Sverige avser bidra med ytterligare 100 miljoner kronor för global tillgång till vaccin mot covid-19

publicerad 11 februari 2021
- av Redaktionen
Vaccination. Foto: RF Studio. Licens: Pexels.com
Vaccination. Foto: RF Studio. Licens: Pexels.com
Vaccination. Foto: RF Studio. Licens: Pexels.com

REGERINGEN. Regeringen avser att ge ytterligare 100 miljoner kronor i bidrag till Covax för att göra vaccin mot covid-19 tillgängligt i låg- och medelinkomstländer. Sverige dubblerar därmed sitt stöd till Covax för global vaccintillgång.

Regeringen planerar nu att tillföra ytterligare 100 miljoner kronor till Covax för att möjliggöra att fler invånare i låg- och medelinkomstländer samt i humanitära krisområden får tillgång till vaccin. Pandemin har nu skördat över två miljoner människoliv världen över och fler än 100 miljoner fall av covid-19 har registrerats.

Pandemin har också svåra indirekta effekter, inte minst när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Som en direkt följd av pandemin är också de humanitära behoven i världen större än på mycket länge.

Vaccin spelar en avgörande roll i kampen mot pandemin, för att sätta stopp för virusets effekter, skynda på den ekonomiska återhämtningen och minska risken för virusmutationer.

Global vaccintillgång gynnar därmed också vår egen befolkning. För att lyckas måste vaccinet komma alla till del, inte bara vissa länder. Detta ställer också krav på hälsosystemen att kunna genomföra vaccination. Här spelar också Sveriges långsiktiga stöd för att stärka hälso- och sjukvårdssystem en viktig roll.

“Ingen är säker förrän alla är säkra. Det är inget alternativ att inte bidra till att människor i hela världen kan få tillgång till säkra och effektiva vacciner. Det handlar om solidaritet och anständighet, men samtidigt också om att få stopp på en pandemi som har allvarliga konsekvenser överallt. Jag är stolt över att Sverige kan fortsätta bidra i den globala kampen mot covid-19”, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

Bidraget på 100 miljoner är planerat att gå till Covax AMC, som leds av bland andra Världshälsoorganisationen och Vaccinalliansen Gavi. Bidraget gäller vaccin mot covid-19 för 92 låg- och lägre medelinkomstländer och ges i tillägg till ett tidigare bidrag på 100 miljoner kronor under 2020.

Covax presenterade den 3 februari planer på att börja leverera vaccindoser till totalt 145 länder under första halvåret 2021.

Sverige ingår i EU-samarbetet kring upphandling av vaccin som redan från starten verkat för global vaccintillgång, och Sverige är också medlem i Covax genom EU.

Text: Robert Englund, Regeringsklansliet