Yttrandefrihetsexpert nämner NewsVoice som ett exempel på MPRT:s misslyckande

publicerad 13 mars 2021
- Torbjörn Sassersson red.
Nils Funcke (1953-) journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor. Foto: Arild Vågen. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.
Nils Funcke (1953-) journalist, författare, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor.

REDAKTÖREN. En ledande expert i yttrandefrihet nämner NewsVoice på ett för oss positivt sätt i en debattartikel i Göteborgs Posten. Vi är annars vana att arbeta under ett ständigt näthat från vissa systemmedier trots att vi gör vårt bästa för att granska makten, publicera intressanta nyheter och ge plats för kunniga debattörer från “all walks of life”.

Nils Funcke nämner NewsVoice ett par gånger i sin debattartikel: “Avskaffa alla former av selektivt mediestöd”. Han verkar mena att NewsVoice utsatts för en orättvis behandling efter att vi sökt redaktionsstöd från Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) och sedan nekats stöd på grund av mediemyndighetens tolkningar.

Funcke skriver att presstödet kan ifrågasättas som ett sätt för staten att subtilt styra opinionsbildningen trots att syftet med mediestödet enligt Mediestödsförordningen är att främja ”en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”.

Mediestödsnämndens anser dock inte att NewsVoice klarar kvalitetskravet eftersom de anser att NewsVoice publicerar: ”artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta” och ”artiklar med ett anti-vaccinbudskap” förutom det där med att MPRT anser att NewsVoice har ett innehåll som ligger ”utanför det konventionella systemtänkandet”, en formulering som är mycket avslöjande.

Georg Lagerberg på MPRT misstänks ligga bakom beslutet att NewsVoice inte fick stödet 2020 som först hade godkänts av handläggaren Dinara Berg. Förhandsbeslutet läckte ut och det kom då till allmänhetens kännedom att Berg ersatts av en annan handläggare (Rohdin) som påverkade mediestödsnämnden att neka NewsVoice det stöd som Berg redan förhandsgodkänt.

 • Läs MPRT:s beslut om NewsVoice
 • Läs mer om skandalerna på MPRT

MPRT har nu ett förslag på remiss där myndigheten försöker tolka vad regeringen menar med ”hög kvalitet”. MPRT definierar nu vagt hög kvalitet som att mediet:

 • ”regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling”,
 • ”inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information”, inte uppmanar till brott och
 • ”avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”.

Funcke skriver att det är en märklig syn på utveckling och vetenskap. Han som många andra som förstår hur vetenskap och kunskapsutveckling fungerar i realiteten vet att varken vetenskap eller kunskap kan cementeras. Vetenskap och kunskapsutveckling är snarare dynamiska kulturfenomen.

Funcke menar att fri debatt, värderingar och rön måste kunna ifrågasättas och han varnar:

“Etablerade sanningar som inte ifrågasätts förvandlas lätt till dogmer eller trossatser som kväver nytänkande”  och “Att avgöra vad som är ”etablerad kunskap” och vad som ska anses ”vilseledande” är inget som bör överlåtas på en statlig myndighet.”

Han skriver också:

“Att myndigheter särbehandlar en tidning [NewsVoice] på grund av innehållet är oförenligt med etableringsfriheten i tryckfrihetsförordningen.”

Funcke avslutar sin artikel med att alla former av selektivt stöd bör avskaffas för att säkerställa fria åsiktsbildning, upprätthålla principerna i tryckfrihetsförordningen och inte göra etik-, kvalitet- och sanningsprövning till en fråga för myndighetsutövning.

Läs hela artikeln: “Avskaffa alla former av selektivt mediestöd” [Archive.is]

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson

Nils Funcke (Nilsfuncke.se), yttrandefrihetsexpert. Funcke har varit journalist sedan 1979 på bla Dagens Nyheter och utbildningsanvarig vid Föreningen Grävande Journalister. Under tre år var han anställd som utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55). Funcke är sedan 2015 universitetsadjunkt på Stockholms universitet.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Med tanke på statens pågående pandemihysteri, som är ämnad att driva alla mot nålen, var nog ifrågasättande av “vacciner” det som avgjorde beslutet att avslå stöd.

  • Anders, förvisso kan det ha varit just ifrågasättandet av Vacciner som avgjorde men du missar det systemfel som råder hos MPRT.

   Myndigheten, precis som nästan alla andra myndigheter, är regeringens förlängda arm.

   Dvs myndighetens uppgift är att på alla sätt upprätthålla den socialistiska doktrinen, hur skulle det se ut om en myndighet av typen MPRT skulle vara objektiva och enbart tilldela media ek stöd på kvantitativa grunder??

   Allt handlar om politik och därför är det också regeringens helt slutna utnämningsmakt som utser myndighetens chef, den kvinnliga generaldirektören.

   Hon har givetvis inte tillsatts av regeringen för att vara objektiv, hon anställer ju i sin tur därför enbart medarbetare vilka, liksom hon själv, lovat lojalitet med den politiskt korrekta agendan som drivs av alla myndigheter.

   Om det sedan handlar om vaccin eller annat är av underordnad betydelse.

   Newsvoice har på olika sätt uttryckt sig kritiskt mot pk-narrativet.

   Sånt är ju självklart inte tillåtet i en socialistisk demokratur, och såna tilltag måste ju givetvis beivras på olika sätt.

   Ta bara mina egna artiklar här hos NewsVoice (ca 150 st), jag är nog en av de skribenter som MPRT anser ligga “utanför det konventionella systemtänkandet”.

   Hur skulle det se ut om såna som jag fritt skulle kunna fortsätta uttrycka min kritik mot det förda PK-narrativet??

   I sann kommunistisk anda så måste ju systemkritiker stoppas i bästa DDR-stil.

   Återigen uppmanar jag alla läsare att lätta på lädret och skänka en slant till NewsVoice så att Mr Sassersson kan fortsätta sin verksamhet även utan denna korrupta myndighets pengar.

   Om du bidrar via skattsedeln i MPRT:s regi eller om du väljer att bidra med dina redan skattade pengar avgör Du själv.

   Tänk på den goda sakens skull!!!!

   • Tack för din kommentar Norberg. Jag tror du har helt rätt i din analys. Detta är det Kontrollsverige som sossarna byggt under decennier. Allt handlar om att de ska konsolidera sin makt över tid. De anser att alla andra regeringsledare än de socialdemokratiska är av ondo.

    En insatt person sa till NewsVoice för 6-7 år sedan att S har placerat sitt folk på i princip samtliga viktiga beslutsfattande poster i hela det svenska samhället och att en av de viktigaste kontrollorganen för S är public service så när Reinfeldt tog över rodret 2008 tvingades M acceptera att inte peta i public service.

    Det finns flera sätt att stödja vårt arbete: https://newsvoice.se/donera/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *