Tempus

Fråga från Revisorsinspektionen
Tempus Tricordia mediestödsfusk