Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikansak CIA. Foto: Wikimapia.org

Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikansak CIA. Foto: Wikimapia.org

Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikansak CIA. Foto: Wikimapia.org.

Ryska SVR (HK utanför Moskva i bild) motsvarar amerikanska CIA.