Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikanska CIA.

Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikansak CIA. Foto: Wikimapia.org

Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikanska CIA. Foto: Wikimapia.org. Hunter Biden, Joe Biden (foto: Ben Stanfield, licens: CC BY-SA 2.0).

Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikansak CIA. Foto: Wikimapia.org