på testlaboratoriers provsvar i olika länder, skriver Daily Mail.

Testerna med resepass anpassade för Covid-19 pågår på flygplatsen Heathrow i England med start denna vecka. Teknik testas med målet att tillåta människor resa runt jorden utan risk för att fastna i karantän. Testet gäller passagerare som reser med United Airlines och Cathay Pacific och det sker med en app som heter CommonPass, ett digitalt hälsopass som innehåller data om en persons vaccin- och Covid-19 status. CommonPass ska i framtiden visa om en en person har vaccinerats på ett sätt som är utformat för att uppfylla olika regeringars respektive regler.

CommonPass har tagits fram av The Commons Project Foundation, en del av World Economic Forum, i hopp om att ersätta nuvarande papperslösningar som idag består av diverse hälsodokument och resepass tillverkade av papper.

Försöksverksamheten genomförs i samarbete med volontärer på flyg mellan London, New York, Hongkong och Singapore under den brittiska regeringens översyn. Målet är att så småningom tillåta vanligt resande i världen återgå till situationen innan coronakrisen.


Det nya systemet bygger på att många regeringar runt om i världen accepterar systemet och godkänner testresultat från certifierade laboratorier i de länder som väljer att delta i systemet.


Framtidens resande

Dr Bradley Perkins, Chief Medical Officer för The Commons Project, säger:

"Utan förmågan att lita på Covid-19-tester och så småningom vaccinregister över internationella gränser, kommer många länder att känna sig tvungna att behålla fullständiga reseförbud och obligatoriska karantäner så länge som pandemin råder".

"Med betrodda individuella hälsodata kan länder genomföra mer nyanserade hälsokontrollkrav för inträde."

Den ekonomiskt pressade flygindustrin har ett stort intresse av att resesystemet med CommonPass kommer till stånd så snabbt som möjligt.

Tanken är att passagerare ska testas i ett certifierat laboratorium. Provsvaret laddas upp till CommonPass på en smartphone. Appen genererar en QR-kod som kan skannas av flygbolagets personal och av personal vid gränskontroller.

Teamet bakom CommonPass säger att man följer strikta sekretessprinciper och att passet är utformat för att skydda personuppgifter enligt relevanta sekretessregler, tex GDPR.

Så här ska ett säkert resande upprättas i fem steg:

  1. Resenären testas vid ett godkänt laboratorium i sitt hemland eller vaccineras när ett vaccin blir tillgängligt.
  2. Resultaten skickas till en lokal eller nationell registerdatabas och/eller appar som tex: Apple Health, CommonPass, COVIDcheck eller Googles CommonHealth-app.
  3. Appen visar aktuella inreseregler för destinationen, var laboratorietestet utförts och resultatet och om resenären därmed uppfyller landets inträdeskrav.
  4. Personen får information om denne är godkänd för att resa till ett destinationsland.
  5. Appen genererar en QR-kod som kan skannas av flygpersonal och vid gränskontroller.

Det återstår fortfarande en rad mindre problem som måste lösas för att resekontrollsystemet ska sjösättas på bred front, men den generella idén är lanserad.

NewsVoice kommentar

Rockefeller Foundation meddelade att organisationen finansierade The Commons Project med 300,000 USD redan i juni 2019 strax innan coronakrisen tog fart i Kina under hösten 2019. I ett pressmeddelande från den 5:e september 2019 skriver The Commons Project hur användare av smartphones med Android ska kunna komma åt sina hälsodata via godkända appar. Nu framkommer att en av dessa appar är CommonPass som alltså tagits fram av The Commons Project Foundation, för närvarande med c:a 28 anställda och huvudkontor i New York.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Res säkert med Covid-resepass? Foto och licens: Shutterstock.com

Källor