“Vi har gjort ett misstag” – Vaccinforskaren Byram Bridle varnar för covidvaccinerna

publicerad 3 juni 2021
- av Kerstin Unger-Salén
Vaccinforskaren Byram Bridle. Foto: Karen Mantel, Ontario
Vaccinforskaren Byram Bridle. Foto: Karen Mantel, Ontario
Vaccinforskaren Byram Bridle. Foto: Karen Mantel, Ontario

VACCINSKANDALEN. Nya fakta kommer fram om covidvaccinerna som vänder upp och ner på etablissemangets berättande om vaccinernas påstådda förträfflighet. Nya studier visar att mRNA-vaccinerna har allvarliga toxiska effekter på människokroppen. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén kommenterar de nya rönen.

Text: Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk
Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

Det finns många oegentligheter i de undersökningar som gjorts kring upphovet av Covid-19-viruset. Troligtvis kommer emellertid sanningen fram så småningom. Processen har redan börjat. Myndigheter och experter har metodiskt förvillat allmänheten att det enda bot för det dödliga SARS CoV-2 är att låta sig injiceras med covidsprutan.

På ett tidigt stadium lyckades man löjligförklara och därmed förhindra förslag om preventiva rekommendationer för att stärka sitt immunförsvar, vilket onekligen hade kunnat hjälpa människor att få lindrigare symtom av sjukdomen och slippa hamna på intensiven.

Man har medvetet förhindrat att sätta in botemedel på ett tidigt stadium för de som smittats med Covid-19, även om sådana läkemedel visat sig ha goda effekter hos patienter på vissa intensivvårdsavdelningar runt om i världen. Oavhängiga allmänläkare har också haft den erfarenheten och använt sig av som behandlingsprotokoll för sina patienter som gett utmärkta resultat. Även dem har man inte velat lyssna på.


Med facit i handen kan vi konstatera att vaccinintressenterna har fått det precis som de velat. I stället för att sätta in tidiga behandlingsterapier rekommenderades patienten att isolera sig hemma och hålla kontakt med sjukvården, efter principen ” få se hur det går”. Många av dem hamnade helt onödigt på intensiven och en hel del dog.


Allt ska handla om vacciner

Alla ansträngningar styrdes mot vaccinering och andra lösningar har förtryckts och förnekats, med stor hjälp av den etablerade pressen. Snart ställs de förhoppningsvis inför rätta för att ha förhindrat objektiv och allsidig information till allmänheten. Vad tillförlitliga men kritiska forskare haft att säga beträffande mRNA och DNA ”vaccinen” har konsekvent undanhållits allmänheten. Vaccinexperter med långvarig erfarenhet av vaccinutveckling har kallats för konspirationsteoretiker och har inte kunnat komma till tals annat än på alternativa media.

Massvaccineringen är i full sving och som medgörliga och lydiga medborgare utsätter sig de flesta för ett experimentellt ”genvaccin,” snabbgodkänt enbart för ”emergency use”. De litar på myndigheter och politiker och tänker att de vet vad de håller på med. Hittills har jag inte sett många tecken som skulle kunna övertyga mig om att så skulle vara fallet och därför vill jag tills vidare avvakta, tills jag ser hur det går, inte bara på kort men även längre sikt.

Dr Byram Bridle. Foto: Kenneth Armstrong, GuelphToday
Dr Byram Bridle. Foto: Kenneth Armstrong, GuelphToday

Professor Byram Bridle

Professor Byram Bridle, kanadensisk specialist och forskare i immunologi och virologi, gör ett ytterst remarkabelt uttalande.

Det är en verklig nyhetsbomb och det ska bli synnerligen intressant att se hur hans avslöjanden kommer att behandlas i det svenska etablerade media.

Professor Bridels specialitet är att utveckla nya bioterapier för cancerbehandling, samt studera hur kroppen och dess celler svarar på ”stimulering” av virus och inflammation.

I en nyligen publicerad intervju med journalisten Alex Pierson, som sedan publicerats i en artikel i France Soir, medger professor Bridle att man gjort ett allvarligt misstag i sina antaganden om de spikprotein som framkallas av covidsprutan och som i sin tur förväntas framkalla en reaktion från immunförsvaret. Han säger att man gjort viktiga upptäckter om viruset och mera specifikt spikproteinet som gett anledning till åtskilliga studier, speciellt beträffande mRNA vaccin. Som en del av denna intervju, tar professor Bridle sig an att förklara innehållet av han upptäckter och vilka konsekvenser det kommer medföra i hur man ser på pågående covidvaccineringar.


Vad han har upptäckt är att spikproteinet är i sig toxiskt för människan, inte bara för dem som drabbas av Covid-19 utan även de som tagit covidsprutan, speciellt mRNA- och DNA-vaccinerna.


Spikproteinet sprids i hela kroppen

Grundprincipen för dessa vaccin är att skicka in en syntetisk ”budbärare” som ska få kroppen att sätta igång produktion av spikprotein och som i sin tur ska provocera immunförsvaret att reagera.

Spikproteinen visar sig inte alls stanna kvar lokalt där sprutan injicerats, vilket man hittills antagit, utan de kan ta sig ut i blodet och hamna i dramatiska mängder i äggstockar, och många andra viktiga organ där de transfereras från cell till cell och absorberas på ett kontinuerligt sätt. De kan också bryta sig igenom hjärnbarriären och ta sig in i hjärnan.

Han säger att:

”Fram till nyligen har man aldrig trott att spikprotein skulle kunna vara giftiga! mRNA vaccin som först testades på djur och vars studier aldrig publicerats, visar att mRNA nanopartiklar inte stannar lokalt, vilket man antagit hittills och är vad tillverkarna av mRNA vaccin påstått".

Detta är är oförståeligt eftersom det sedan länge är känt att nano-partiklar rent generellt kan ta sig upp till hjärnan och göra stor skada.

Hans forskning har fått honom att dra följande konklusion:

”Vi har gjort ett misstag. Själva spikproteinet är giftigt och farligt för människor. Det kan till och med överföras till nyfödda barn via bröstmjölken.”

Han tillägger att det faktum att man funnit spikprotein i äggstockarna fått honom att befara att det kan göra kvinnor infertila. Studien är publicerad och genomgår expertgranskning. Alla de studier som ingår i professor Bridels studie är emellertid redan expertgranskade.


Slutsatsen av denna nyhetsbomb är att vi nu börjar förstå varför så extremt många biverkningsanmälningar kommit in och varför detta vaccin hittills medfört mer dödsfall än något annat vaccin någonsin gjort.


Oklart hur kroppen kan rensa ut spikproteinet

Covidsprutan fungerar genom att framkalla ett spikprotein som är ett gift. Det måste ju innebära en allvarlig hälsorisk eftersom man injicerar ett gift hos förhållandevis friska människor, som sedan börjar vandra runt i kroppen (nu vill man dessutom gå på barnen).

Hittills vet man inte hur länge spikproteinen kommer att vara i kroppen, men enligt kritiska forskningsexperter finns det inget stopp för hur länge de kan produceras. Hur tänker regeringen och Folkhälsomyndigheten göra?

Forskningsstudien säger:

"The study of the host’s responses to viruses is a second objective of the laboratory. One area of interest is the development of a better understanding of the mechanisms underlying virus-induced cytokine storms. Dr. Bridle’s research team has identified an essential role of type I interferon receptor signaling in downregulating a large network of cytokines.

Cytokine responses to viruses are often very different between women and men, and the Bridle lab group is trying to understand why. At the intersection of these two agendas is a research initiative to modify the research team’s optimized cancer vaccination platforms to target Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoC) -2, which is the causative agent of coronavirus disease identified at the end of 2019 (COVID-19)."

Se videointervjun med Alex Pierson i NewsVoice för att förstå hur allvarlig denna upptäckt är.

Hydroxiklorokin

En av de värsta vetenskapliga skandalerna på länge handlar om hur man tillät en ovetenskaplig studie att publiceras i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet. I artikeln vilseförde och ljög man om malariamedlet, hydroxiklorokin och påstod att det skulle ha bevisats att fler dog på intensiven som hade Covid-19 och fått behandling med detta läkemedel.

Som vi alla vet blev följden att detta läkemedel plötsligt ansågs farligt, förbjöds som behandlingsmedel (trots läkares redovisade framgångar i behandling av Covid-19) och togs bort från apoteken fast de tidigare inte ens varit receptbelagda utan sålts receptfritt över disk. Den som är intresserad att veta mer om denna skandal kan läsa om den i tidskriften the Scientist.

The Scientist: The Surgisphere Scandal: What Went Wrong?

Text: Kerstin Unger-Salén