Analys – Vad hände egentligen 20 mars 2021?

publicerad 22 juni 2021
- av Extern resurs
Police March 20, 2021. Photo: private

NOTERAT. Den 20 mars 2021 samlades människor i över 40 länder över hela världen i fredligt samförstånd för en världsomfattande manifestation mot coronarestriktioner för att motsätta sig oproportionerliga regeringsåtgärder som hotar grunden för deras rättigheter och friheter. Denna enorma internationella satsning blev felaktigt representerad och till stor del ignorerad av massmedia.

Producerad av Oracle Films, i samarbete med CoviLeaks och oberoende journalister i över 40 länder – den här dokumentären är en autentisk redogörelse för vad som verkligen hände den 20 mars, vad demonstranter världen över stod upp för och varför media sträckte sig så långt för att dölja sanningen.

Text: Jon Johansson