“Koncentrationsläger” för coronadissdenter i Tyskland, 2021.