Lars Bern: Mänskligheten står vid ett vägskäl

11
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

OPINION. Jag har i flera sammanhang beskrivit hur hälso- och livsmedelsmarknaderna under de senaste hundra åren kommit att bli helt dominerade av två globala industrikomplex som skaffat sig en enorm växande ekonomisk makt. Den gemensamma grundstrategin har varit global marknadsdominans och konkurrensbegränsningar. Utvecklingen på dessa marknader styrs idag utifrån komplexens och dess storägares kortsiktiga profit- och maktintressen och i allt mindre grad utifrån hänsyn till människors hälsa och välmående.

Text: Lars Bern, vice ordförande i Riksföreningen för Metabol Hälsa | Artikeln har tidigare publicerats på Antropocene

Den växande maktkoncentrationen som följer i kölvattnet av de globala industrikomplexens expansion, fjärmar mänskligheten från ett liv i harmoni med ett naturligt balanserat ekosystem. Right Livelihood-pristagaren Vandana Shiva har pekat på hur den ledande oligarken på detta område – Bill Gates världsbild präglas av en övertygelse att tekniska lösningar alltid övertrumfar det som frambringats av den naturliga evolutionen.

Bönders naturliga utsäde skall ersättas av patenterade genmanipulerade frön ihop med massiv giftbesprutning och såväl vårt kött som våra spädbarns modersmjölk skall ersättas av syntetiska produkter tillverkade i någon fabrik. Vårt immunförsvar skall göras beroende av simpla farmaceutiska kemikalier, i stället för att stärka det betydligt mer sofistikerade system som naturen utrustat oss med. Inget naturligt skall längre finnas kvar i Bill Gates värld, allt skall drivas och ägas av hans och de övriga oligarkernas globala företag.

Resultatet är att mänskligheten tappar kontakten med vad som varit naturligt under vår flera miljoner år långa framgångsrika evolution. Detta har som jag visat i boken om Den Metabola Pandemin utlöst en skenande pandemi av metabol sjuklighet som idag omfattar minst hälften av alla världens människor och årligen berövar 40 miljoner människor livet i förtid. Den sjukligheten har även kraftigt försämrat vår motståndskraft mot smittsamma virus och bakterier vilket coronapandemin visat. Vi ser idag tydliga tecken på att vår arts hittills framgångsrika evolutionära utveckling är på väg att degenerera.


Det vägval vi har framför oss är att antingen väljer vi en återgång till det som är naturligt för vår art eller så går vi vidare på vägen mot en fortsatt degeneration och tillbakagång orsakad av syntetiska farmaceutika och onaturlig industriprocessad mat. Det kan bara leda till slutet för vår art.


 

Det moderna samhället med alla sina forskningsinstitutioner och myndigheter har korrumperats av den härskande oligarkin och integrerats i deras olika industrikomplex. Speciellt Bill Gates utnyttjar systematiskt sin enorma förmögenhet på alla plan för att korrumpera allt och alla. Vi kan inte längre räkna med något stöd från samhället för att underlätta en återgång till ett hälsosamt naturligt sätt att leva. Som jag upprepade gånger visat är samhällets institutioner snarast våra främsta motståndare i arbetet för en naturligare kost och medicin.

Från Riksföreningen för Metabol Hälsa försökte vi sommaren 2019 fästa det svenska politiska etablissemangets uppmärksamhet på den alarmerade degenerationen av människors hälsa och vad man borde göra för att stoppa den. Vi fick inte ett livstecken till svar, ointresset är kvävande.

Vi är helt enkelt utelämnade till att var och en måste ta ett eget ansvar för sin hälsa. Ett problem med det är att hälsa blivit och framöver i ännu högre grad blir en klassfråga. Vi kan redan se i statistiken över människors medellivslängd att klyftan mellan samhällsklasserna snabbt vidgas. Vissa grupper av människor i vårt s.k. välfärdssamhälle har redan så kort livslängd att de inte kan räkna med någon livstid som pensionärer.

Förmågan att kunna ta eget ansvar hänger samman med de kunskaper vi själva har. Och erforderliga kunskaper förmedlas inte av skolan som bara upprepar det medicinindustriella komplexets propaganda. Här handlar det om vår förmåga att själva förkovra oss med hjälp av oberoende källor, för att vi skall hitta de insikter som vi behöver för att kunna fatta kloka beslut.

Vetenskapliga studier som på något sätt stört det medicinindustriella komplexets intressen har ignorerats av skolmedicinen i decennier. Det mest upprörande exemplet är propagandan om att orsaken bakom den metabola pandemin är animaliska mättade fetter, medan en massiv vetenskap visar att orsaken är en kombination av socker och andra kolhydrater ihop med industriprocessade omättade fröoljor. Ett annat exempel är demoniseringen av serumkolesterol trots upprepade studier som visar ett starkt samband mellan hög kolesterolnivå och ett längre och friskare liv. Inget har fått störa den oerhört lönsamma försäljningen av kolesterolsänkande kemikalier.


Nu under coronapandemin har det medicinska etablissemanget gått ett steg längre och övergått till ren censur och fabricerande av falska forskningsresultat för att stoppa allt som kan störa det oerhört lönsamma massvaccinationsprojektet. Jag har själv varit utsatt för den typen av censur under det senaste året.


 

Vår målsättning är att förmedla den grundläggande kunskap som vi behöver för att åtminstone för egen del kunna ta hand om vår hälsa och vårt välbefinnande. Och inte minst ge oss en grund att stå på för att stå emot oligarkins allt ensidigare propaganda i alla de medier – MSM – som de dominerar. Min förhoppning är även att vi via vår förening för metabol hälsa skall lyckas mobilisera ett engagemang och resurser för att kunna föra ut insikter och analyser till en bred allmänhet så att fler kan få njuta ett hälsosamt liv.

Text: Lars Bern, vice ordförande i Riksföreningen för Metabol Hälsa

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

11 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ulrika Nyblom
Ulrika Nyblom
Gäst
1 april 2021 kl 12:00

Tack Lars, lyssnade nyligen på Mikael Zazzio, ang vaccinet. Max 8 år utan cancer, han sa, detta vaccin är på sikt dödligt. Jag har lust att säga, vad var det jag sa?

Inga-Britt rosengren
Inga-Britt rosengren
Gäst
31 mars 2021 kl 20:28

Tack, skrämmande men dagsläget är ju detta.

Mats Bengtsson
Mats Bengtsson
Gäst
30 mars 2021 kl 19:11

Bill Gates är Anti Krist !!!

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
30 mars 2021 kl 11:48

Fick beröm av min doktor häromdagen när jag fick frågan om vaccinering och tackat nej till injektion av något okänt.
Varför?
Rädd om mitt immunförsvar, sa jag.
Ovanligt klokt tyckte han.
That’s it!

Ann-Charlotte Jorfors-Olsson
Ann-Charlotte Jorfors-Olsson
Gäst
Reply to  Samuel af Ugglas
14 april 2021 kl 07:32

Vilken fantastisk läkare!!
Önska han var min…

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
30 mars 2021 kl 11:11

Mindre näring och mera socker – riktningen har varit klar sedan länge. Vissa skolor är dock riktigt duktiga på vällagad och näringsrik mat, men vad hjälper det i det stora hela? Alltmer stressade föräldrar, och även om det är en klassfråga så prioriteras nog maten bort. Det är vid spisen tid kan sparas. Ändå sväller magasinen ut av matlagningsreportage och njutningsfulla miljöer, som de flesta bara kan drömma om. Wannabe-tillvaron har helt överskuggat det verkliga förhållandet, och det är kanske dags för en ny trend – grannsamverkan där man omväxlande lagar mat till varandra, umgås och pratar om näring samtidigt?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
30 mars 2021 kl 09:50

Försöker få i mig rätt saker samt undvika det mindre bra och tillföra det maten saknar. Nu för tiden har jag en tredagars mild förkylning vart fjärde år som mest om ens det. Tar man väl hand om kroppen så tjänar den en väl och inte en snöbolls chans i helvetet att jag tänker låta någon förstöra detta med en giftspruta mot förkylning. Då själv är bäste dräng så räcker det med D-vitamin och snytpapper för min egen del.

Mats Birgersson
Mats Birgersson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
6 augusti 2021 kl 15:23

Menar du att om Sveriges befolkning hade tag D-vitamin tabletter så skulle ingen hamnat i respirator och dött. Grundar du det på att du varit frisk i fyra år.

Johan
Johan
Gäst
30 mars 2021 kl 09:02

Hej Lars.

Tack för din artikel.

Jag kan bara hålla med. Det svåra för mig är att känna hopp. Jag har inte så mycket tillit till mina medborgare.

Man skyr plastpåsar med köper odlad fisk, man konsumerar lika mycket men sorterar avfallet. Grattis.

Jag väljer naturligt väder utan geoengineering, väljer eko odling utan Gmo. Väljer sjukdomen före vaccinet, etc.

Men vad fan spelar det för roll när resten av världen bara bryr sig om sport och såpor.

Hampa är det självklara svaret för mig. Men åter igen, vad spelar det för roll.

Brandy36
Brandy36
Gäst
Reply to  Johan
30 mars 2021 kl 09:17

Lars Bern nämner en viktig punkt, “förmågan att ta eget ansvar”.
Vårt immunförsvar är det bästa vi har och om vi kan hjälpa det med naturliga “earth and wood” tillskott i symbios, vilket vi alltid gjort, kan immunförsvaret nog fixa det mesta, vilket evolutionen bevisat. Tyvärr finns det personer som vill leka med evolutionen och fålla in människor i få(ä)llor och erbjuda lösningar till hutlösa prestationer och parkera människan i återvändszoner för resten av livet.
Vaccinerade personer är den största risken för muterande virus, eftersom de “snällare” virusen är blockerade med ett vaccin som endast angriper dessa, men släpper igenom mutationer av viruset.
Det vi kan göra är att hålla avstånd till de vaccinerade personerna som bär på mutanterna. Man ska komma ihåg att virus konkurrerar med varandra och har du fler “snällare” virus tar de hand om mutanterna, är du då vaccinerad står du där med svartepetter i hand hos vaccinförsäljaren.

Mats Birgersson
Mats Birgersson
Gäst
Reply to  Brandy36
6 augusti 2021 kl 15:15

Hej kan du inte ange dina källor, så att det inte bara blir påståenden, att föra vidare. Tex, vad är källan till att vaccinerade personen går och bär på muterade SARS-CoV-2.