Lars Bern: Mänskligheten står vid ett vägskäl

publicerad 30 mars 2021
- Lars Bern
Lars Bern (dec 2019). Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

OPINION. Jag har i flera sammanhang beskrivit hur hälso- och livsmedelsmarknaderna under de senaste hundra åren kommit att bli helt dominerade av två globala industrikomplex som skaffat sig en enorm växande ekonomisk makt. Den gemensamma grundstrategin har varit global marknadsdominans och konkurrensbegränsningar. Utvecklingen på dessa marknader styrs idag utifrån komplexens och dess storägares kortsiktiga profit- och maktintressen och i allt mindre grad utifrån hänsyn till människors hälsa och välmående.

Text: Lars Bern, vice ordförande i Riksföreningen för Metabol Hälsa | Artikeln har tidigare publicerats på Antropocene

Den växande maktkoncentrationen som följer i kölvattnet av de globala industrikomplexens expansion, fjärmar mänskligheten från ett liv i harmoni med ett naturligt balanserat ekosystem. Right Livelihood-pristagaren Vandana Shiva har pekat på hur den ledande oligarken på detta område – Bill Gates världsbild präglas av en övertygelse att tekniska lösningar alltid övertrumfar det som frambringats av den naturliga evolutionen.

Bönders naturliga utsäde skall ersättas av patenterade genmanipulerade frön ihop med massiv giftbesprutning och såväl vårt kött som våra spädbarns modersmjölk skall ersättas av syntetiska produkter tillverkade i någon fabrik. Vårt immunförsvar skall göras beroende av simpla farmaceutiska kemikalier, i stället för att stärka det betydligt mer sofistikerade system som naturen utrustat oss med. Inget naturligt skall längre finnas kvar i Bill Gates värld, allt skall drivas och ägas av hans och de övriga oligarkernas globala företag.

Resultatet är att mänskligheten tappar kontakten med vad som varit naturligt under vår flera miljoner år långa framgångsrika evolution. Detta har som jag visat i boken om Den Metabola Pandemin utlöst en skenande pandemi av metabol sjuklighet som idag omfattar minst hälften av alla världens människor och årligen berövar 40 miljoner människor livet i förtid. Den sjukligheten har även kraftigt försämrat vår motståndskraft mot smittsamma virus och bakterier vilket coronapandemin visat. Vi ser idag tydliga tecken på att vår arts hittills framgångsrika evolutionära utveckling är på väg att degenerera.


Det vägval vi har framför oss är att antingen väljer vi en återgång till det som är naturligt för vår art eller så går vi vidare på vägen mot en fortsatt degeneration och tillbakagång orsakad av syntetiska farmaceutika och onaturlig industriprocessad mat. Det kan bara leda till slutet för vår art.


 

Det moderna samhället med alla sina forskningsinstitutioner och myndigheter har korrumperats av den härskande oligarkin och integrerats i deras olika industrikomplex. Speciellt Bill Gates utnyttjar systematiskt sin enorma förmögenhet på alla plan för att korrumpera allt och alla. Vi kan inte längre räkna med något stöd från samhället för att underlätta en återgång till ett hälsosamt naturligt sätt att leva. Som jag upprepade gånger visat är samhällets institutioner snarast våra främsta motståndare i arbetet för en naturligare kost och medicin.

Från Riksföreningen för Metabol Hälsa försökte vi sommaren 2019 fästa det svenska politiska etablissemangets uppmärksamhet på den alarmerade degenerationen av människors hälsa och vad man borde göra för att stoppa den. Vi fick inte ett livstecken till svar, ointresset är kvävande.

Vi är helt enkelt utelämnade till att var och en måste ta ett eget ansvar för sin hälsa. Ett problem med det är att hälsa blivit och framöver i ännu högre grad blir en klassfråga. Vi kan redan se i statistiken över människors medellivslängd att klyftan mellan samhällsklasserna snabbt vidgas. Vissa grupper av människor i vårt s.k. välfärdssamhälle har redan så kort livslängd att de inte kan räkna med någon livstid som pensionärer.

Förmågan att kunna ta eget ansvar hänger samman med de kunskaper vi själva har. Och erforderliga kunskaper förmedlas inte av skolan som bara upprepar det medicinindustriella komplexets propaganda. Här handlar det om vår förmåga att själva förkovra oss med hjälp av oberoende källor, för att vi skall hitta de insikter som vi behöver för att kunna fatta kloka beslut.

Vetenskapliga studier som på något sätt stört det medicinindustriella komplexets intressen har ignorerats av skolmedicinen i decennier. Det mest upprörande exemplet är propagandan om att orsaken bakom den metabola pandemin är animaliska mättade fetter, medan en massiv vetenskap visar att orsaken är en kombination av socker och andra kolhydrater ihop med industriprocessade omättade fröoljor. Ett annat exempel är demoniseringen av serumkolesterol trots upprepade studier som visar ett starkt samband mellan hög kolesterolnivå och ett längre och friskare liv. Inget har fått störa den oerhört lönsamma försäljningen av kolesterolsänkande kemikalier.


Nu under coronapandemin har det medicinska etablissemanget gått ett steg längre och övergått till ren censur och fabricerande av falska forskningsresultat för att stoppa allt som kan störa det oerhört lönsamma massvaccinationsprojektet. Jag har själv varit utsatt för den typen av censur under det senaste året.


 

Vår målsättning är att förmedla den grundläggande kunskap som vi behöver för att åtminstone för egen del kunna ta hand om vår hälsa och vårt välbefinnande. Och inte minst ge oss en grund att stå på för att stå emot oligarkins allt ensidigare propaganda i alla de medier – MSM – som de dominerar. Min förhoppning är även att vi via vår förening för metabol hälsa skall lyckas mobilisera ett engagemang och resurser för att kunna föra ut insikter och analyser till en bred allmänhet så att fler kan få njuta ett hälsosamt liv.

Text: Lars Bern, vice ordförande i Riksföreningen för Metabol Hälsa

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice