Anders Gustafsson och Maria Lindfors (pixelerat privatfoto)

Anders Gustafsson, Kajsa Rhodin och Georg Lagerberg. Foton: Privata. Montage: NewsVoice

Anders Gustafsson och Maria Lindfors (pixelerat privatfoto)

Anders Gustafsson, Kajsa Rhodin och Georg Lagerberg. Foton: Privata. Montage: NewsVoice