Bild som visar komplex av förmodade bostadsrätter. Illustration: Daniel DiNuzzo (Unsplash.com)

Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Mäklarstatistik

Bild som visar komplex av förmodade bostadsrätter. Illustration: Daniel DiNuzzo (Unsplash.com)
https://unsplash.com/@ddinuzzo

Priser på bostadsrätter i centrala Malmö 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se