Priser på bostadsrätter i centrala Stockholm 2016-2020. Priser på bostadsrätter i centrala Stockholm 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Prisutveckling bostadsrätter mars-oktober 2020. Källor: Parapedia.se, Mäklarstatistik

Priser på bostadsrätter i centrala Stockholm 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se

Priser på bostadsrätter 2016-2020. Källa: Maklarstatistik.se
Pontus Levén. Pressfoto: Republiken