Röstning på Pandemilagen, 2021

Röstning 8 jan 2021 för Pandemilagen. Källa Riksdagen