Expertgrupp: Ivermectin är bästa tidiga behandling mot Covid-19

publicerad 18 december 2020
- Gästskribent
Dr Pierre Kory, MD. Video: Senator Ron Johnson (USA)
Dr Pierre Kory, MD. Video: Senator Ron Johnson (USA)

Medicinen Ivermectin är den bästa tidiga behandlingsinsatsen mot Covid-19. Det visar erfarenheter från många sjukhus och forskningsinstitutioner i flera länder. Ivermectin kallas ibland: “en mirakelmedicin”, utan farliga biverkningar.

Text: Heléne Karlsson | YouTube tog ned videon i denna artikel

SVT fortsätter trots fakta att gå läkemedelsindustrins ärenden om att endast vaccin är lösningen. Skattebetalarna betalar. Läkemedelsindustrin verkar ha en rak kanal rakt in till SVT, men det har inte vetenskapen.

Dr Pierre Kory och ett antal fler läkare, se nedan länk till den längre versionen redogör i den amerikanska senaten om många granskade studier och mängder av data, från flera högt aktade läkare, sjukhus, välrenommerade professorer och forskningsinstitut runt om i världen.

Ivermectin är den bästa tidiga medicinen mot Covdid-19. Det finns fler, men den är den som fungerar bäst och den har knappt några biverkningar. Resultatet av deras arbete visar att det finns tillräckligt med underlag för att vården skall ändra sina behandlingsinsatser till det som arbetsgruppen FLCCC föreslår.

Senator Ron Johnson från Wisconsin har lagt ut två filmer på sin youtube kanal. Den ena ligger överst i denna artikel. Se även en lång version av videon ovan. Fördjupande information och behandlingsprotokoll för forskare, vårdpersonal och beslutsfattare.

Vitaminer som komplement

I den längre videoversionen förklarar en av experterna att zink är mycket effektivt i doser om 50 mg/dag och att D-vitamin är ett mycket viktigt komplement som minskar risken för insjuknande och svåra symptom. Han berättar också att insjuknande och dödlighet är mycket högre hos afroamerikaner och latinamerikaner samt den äldre befolkningen. Detta med koppling till D-vitaminbrist. Vidare berättar en av läkarna att man nu i Skottland och England börjat dela ut D-vitamin åt den äldre delen av befolkningen.

FLCCC:s arbete och hindren på vägen

Dr Pierre Kory är ordförande i FLCCC (Frontline Covid-19 Critical Care Alliance) som skapades av en grupp experter som i ett tidigt skede började samarbeta för att hitta lösningar mot de skrämmande dåliga behandlingsresultat med många dödsfall, som vården har vid Covid-19.

Slutsatserna de kommit fram till bygger på mängder av data som kommit in från hela världen om Covid-19 under året. Gruppen har samarbetat i ca 9 månader.

Han påpekar att ingen av myndigheterna har gjort detta arbete, som de egentligen borde ha gjort. Allt har bara handlat om att skapa nya dyra mediciner eller vacciner, istället för att använda sådana som redan finns i sortimenten.

Det är mycket vanligt att mediciner som redan under en tid funnits på marknaden mot vissa sjukdomar, senare även visat sig fungera effektivt mot andra sjukdomar. Det är därför sådant här arbete är av största vikt. Precis som fallet med Ivermectin och Covid-19.

Läkarna påpekar också att själva byråkratin i sig runt den medicinska utvecklingen utgör ett stort hinder. Dr Pierre Kory berättar om hur Facebook blockerar deras meddelande kring deras viktiga arbete. Facebook har utgjort ett hinder eftersom läkarna har behov av att kunna knyta samman nätverk av experter världen över genom sociala medier.

Läs mer på FASS om Ivermectin

Vad säger vetenskapen om läkemedelsbolagen?

Vi måste inse att vinstdrivande organisationer som läkemedelsindustrin och lobbyister från dessa inte värnar om medborgarnas intressen. Det är deras försäljning, vinster och i bästa fall goda ryckte som är viktigast. Därför skall vi alla vara kritiska, samt också lyssna på vad vetenskapsmän säger om medicinindustrin.

Några citat och tips från Lars Berns senaste krönika och Hans Dahl som kommentator till föregående artikel:

”De akademiska institutionerna i detta land tillåter sig att vara läkemedelsindustrins betalda agenter” – Arnold Seymour Relman, professor i medicin vid Harvard

”Evidensbaserad medicin är faktiskt så korrumperad att den blir värdelös eller skadlig”
– Marcia Angell Chefsredaktör för den ansedda medicinska tidsskriften New England Journal of medicin

Varför huvuddelen av publicerade forskningsresultat är falska”- John Ioannidis en av världens främsta epidemiologer

”Vacciner: Sanning lögner och kontroverser” – bok av professor och specialistläkare Peter Gøtzsche

”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovård” – bok av professor och specialistläkare Peter Gøtzsche

Selling Sickness: How the World’s Biggest Pharmaceutical Companies are Turning us All into patients” – bok av Ray Moynihan, hälsojournalist, dokumentärfilmare och forskare

Text: Heléne Karlsson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack redaktionen och anonym!

  Alldeles riktigt. Det sägs 4 min in i videon.
  Men viktigt att få med det i texten också!
  Har mejlat redaktionen om uppdateringar.

 • 1910 sade Rockefeller till Carnegie: “Jag tillverkar mediciner,
  inte för att bota, men för att lindra. Då kan jag sälja mediciner
  från det att sjukdomen upptäcks hos patienten till dess att den
  avlider.”
  Så har det fortsatt i över etthundra år. Nu väntar vi på vacciner
  i stället för att använda befintliga läkemedel, för att snabbt bota
  patienterna. Först efter ett år sätter vissa länder in vitaminer
  och mineraler för att lindra utbrotten. Tills nu har det varit helt
  tyst om dess förebyggande verkan!

 • Tack redaktionen och anonym!

  Alldeles riktigt. Det sägs 4 min in i videon.
  Men viktigt att få med det i texten också!
  Har mejlat redaktionen om uppdateringar.

 • 1910 sade Rockefeller till Carnegie: “Jag tillverkar mediciner,
  inte för att bota, men för att lindra. Då kan jag sälja mediciner
  från det att sjukdomen upptäcks hos patienten till dess att den
  avlider.”
  Så har det fortsatt i över etthundra år. Nu väntar vi på vacciner
  i stället för att använda befintliga läkemedel, för att snabbt bota
  patienterna. Först efter ett år sätter vissa länder in vitaminer
  och mineraler för att lindra utbrotten. Tills nu har det varit helt
  tyst om dess förebyggande verkan!

 • Inskickad av anonym person:

  “Ni kan gärna uppdatera artikeln med info om hur effektivt ivermectin är som profylax.
  Finns i dagsläget resultat från fem studier där man sett på hur bra ivm skyddar mot covid. Resultaten ligger mellan 75-100% skydd mot att insjukna.
  Shouman och Carvallos studier (Egypten och Argentina) definitivt värda att se på.”

 • Det förutspås att vi närmar oss “The great awakening” ,det stora uppvaknandet. Det känns som det närmar sig med stormsteg.Det är fantastiskt hur många forskare, läkare och andra experter som nu börjar träda fram och avslöjar Läkemedelsindustrins ensidiga vinstintressen och oetiska aktiviteter som inte drar sig för kriminell verksamhet om de anser det nödvändigt. Kanske har vi ingen lagstiftning som är uppdaterad att täcka deras undlåtenhet att ta fram effektiva läkemedel även om man inte kan patentera eller tjäna stora pengar på dem.Precis som Facebook och Amazon bör de granskas för otillbörlig maktfullkomlighet där de utan skrupler försöker slå ut och göra sig av med konkurrenter på ett orillbörligt sätt. De har också lagt beslag på det fria ordet och använder alla medel för att lamslå kritiker och forskare som säger sanningen.
  Allmänheten har fortfarande en överdriven tilltro till att läkemedelsindustrin drivs av en slags önskan att hjälpa människor att bli friska. De drivs av rena vinstintressen och ingen bör tveka om att en frisk människa är mindre lönsam än en halv frisk patient.

 • Deutsche Apothekerzeitung (DAZ) rapporterar om en jämförande studie genomförd i Bangladesh och Kina som visar att Ivermectin i kombination med antibiotikumet Doxycyclin är bättre än Hydroxiklorokin i kombination med antibiotikumet Azithromycin vid tidig behandling mot Covid-19 både när det gäller effektivitet och biverkningar.

  Studien omfattade 119 patienter som insjuknat i Covid-19.
  Alla 60 patienter som gavs Ivermectin i kombination med antibiotikumet Doxycyclin hade tillfrisknat helt inom sex dagar.

  https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/07/13/gute-nachrichten-zu-ivermectin-plus-doxycyclin

 • Inskickad av anonym person:

  “Ni kan gärna uppdatera artikeln med info om hur effektivt ivermectin är som profylax.
  Finns i dagsläget resultat från fem studier där man sett på hur bra ivm skyddar mot covid. Resultaten ligger mellan 75-100% skydd mot att insjukna.
  Shouman och Carvallos studier (Egypten och Argentina) definitivt värda att se på.”

 • Zink, D-vitamin och C-vitamin är vitaminer som i det här vetenskapliga arbetet fastslagits som viktiga komplement i behandlingen med Ivermectin mot Covid-19.

  Det föreligger således högst troligtvis inga hinder för att ge rekommendationerna om att äta dessa även som förebyggande mot Covid-19.

  (Fördjupad information om vitaminer finns i behandlingsprotokoll och referenser i denna länk; https://covid19criticalcare.com/ )

 • Det förutspås att vi närmar oss “The great awakening” ,det stora uppvaknandet. Det känns som det närmar sig med stormsteg.Det är fantastiskt hur många forskare, läkare och andra experter som nu börjar träda fram och avslöjar Läkemedelsindustrins ensidiga vinstintressen och oetiska aktiviteter som inte drar sig för kriminell verksamhet om de anser det nödvändigt. Kanske har vi ingen lagstiftning som är uppdaterad att täcka deras undlåtenhet att ta fram effektiva läkemedel även om man inte kan patentera eller tjäna stora pengar på dem.Precis som Facebook och Amazon bör de granskas för otillbörlig maktfullkomlighet där de utan skrupler försöker slå ut och göra sig av med konkurrenter på ett orillbörligt sätt. De har också lagt beslag på det fria ordet och använder alla medel för att lamslå kritiker och forskare som säger sanningen.
  Allmänheten har fortfarande en överdriven tilltro till att läkemedelsindustrin drivs av en slags önskan att hjälpa människor att bli friska. De drivs av rena vinstintressen och ingen bör tveka om att en frisk människa är mindre lönsam än en halv frisk patient.

 • Deutsche Apothekerzeitung (DAZ) rapporterar om en jämförande studie genomförd i Bangladesh och Kina som visar att Ivermectin i kombination med antibiotikumet Doxycyclin är bättre än Hydroxiklorokin i kombination med antibiotikumet Azithromycin vid tidig behandling mot Covid-19 både när det gäller effektivitet och biverkningar.

  Studien omfattade 119 patienter som insjuknat i Covid-19.
  Alla 60 patienter som gavs Ivermectin i kombination med antibiotikumet Doxycyclin hade tillfrisknat helt inom sex dagar.

  https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/07/13/gute-nachrichten-zu-ivermectin-plus-doxycyclin

 • Zink, D-vitamin och C-vitamin är vitaminer som i det här vetenskapliga arbetet fastslagits som viktiga komplement i behandlingen med Ivermectin mot Covid-19.

  Det föreligger således högst troligtvis inga hinder för att ge rekommendationerna om att äta dessa även som förebyggande mot Covid-19.

  (Fördjupad information om vitaminer finns i behandlingsprotokoll och referenser i denna länk; https://covid19criticalcare.com/ )

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *