Läkemedelsföretaget Moderna testar covid-19 vaccin på spädbarn och unga

publicerad 21 mars 2021
- Sanja Juric
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Läkemedelsföretaget Moderna meddelade förra tisdag att de har påbörjat en studie där företaget nu testar sitt covid-vaccin på spädbarn från sex månader och barn upp till 12 år. Antal friska barn från USA och Kanada som ingår i studien uppges vara 6750. Syftet med att testa vaccinet på unga är att hjälpa till att producera flockimmuniteten för att i sin tur stoppa pandemin, skriver New York Times. 

Varje barn kommer att få två doser med 28 dagars mellanrum och studien kommer att delas upp i två delar. De första vaccinerade barnen i varje grupp kommer att få den lägsta dosen och efter övervakning kommer de senare deltagarna att tilldelas högre doser. Resultaten kommer att leda till att avgöra vilken dos som är säkrast och mest sannolikt skyddar olika åldersgrupper. Barn som kommer att ingå i del 2 i studien kommer att ges antingen den valda dosen efter analysen av första delen eller placebo bestående av saltvatten.

Övervakning av barnen kommer att pågå i ett år. Forskarna kommer att leta efter biverkningar och mäta antikroppsnivåer som är huvudindikatorn för att avgöra om vaccinet ger skydd.

Det finns ett stort behov att testa hur vaccinet påverkar barnen, säger dr. David Wohl, medicinsk direktör för vaccinkliniken vid University of North Carolina, men ifrågasätter varför barnen skulle övervakas endast ett år, när vuxna i Modernas andra studie följs i två år.

Dr. Wohl var också förvånad att vaccinet testas på så unga så snart, då de flesta inte blir särskilt sjuka av covid, även om vissa utvecklar ett allvarligt inflammatoriskt syndrom som kan vara livshotande, säger han. Även läkemedelsföretagen Johnson & Johnson och Pfizer-BioNTech har påbörjat studier på barn och väntas gå ner i åldrarna. AstraZeneca började testa sitt vaccin i Storbritannien på barn 6 år och äldre under februari månad.

Samtidigt testar företaget Moderna sitt vaccin på 3000 barn mellan 12 och 17 år i en annan studie och resultaten förväntas vara klara till sommaren.

Biverkningar

Läkare påpekar att vaccinbiverkningarna hos barn kan vara mer intensiva än hos vuxna, något som föräldrar bör vara medvetna om och kan vänta sig. Biverkningarna efter vaccinet uppges vara: feber, ömma armar, trötthet och värkande leder och muskler.

Moderna ville inte avslöja hur många som redan har registrerat sig för att ingå i studien eller vilka som har hunnit få den första dosen.

Text: Sanja R Juric

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq