Bevisen är nu framlagda – EU-parlamentet erkänner skador av 5G

publicerad 24 augusti 2021
- Gästskribent
Smartphone. Foto: Freestocks.org via Unsplash.com

FORSKNING. Ingenjören Kalle Hellberg med ett förflutet på telekomjätten Ercisson skriver att EU till slut erkänner att skador av 5G är en realitet. EU meddelar att 5G är relaterat till hjärncancer och nedsatt reproduktionsförmåga, men massmediena är som förväntat tysta för att blidka telekomindustrin, skriver Hellberg.

Text: Kalle Hellberg | Bild: Smartphone. Foto: Freestocks.org via Unsplash.com

Sverige är ett litet land, här ryms bara en åsikt i taget” – Gunnar Myrdal

Kalle Hellberg: Bevisen är nu framlagda - EU-parlamentet erkänner skador av 5G
Kalle Hellberg

Vi ser tydligt att detta stämmer, dagens ämne heter Afghanistan, nyss var det ”pandemin”, innan dess var det klimatet, Brexit, migration, HPV-vaccin (även till pojkar, vart tog det vägen?), osv, en händelse i taget, mer anses inte svensken klara av.

Vi kommer inte att få läsa eller höra om följande EU-utredning i våra massmedier (MSM). Allmänheten ska hållas fortsatt oinformerade om dessa allvarliga risker med den trådlösa tekniken, allt för att inte störa industrin och utbyggnaden av övervakningssamhället.

En ny studie från EU-parlamentet gällande skaderisk med 5G teknik. Detta gäller givetvis all elektromagnetisk strålning i angivna frekvensområden, alltså all modern trådlös teknik.

Det är så dags att erkänna det som vi som rotat i skiten har vetat hela tiden, att den massiva utbyggnaden av trådlös teknik är ur hälsosynpunkt helt förkastlig och borde aldrig ha skett.

Detta har även myndighetspersoner och så kallade ”experter” vetat, men hållit tyst för att inte störa branschen. Det handlar bara om pengar, till industrin och till statskassan. Nu har man fått allmänheten dit man ville, den stora massan har nu blivit så indoktrinerade av tekniken att inga larmrapporter kommer att ha någon som helst påverkan på nyttjandet av denna teknik, folket struntar helt i detta, för tekniken har blivit deras liv. Det är som att säga till en alkoholist att spriten är skadlig.

Skador av 5G

Parlamentet anger följande slutsatser:

1) Cancer: FR1 (450 till 6000 MHz): EMF är förmodligen cancerframkallande för människor, särskilt relaterad till gliom och akustiska neurom; FR2 (24 till 100 GHz): Inga adekvata studier har utförts gällande de högre frekvenserna;

2) Reproduktiva utvecklingseffekter: FR1 (450 till 6000 MHz): Dessa frekvenser påverkar tydligt manlig fertilitet och möjligen kvinnlig fertilitet också. De kan ha möjliga negativa effekter på utveckling av embryon, foster och nyfödda; FR2 (24 till 100 GHz): Inga adekvata studier har utförts på icke-termiska effekter av de högre frekvenserna.

Antal spermier i mäns sädesvätska har i västvärlden minskat till hälften de senaste 40 åren och med allt mer ökande strålning från trådlös teknik så kan vi räkna med att svensken inte kommer att kunna reproducera sig efter år 2050, det är väl en ”glad nyhet” att förmedla till våra barn och barn-barn! Men om detta talas det inte, officiellt anges hormonstörande ämnen i t ex plast som orsak.

Åter har telekomindustrin lyckats tysta ner strålningsriskerna och övervakningssamhället kan fortsätta att expandera, allt enligt globalistisk anda och beslut.

Läs mer: Kalle Hellberg: Vi behöver inte 5G – 6G – 7G för välfärd och ett rikt liv

Text: Kalle Hellberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: skador av 5G
 • dessa kunskaper är bara runt 50 år gamla. Man visste detta redan efter WW2 när USA forskade på militär radar och av misstag upptäckte dess “sidoeffekter”.

 • dessa kunskaper är bara runt 50 år gamla. Man visste detta redan efter WW2 när USA forskade på militär radar och av misstag upptäckte dess “sidoeffekter”.

 • The content of the document is the sole responsibility of its author(s) and any opinions expressed herein should not be taken to represent an official position of the Parliament.

 • The content of the document is the sole responsibility of its author(s) and any opinions expressed herein should not be taken to represent an official position of the Parliament.

 • Kalle Hellberg varför ignorerar du den långt mer sannolika förklaringen till minskning i reproduktiv förmåga: den omfattande och mycket mindre kartlagda och redovisade kemiska miljön vi omges av och påverkas av.
  Hormoner som kommer ut i vattendrag överallt och påtagligt modifierar fiskar och allt annat.
  Många som debatterar på internet försöker få in så mycket som möjligt i sin egen ‘säck’ av taktiska skäl: Ni har en agenda och vill driva på så då är det moraliskt försvarbart att vara enögd.

  • Synergieffekten av reaktiv giftcoctail av Kvicksilver från tandamalgam och injicering med “vaccin” (thimersal) och div kemikalier förvärras av mikrovågor.


   – Sju minuter istället för 240 timmar. Så mycket snabbare går det med mikrovågor.

   Åke Pilotti, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, demonstrerar en kemisk reaktion där en aminogrupp ska fästas på en kolvätekedja. Just den här reaktionen går väldigt trögt med traditionell värmning, med mikrovågsenergi tar det bara några minuter.

   – Dessutom blir utbytet betydligt högre och man kan använda snällare kemikalier, som inte är så reaktiva, säger Åke Pilotti. ”

   https://www.nyteknik.se/startup/personal-chemistry-satter-fart-pa-kemiska-reaktioner-6464684

   • Ja, sen är det ju också lite ofrivillig komik när någon med en så uppenbar egen agenda försöker diskutera andras hypotetiska agendor.

    • Visst är det galghumor Anders!

     Varför har svenskt barnafödande stannat av och ersatts av import?

     Skäl att anta att den miljöfarliga verksamheten medför skada och olägenhet för människors hälsa och miljö finns ju från miljöbalkens dag ett 1999.

     Istället för att omedelbart börja ta ner 3G pga “skäl att anta” har man fortsatt bygga och parallellt pumpat i halva befolkningen kvicksilver med Pandemrix som sen avregistrerats 2015-08-13.

     Pandemrix
     https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20070324000011

     Som katalysator används kvicksilver tex till att producera vinylkolrid.

     Katalysator

     Kvicksilver(II)klorid används som katalysator vid tillverkningen av vinylklorid av acetylen.”

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvicksilver(II)klorid

     Vilka andra giftiga ämnen kan det finnas skäl att anta att kvicksilverbärare producerar när de mikrovågsbestrålas?

     Tänkte man inte på att en reaktionslösning med katalysator i människa skäligen måste antas reagera som i ett provrör?

     Bevisbördan är mobilindustrins som bedriver miljöfarlig verksamhet och enligt miljöbalken därför måste utesluta all tänkbar skada eller olägenhet enligt försiktighetsprincipen i MB.

     • Angreppet på mänskligheten är mångfacetterat där olika delar samverkar i en skadlig cocktaileffekt. Plus att de också kan flytta fokus från ett ämne eller teknik till att beskylla något annat. Är det t.ex. något kemiskt så går det att ändra lite på molekylen så de kan köra ett skadligt varv till.

      Man är så illa tvungen att göra egna efterforskningar på det mesta då varken myndigheter eller s.k. “experter” är något att lita på. Själv är bäste hälsosamme dräng…

    • Nej, det är en annan PG. Sen brukar vår PG alltid vara intresserad av att föra diskussionen i en viss riktning och när det inte fungerar försvinner han tyst från diskussionen. Det är ju så agendadrivna debattörer fungerar eftersom det är en big no-no att diskutera något som går emot den egna agendan.

   • Tycker du inte själv att man bör fästa uppmärksamhet vid att hormoner och annat kemiskt släpps ut som har just reproduktionsstörande verkan och inte gömma den infon bakom en ensidig beskrivning.
    Kalle sysslar ju vad jag förstår kommersiellt med att hjälpa folk med sånt som har med elsanering att göra så det är inte orimligt att han har egenintresse av att betona just det.
    Min ‘agenda’ som jag tillskrivs i raljerande tonfall i kommentarssektionen, är att inte låta partisk information stå oemotsagd när ensidigheten verkar vara skadlig.

    Men jag har inget att förebrå Kalle för beträffande det han hjälper folk med.

    • Hej Peter!

     Jag känner inte igen mig i att jag raljerat över dig eller din agenda men om du ändå upplever mina inlägg så så är det ej min mening.

     Bara för att det förekommer olämpliga kemikalier i omlopp innebär ju inte det att vi skall fortsätta med oförsvarlig miljöfarlig verksamhet relaterad till hjärncancer och nedsatt reproduktionsförmåga mm.

     2 kap. 3 § miljöbalken
     “Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

     Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

     • Det är inte du Magnus som raljerar.
      Det var bra att ett TV-program nyligen uppmärksammade detta med reproduktions-störningar från ftalater som finns i plast.
      Nu såg jag också en skrämmande information om biovapenforskning med GMO som frambringat majs som har spermiedödande egenskaper så att den födan fungerar som preventivmedel.
      Somliga hävdar att det som väntar kan vara massdöd genom speciell militärt framforskad GMO som sprider sjukdomar.
      Dom som tror på en allsmäktig Gud bör då dra slutsatsen att denne Gud tillåter detta av ett gott syfte.
      Gud ser oss som ett så stort hot mot skapelsen att vi bringas att rikta vår uppfinningsrikedom mot vår egen arts decimering.

 • Kalle Hellberg varför ignorerar du den långt mer sannolika förklaringen till minskning i reproduktiv förmåga: den omfattande och mycket mindre kartlagda och redovisade kemiska miljön vi omges av och påverkas av.
  Hormoner som kommer ut i vattendrag överallt och påtagligt modifierar fiskar och allt annat.
  Många som debatterar på internet försöker få in så mycket som möjligt i sin egen ‘säck’ av taktiska skäl: Ni har en agenda och vill driva på så då är det moraliskt försvarbart att vara enögd.

  • Synergieffekten av reaktiv giftcoctail av Kvicksilver från tandamalgam och injicering med “vaccin” (thimersal) och div kemikalier förvärras av mikrovågor.


   – Sju minuter istället för 240 timmar. Så mycket snabbare går det med mikrovågor.

   Åke Pilotti, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, demonstrerar en kemisk reaktion där en aminogrupp ska fästas på en kolvätekedja. Just den här reaktionen går väldigt trögt med traditionell värmning, med mikrovågsenergi tar det bara några minuter.

   – Dessutom blir utbytet betydligt högre och man kan använda snällare kemikalier, som inte är så reaktiva, säger Åke Pilotti. ”

   https://www.nyteknik.se/startup/personal-chemistry-satter-fart-pa-kemiska-reaktioner-6464684

   • Ja, sen är det ju också lite ofrivillig komik när någon med en så uppenbar egen agenda försöker diskutera andras hypotetiska agendor.

    • Visst är det galghumor Anders!

     Varför har svenskt barnafödande stannat av och ersatts av import?

     Skäl att anta att den miljöfarliga verksamheten medför skada och olägenhet för människors hälsa och miljö finns ju från miljöbalkens dag ett 1999.

     Istället för att omedelbart börja ta ner 3G pga “skäl att anta” har man fortsatt bygga och parallellt pumpat i halva befolkningen kvicksilver med Pandemrix som sen avregistrerats 2015-08-13.

     Pandemrix
     https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20070324000011

     Som katalysator används kvicksilver tex till att producera vinylkolrid.

     Katalysator

     Kvicksilver(II)klorid används som katalysator vid tillverkningen av vinylklorid av acetylen.”

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvicksilver(II)klorid

     Vilka andra giftiga ämnen kan det finnas skäl att anta att kvicksilverbärare producerar när de mikrovågsbestrålas?

     Tänkte man inte på att en reaktionslösning med katalysator i människa skäligen måste antas reagera som i ett provrör?

     Bevisbördan är mobilindustrins som bedriver miljöfarlig verksamhet och enligt miljöbalken därför måste utesluta all tänkbar skada eller olägenhet enligt försiktighetsprincipen i MB.

     • Angreppet på mänskligheten är mångfacetterat där olika delar samverkar i en skadlig cocktaileffekt. Plus att de också kan flytta fokus från ett ämne eller teknik till att beskylla något annat. Är det t.ex. något kemiskt så går det att ändra lite på molekylen så de kan köra ett skadligt varv till.

      Man är så illa tvungen att göra egna efterforskningar på det mesta då varken myndigheter eller s.k. “experter” är något att lita på. Själv är bäste hälsosamme dräng…

    • Nej, det är en annan PG. Sen brukar vår PG alltid vara intresserad av att föra diskussionen i en viss riktning och när det inte fungerar försvinner han tyst från diskussionen. Det är ju så agendadrivna debattörer fungerar eftersom det är en big no-no att diskutera något som går emot den egna agendan.

   • Tycker du inte själv att man bör fästa uppmärksamhet vid att hormoner och annat kemiskt släpps ut som har just reproduktionsstörande verkan och inte gömma den infon bakom en ensidig beskrivning.
    Kalle sysslar ju vad jag förstår kommersiellt med att hjälpa folk med sånt som har med elsanering att göra så det är inte orimligt att han har egenintresse av att betona just det.
    Min ‘agenda’ som jag tillskrivs i raljerande tonfall i kommentarssektionen, är att inte låta partisk information stå oemotsagd när ensidigheten verkar vara skadlig.

    Men jag har inget att förebrå Kalle för beträffande det han hjälper folk med.

    • Hej Peter!

     Jag känner inte igen mig i att jag raljerat över dig eller din agenda men om du ändå upplever mina inlägg så så är det ej min mening.

     Bara för att det förekommer olämpliga kemikalier i omlopp innebär ju inte det att vi skall fortsätta med oförsvarlig miljöfarlig verksamhet relaterad till hjärncancer och nedsatt reproduktionsförmåga mm.

     2 kap. 3 § miljöbalken
     “Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

     Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

     • Det är inte du Magnus som raljerar.
      Det var bra att ett TV-program nyligen uppmärksammade detta med reproduktions-störningar från ftalater som finns i plast.
      Nu såg jag också en skrämmande information om biovapenforskning med GMO som frambringat majs som har spermiedödande egenskaper så att den födan fungerar som preventivmedel.
      Somliga hävdar att det som väntar kan vara massdöd genom speciell militärt framforskad GMO som sprider sjukdomar.
      Dom som tror på en allsmäktig Gud bör då dra slutsatsen att denne Gud tillåter detta av ett gott syfte.
      Gud ser oss som ett så stort hot mot skapelsen att vi bringas att rikta vår uppfinningsrikedom mot vår egen arts decimering.

 • Andnings svårigheter och mer får man av 5G cch detta är strålnings sjuka. jag får stick i hjärtat av 4g och tillhörande frekvenser. Det är svårt att hitta arbete nu då alla vill att byggarbetarna ska använda trådlös teknik. Och jag är frisk annars. Kan inte arbeta snart då det är med livet som insats och läkarna vågar inte ställa diagnosen. Kriminellt att de inte gör sitt jobb då det är det de ska finnas till för. Tack Kalle. Du hjälpte mig för 10 år sedan 🙂 Mvh Heather från skåne

 • Ja sossarna har ju aldrig avslutat sitt tvångssteriliseringsprogram. Varför sluta nu?

  Vem skall de styra över och “tänja” när inga fler människor föds….

 • Andnings svårigheter och mer får man av 5G cch detta är strålnings sjuka. jag får stick i hjärtat av 4g och tillhörande frekvenser. Det är svårt att hitta arbete nu då alla vill att byggarbetarna ska använda trådlös teknik. Och jag är frisk annars. Kan inte arbeta snart då det är med livet som insats och läkarna vågar inte ställa diagnosen. Kriminellt att de inte gör sitt jobb då det är det de ska finnas till för. Tack Kalle. Du hjälpte mig för 10 år sedan 🙂 Mvh Heather från skåne

 • Ja sossarna har ju aldrig avslutat sitt tvångssteriliseringsprogram. Varför sluta nu?

  Vem skall de styra över och “tänja” när inga fler människor föds….

 • Tack för positiv nyhet Kalle!

  Alldeles för sent men nu hög tid att stoppa denna illegala miljöfarliga verksamhet?

  3 §) Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. 9 Oct 2020

  Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 §) – Naturvårdsverket

 • Tack för positiv nyhet Kalle!

  Alldeles för sent men nu hög tid att stoppa denna illegala miljöfarliga verksamhet?

  3 §) Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår. 9 Oct 2020

  Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 §) – Naturvårdsverket

 • Varför skriver ni bara 5G när rapporten tittat på spannet 450 till 6000 MHz? Detta innefattar ju samtliga mobila lösningar (NMT, GSM, UMTS och LTE) samt även Wifi som ligger på 2400 MHz och 5000 MHz.
  Det fördummar ju bara diskussionen att skrika “REEEEEE 5G!!!!!”, när problemet är så mycket större. Eller är det bara att folk inte vill ge upp sin vanliga mobil eller wifi-router hemma?

 • 5G måste stoppas och likaså alla parlamentariker som styr in oss på den vägen. Låt folket rösta om ALLT!

 • Å de ur en officiell studie. Det betyder att det i själva verket är sju resor värre. Vaccinskaderegistrena – exempelvis – uppskattas som bekant omfatta 1-10% av det verkliga antalet.

 • Tack – det var ett positivt besked, men jag hoppas att denna sanning om 5G snart också kommer att kunna bevisas i en rättssal där både juryn och domaren är ärliga och inte korrupta – så att vi kan få ett slut på det där 5G-eländet.

  Och det är riktigt – vart tog HPV-vaccinationerna vägen – de som har gjorts på flickor skulle nu också omfatta pojkar som, enligt myndigheterna, annars riskerar att få cancer i svalg, penis och anus, såsom svenska P1-nyheterna har berättat ! Då undrar man varför skulle alla pojkar omfattas av denna riskfyllda vaccination när riskgruppen är homosexuella män/pojkar ? Har folket/föräldrarna äntligen börjat fatta detta vaccin-tokeri !

 • Varför skriver ni bara 5G när rapporten tittat på spannet 450 till 6000 MHz? Detta innefattar ju samtliga mobila lösningar (NMT, GSM, UMTS och LTE) samt även Wifi som ligger på 2400 MHz och 5000 MHz.
  Det fördummar ju bara diskussionen att skrika “REEEEEE 5G!!!!!”, när problemet är så mycket större. Eller är det bara att folk inte vill ge upp sin vanliga mobil eller wifi-router hemma?

 • 5G måste stoppas och likaså alla parlamentariker som styr in oss på den vägen. Låt folket rösta om ALLT!

 • Å de ur en officiell studie. Det betyder att det i själva verket är sju resor värre. Vaccinskaderegistrena – exempelvis – uppskattas som bekant omfatta 1-10% av det verkliga antalet.

 • Tack – det var ett positivt besked, men jag hoppas att denna sanning om 5G snart också kommer att kunna bevisas i en rättssal där både juryn och domaren är ärliga och inte korrupta – så att vi kan få ett slut på det där 5G-eländet.

  Och det är riktigt – vart tog HPV-vaccinationerna vägen – de som har gjorts på flickor skulle nu också omfatta pojkar som, enligt myndigheterna, annars riskerar att få cancer i svalg, penis och anus, såsom svenska P1-nyheterna har berättat ! Då undrar man varför skulle alla pojkar omfattas av denna riskfyllda vaccination när riskgruppen är homosexuella män/pojkar ? Har folket/föräldrarna äntligen börjat fatta detta vaccin-tokeri !

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *