MPRT-personal: Georg Lagerberg (privat foto, Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket) Kajsa Rohdin (privat foto, Linkedin). Montage: NewsVoice

MPRT-personal: Georg Lagerberg (privat foto, Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket) Kajsa Rohdin (privat foto, Linkedin). Montage: NewsVoice

MPRT-personal: Georg Lagerberg (privat foto, Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket) Kajsa Rohdin (privat foto, Linkedin). Montage: NewsVoice
https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=77601
https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/aktuellt-i-projektet/ledarportratt/det-ar-ett-roligt-uppdrag-att-vara-arbetsgivarforetradare/
https://www.linkedin.com/in/kajsa-rohdin-1624a6b2/

MPRT-personal: Georg Lagerberg (privat foto), Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket) och Kajsa Rohdin (privat foto, Linkedin). Montage: NewsVoice