Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)

Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)

Torbjörn Sassersson (foto: Anna Böhlmark) och Charlotte Ingvar-Nilsson (pressfoto: Arbetsgivarverket.se)
https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/aktuellt-i-projektet/ledarportratt/det-ar-ett-roligt-uppdrag-att-vara-arbetsgivarforetradare/