Ledningsgruppen på Revisorsinspektionen. Pressfoto: Revisorsinspektionen.se

Revisorsinspektionen föreläggande Sonny Malmquist

Ledningsgruppen på Revisorsinspektionen. Pressfoto: Revisorsinspektionen.se
Från vänster: Carin Rytoft Drangel, Per Johansson (Myndighetschef), Kristina Rasmusson, Anders Ahlgren (Chefsjurist)

Revisorsinspektionen Per Johansson