Insiders: Facebook censurerar vaccintvivel även om det bygger på fakta

publicerad 25 maj 2021
- av NewsVoice
James O'Keefe intervjuar Facebook-insider, maj 2021. Foto: Project Veritas

MEDIA. Två visslare från Facebook har valt att ta steget fullt ut för att berätta via Project Veritas att Facebook mobiliserat för att hantera kritik mot vaccinationer. Det handlar om att genom global shadow banning minska spridningen av kritisk information och åsikter.

Allt som inte passar in i narrativet “get the vaccine” är effektivt undangömt och alla som motsätter sig det är betecknade som fiender till samhället, säger en visslare.

Dokument som visslarna läckt ut visar att Facebook utgår från ett protokoll som styr hur kommentarer och delningar på Facebook ska hanteras om dessa är kritiska till vacciner och massvaccination. Facebook är helt koordinerat med policyn hos “Centers for Disease Control” (CDC).

En insider berättar att Facebook använder klassificerare i algoritmerna som detekterar vaccintvivel (VH Score, Vaccine Hesitancy score).

I de läckta dokumenten redovisar Facebook att negativa kommentarer om vacciner drastiskt ska reduceras: “Drastically reduce user exposure to vaccine hesitancy (VH) in comments”.

Det betyder att om algoritmerna detekterar motstånd, tvivel och negativ text om vacciner så ska kommentarer, kommentarstrådar och delningar bromsas eller helt raderas.

Exempel på bedömningsgrunder av värderingar och uttryck som granskas inför automatisk censurering:

  • Vaccine interference
  • Vaccine explicit discouragement
  • Criticizing choice to receive/provide vaccines
  • Exaggerated conclusions/denialism
  • Conspiracy narratives
  • Shocking, possibly true, unproven or severe side effects or death
  • Promotion of vaccine alternatives or rejection

Project Veritas har identifierat vilka personerna är som driver censureringsprojekten (“Barriers to vaccination”) och de visar sig ligga mycket nära Mark Zuckerberg i den interna Facebook-organisationen. Personerna är en del av vad som kallas “health integrity teams”.

Det som är särskilt anmärkningsvärt är att inom ramen för styrregeln “borderline vaccine framework” censurerar Facebook även korrekt information om risker med vacciner och verkliga individuella fall när människor skadats av vacciner eftersom dessa historier och fall kan leda till vaccinationstvivel.

De läckta dokumenten som redovisas härstammar från ett tidigare betatest, men visslarna uppger, och kan visa, att systemet redan är implementerat globalt på de största språken i världen.

Det framkommer även i Project Veritas-intervjun att styrningen av vilket innehåll som får publiceras på Facebook sannolikt kommer att expandera och bli gällande för många andra ämnen där åsikter och fakta kan anses skada samhället oavsett om informationen är sann, vetenskapligt baserad eller är av stort allmänt intresse.

En visslare tror att 25% av de anställda på Facebook anser att utvecklingen är av ondo.

Den andra visslaren som medverkar i inslaget är samma person som 2020 läckte en intern video där Mark Zuckerberg själv uttrycker tvivel inför mRNA-vaccinernas potentiella skada på människans DNA-struktur. Idag hade inte ens Zuckerbergs uttalande tillåtits på Facebooks tekniska plattform.

Text: Torbjörn Sassersson