Lögner, desinformation och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i coronans namn

publicerad 19 november 2020
- Gästskribent
Protest mot oligarkerna. Foto: Daniel. Licens: Pixabay.com
Protest mot oligarkerna.

DEBATT. Vi alla upplever i dessa tider hur mäktiga individer och storföretag tar tillfället i akt för att utöka sin makt. Strategin handlar om att använda coronakrisen för att piska fram rädsla i världssamhället. Restriktionerna tar ifrån oss våra friheter. Det skriver Per Melin som även menar att de föreslagna vårdmetoderna drivs fram av ekonomiska intressen på en bärvåg av stress och rädsla.

Text: Per Melin, text uppdaterad kl 18:42

I och med Sveriges nya nedstängningsorder och utfästelser om ännu hårdare tag framöver, så träder den svenska regeringen in på samma fascistoida väg som resten av västvärlden.

Corona är ungefär lika farligt eller ofarligt som ett vanligt säsongsinfluensavirus. Skrämselpropagandan kommer sig inte av omsorg med mänskligheten, utan av en medveten strävan att göra oss rädda. Rädda människor förlorar förmågan till kritiskt tänkande och kan manipuleras till det mesta. Under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget fick en av de högsta nazist-ledarna frågan hur man hade lyckats manipulera så många människor. Han svarade: Man kan få människor överallt att gå med på vad som helst genom att först skrämma upp dem.

Allt fler börjar dock genomskåda vår tids lögnbygge. I andra länder, som Australien, Nya Zeeland, Kanada, USA, Irland, England, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike, reser och motsätter sig människor de allt hårdare diktaturförhållanden. Helt fredliga möten och demonstrationer slås ofta ner brutalt. Tumskruvarna dras åt, men mänskligheten håller på att vakna, så även i Sverige.

Äldreboenden i Sverige fick redan i början av året instruktionen ifrån Socialstyrelsen att inte ge vård vid misstänkt corona-smitta. Istället skulle man ge vård i livets slutskede, det vill säga dödshjälp. Vanligt syrgasflöde togs bort, opioider och benzodiazepiner sattes in. Bland andra de svenska läkarna Yngve Gustavsson och John Tallinger har visselblåst om detta.

Det finns sakkunniga som anser att 87 procent av dem som har rapporterats döda i Covid-19 på äldreboendena i själva verket vanvårdades till döds. 2021 får vi förhoppningsvis veta de exakta siffrorna.

De lungmaskiner som används vid Covid-19 skadar lungorna och har dödat många människor. Visselblåsare i bland annat USA, Kina och Storbritannien har vittnat om detta. Läkare i USA har uppskattat, att 80 procent av de covidpatienter som läggs i den typen av ventilatorer dör. Läkare i Storbritannien uppskattar att det är 66 procent och läkare i Kina uppskattar det till 86 procent. Vårdpersonal i USA har till och med vittnat om många helt friska människor som utan medicinsk anledning har lagts i ventilatorer och till följd av detta avlidit.

Dessutom ger de testmetoder man använder sig av många, många gånger fler positiva svar än vad som stämmer med verkligheten. Detta möjliggör ökad skrämsel. Kary Mullis som tog fram PCR-testet har själv varit tydlig med att PCR-test inte kan användas till att testa förekomst av sjukdom.

De som drabbas av Covid-19 är främst personer med felmedicinering, medicinskador, problematiska underliggande sjukdomar och undernäring. Trots att regering, riksdag, Folkhälsomyndigheten, svenska sjukhus, smittskyddsläkare och mainstreammedia, som Public Service, har fått fakta om detta sedan i början av mars, så vägrar man systematiskt att släppa igenom sådan information till allmänheten.

Ansiktsmasker fungerar inte mot virus. Däremot försämrar de syreupptaget och ökar koldioxidhalten i kroppen. Detta får mer eller mindre allvarliga kort- och långsiktiga konsekvenser för hälsan. Dessutom försämras avgiftningen via andningsvägarna hos den som bär mask medan insjuknandena i virus- och andra åkommor som bakteriell lunginflammation ökar. För övrigt påverkas människor och i synnerhet spädbarn psykiskt negativt av att inte kunna se och interagera med andras ansikten.

Corona-vaccinerna har testats och med den planerade dosen visat sig ge biverkningar i 100 procent av fallen. Flera försökspersoner är redan svårt skadade i sina nervsystem. Vad som händer med de vaccininjicerades hälsa på längre sikt har vi ingen aning om.

Corona-vaccinerna har redan visat sig kunna ge biverkningar. Flera av försökspersonerna är till följd av vaccin-testerna skadade i sina nervsystem. Vad som händer med de vaccininjicerades hälsa på längre sikt har vi ingen aning om.

Text: Per Melin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq