Vaccinerade och ovaccinerade. Originalfoto av Evgenii-Khaldeii (1940-talet)

"På andra sidan muren" - Foto: Netflix.com

Vaccinerade och ovaccinerade. Originalfoto av Evgenii-Khaldeii (1940-talet)

"På andra sidan muren" - Foto: Netflix.com