Nya Dagbladet replikerar DN och SVT efter att MPRT avslöjats

publicerad 18 februari 2021
- Nya Dagbladet
Generaldirektör Charlotte Ingvar (MPRT) Nilsson Ika Johannesson (Kulturnyheterna). Bild: SVT Play
Generaldirektör Charlotte Ingvar Nilsson (MPRT) och Ika Johannesson (Kulturnyheterna).

MEDIA. Efter Nya Dagbladets granskningar har allvarliga oegentligheter framkommit i samband med att Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) nyligen delat ut 1,4 miljarder kronor i stöd till svenska medier. Nu rycker dock skattefinansierade SVT och den systemlojala Bonniertidningen DN in till myndighetens försvar tillsammans med den vänsterextrema underrättelsegruppen Expos understöd.

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet

Statskanalens program Kulturnyheterna [Web Archive] gör nu ett försök till en attack mot Nya Dagbladet, NewsVoice och Samnytt i en samordnad påverkanskampanj tillsammans med Bonniergruppens DN och underrättelsegruppen Expo. I kulturredaktionens indignerade reportage lyfter man bland annat fram granskningen av myndigheten som en ”koordinerad påverkanskampanj”, som en anonym medarbetare på myndigheten ska ha uttryckt det.

I början av december nekades Nya Dagbladet stöd från myndigheten enligt motiveringen från handläggaren Dinara Berg att “redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser” och “därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd” – en motivering som tidigare inte använts i myndighetens 45-åriga historia, men som likväl omfattades utan reservationer i mediestödsnämnden.

Nya Dagbladet har därtill kunnat bekräfta att man uppfyllt alla formella krav som ställs på medier för att få del av redaktionsstödet och att samma stöd beviljades till Lidingö tidning – som inte har en enda anställd person och drivs helt på hobbybasis. Noteras kan även att vänsterpopulistiska Aftonbladet, som 2018 gjorde en vinst på 148 miljoner kronor och delade ut 156 miljoner till sina aktieägare, tilldelades 12 miljoner i redaktionsstöd. Myndighetens handläggare Kajsa Rohdin har också paradoxalt nog bekräftat till Nya Dagbladet att det enligt gällande regelverk inte heller finns någon gräns för hur stor andel ideella resurser man får ha.

Samtidigt nekades även NewsVoice redaktionsstöd efter handläggaren Rohdins förslag med motiveringen att man “haft innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”. Inte heller i detta fall förekom någon reservation från ansvariga ledamöter i mediestödsnämnden. Sammantaget underkändes NewsVoice och Nya Dagbladet båda med helt unika paragrafer sett till myndighetens historia – mediestödsförordningens paragrafer 2 respektive 9a – där det bland annat stipuleras att syftet med mediestödet är att främja mångfalden i medielandskapet och allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsmedia.

Enligt svensk lag skall presstödet därtill främja mångfald på tidningsmarknaden i Sverige. Som kuriosa kan nämnas att pseudokonservativa Svenska Dagbladet och den numera nedlagda socialdemokratiska tidningen Arbetet har dock tillsammans fått 7 miljarder kronor vilket motsvarar 25 procent av allt stöd som någonsin delats ut.

Efter detta inledde Nya Dagbladet och NewsVoice en omfattande granskning av myndigheten. I dessa har bland mycket annat framkommit att stöd delats ut i andra fall även trots uppenbart fusk – som i fallet med det vänsterradikala Rättvisepartiet Socialisternas publikation “Offensiv”, tidningen Yippie och vänsterliberala tidningen Tempus.

Ett annat graverande avslöjande var att mediestödsledamoten Brit Stakston gjort sig skyldig till grovt jäv genom att fuska till sig stöd för en egen blogg, Blankspot, och dessutom fått artiklar från denna marknadsförda från denna på myndighetens egen hemsida, där hon bland annat agiterat mot Donald Trump och fri opinionsbildning på internet.

Myndighetens generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson understryker dock i statskanalens inslag att man inte gjort sig skyldig till politisk diskriminering på något sätt.

Det stämmer naturligtvis inte“, menar hon.

Ingvar-Nilsson är personligen framförallt kritisk mot granskningen av ansvariga handläggare som förberett besluten om mediestöd och att dessa bland annat benämnts med namn. Själv avskriver hon dessa från något betydande personligt ansvar eftersom det formellt är mediestödsnämnden som ska godkänna deras förberedda ärenden med majoritetsbeslut.

Av inslaget framgår samtidigt inte att dessa majoritetsbeslut som regel omfattas närmast rutinmässigt av nämnden, vilket i praktiken ger enskilda handläggare ett avgörande inflytande och ansvar för de beslut som fattas. Gällande nämndens senaste 500 ärenden har myndigheten inte kunnat presentera ett enda beslut som avviker från handläggarens redan förberedda förslag. Tilläggas kan att det enligt nuvarande praxis inte heller är möjligt att överklaga ett beslut som väl har godkänts av nämnden.

Myndighetens generaldirektör är samtidigt noga med att understryka att artiklarna som förekommit i Nya Dagbladets, NewsVoice eller Samhällsnytts granskning inte kan betecknas som olagliga.

Vi kan absolut inte styra över vad tidningarna skriver, vi ska inte styra över vad tidningarna skriver”, konstaterar hon.

Hon framhåller medarbetare hängts ut, men understryker noga att det har aldrig varit fråga om vad man kunnat bedöma som hat eller hot.

Hade det varit det hade vi polisanmält det”, klargör hon.

I ”Kulturnyheternas” inslag förekommer inte någon som helst information som framkommit i granskningen av myndigheten, och inte heller i det mycket liknande uppslag som Bonniertidningen DN bidragit med. Trots de extremt grova uthängningar och pressetiska övergrepp som skattefinansierad media och Bonnierpressen regelbundet gjort sig skyldiga till genom åren, lägger man tvärtom fullt fokus på att ifrågasätta granskningen i sig själv och antyder att den resursstarka myndigheten orättfärdigt utsatts för stor press på ett ”obehagligt och kränkande sätt”.

Kulturnyheternas medarbetare Simon Pollack Sarnecki, son till kriminologen och medieprofilen Jerzy Sarnecki, har i inslaget därtill involverat Jonathan Leman från underrättelsegruppen Expo. Den beryktade gruppen betecknar sig själv som ”antirasistisk” men har under många år motsatt sig europeiska folkgruppers rätt till egna hemländer på etnisk grund och har medarbetare och som öppet tagit ställning för den våldsbejakande svart makt-rörelsen BLM. Arbetsmetodiken har framförallt varit specialiserad på uthängningar, karaktärsmord och systematisk kartläggning av politiska fiender där även Nya Dagbladet, NewsVoice och Samhällsnytt kommit att inkluderas.

I reportaget lyfter Pollack Sarnecki fram Lemans beteckning på Nya Dagbladet, NewsVoice och Samnytt som ”en del av ytterhögerns medielandskap” och dennes tankar om att det framförallt handlar om ett kulturkrig från de tre tidningarna mot ”vad man upplever som politiska motståndare”.

Det handlar inte om att hitta systemfel eller belysa att något inte går rätt till, menar Leman som istället tror att det “handlar om att skrämma människor till tystnad” snarare än att med journalistikens verktyg granska problem och orättvisor.”

SVT valde i onsdagskvällens inslag i Kulturnyheterna att inte delge Nya Dagbladets svar som skickades in under eftermiddagen. Även den systemlojala Bonniertidningen DN:s utsände Josef Svenberg har varit i kontakt med Nya Dagbladet för ett liknande uppslag på samma tema, något redaktionen dock valt att inte förhålla sig till överhuvudtaget.

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • ‘Tjänstemannaansvar’ borde även gälla regering- och riksdagsledamöter. Dessa kan enligt gällande grundlag, Regeringsformen, inte ställas inför rätta för tagna beslut inom ramen för Regeringens eller Riksdagens kompetensområde, ej heller ‘retroaktivt’, försåvitt inte en anmälan härom först godkänts av Konstitutionsutskottet och därefter bifallits av av en kvalificerad majoritet i Riksdagen, uppgående till 5/6. Det är dessutom endast en riksdagsman som kan föra en sådan fråga till Konstitutionsutskottet. Tala om ett ‘staketförsett’ privilegium att besluta vad som helst utan att det finns någon praktisk möjlighet för de svenska medborgarna att utkräva ansvar! Detta gäller dock inte högförräderiparagraferna, men dessa är svåra att föra till bevis, om någon nu undrar kring detta.
    Ny Regeringsform behövs. Om sådan ska kunna beslutas måste först Riksdagen godkänna detta senast nio månader före ett riksdagsval, i praktiken före detta års utgång, för att efter riksdagsvalet i september 2022 den nya Riksdagen en andra gång ska godkänna sådan grundlagsändring.
    Vilka/vilket parti driver en dylik fråga? Inget såklart, eftersom man inte vill inskränka på sina ‘lagföringslösa befogenheter’ i onödan. Tänk om man kommer i regeringsställning!

  • Hederliga tjänstemän hade aldrig klarat av att agera så ologiskt och godtyckligt. Den av finansoligarkerna kapade staten måste bort och en återgång till heder och moral måste ske. Innan dess kan inte demokratin återupprättas. Idag råder makt över moral och godtycke över rättsstatsprinciper!

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *