Priser på bostadsrätter i centrala Malmö 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Mäklarstatistik

Priser på bostadsrätter i centrala Malmö 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Priser på bostadsrätter i centrala Göteborg 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se
Bild som visar komplex av förmodade bostadsrätter. Illustration: Daniel DiNuzzo (Unsplash.com)