Regeringen: Könsstympning av flickor och kvinnor ska förebyggas och bekämpas

1
Märta Stenevi - Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Bild: Märta Stenevi – Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om ett myndighetsgemensamt uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. I samband med beslut om handlingsplanen fick flera myndigheter uppdrag på området. Nu intensifieras arbetet och fler myndigheter får i uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Flera myndigheter har redovisat att det finns utvecklingsområden, bland annat behovet av en tydlig samverkansstruktur och kunskapshöjande insatser samt ett stort behov av kompetensutveckling inom socialtjänst, skola och rättsväsende. Det finns också ett behov av informationsinsatser för att öka kunskapen om brottet könsstympning och få fler flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

Flera myndigheter får uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor som bedrivs av myndigheter och andra relevanta aktörer. Jämställdhetsmyndigheten ska även arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för förebyggande arbete mot könsstympning.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, ska stödja och samordna ett arbete med att genomföra kunskapshöjande insatser om könsstympning. Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga behovet av kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt och med stöd och samordning av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck genomföra dessa.

Myndigheten för stöd till trossamfund ska arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare.


Flera myndigheter ska också planera och genomföra informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående, samt yrkesverksamma som möter gruppen.


 

För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten 3 miljoner kronor under 2021, Socialstyrelsen 2 miljoner kronor och Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund 1 miljon kronor vardera. Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck) får för uppdragets genomförande använda högst 2 miljoner kronor som ska gå till myndighetsgemensamma kostnader.

Text (pressmeddelande): Henrik Jalalian, pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister Märta Stenevi med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Föregående artikelFolkets Radio om utplånandet av kvinnan – Kajsa Ekis Ekman intervjuas
Nästa artikelRyssland stoppade ett krig som kunde pulvrisera Europa
Den svenska Regeringen är Sveriges högsta verkställande myndighet och består kollektivt av statsråden, sammankallade under statsministerns ordförandeskap. Regeringen lägger skickar regelbundet ut pressmeddelanden och NewsVoice återpublicerar utvalda på eget initiativ.
Prenumerera
Notify of
guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Erik Forsman
7 maj 2021 kl 08:20

”Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor”,

Samtidigt uppmuntrar samhället unga tjejer att genomgå könskorrigerande behandling” som leder till sterilitet? Hm… Inte någon som börjar fundera här?