Lars Bern: Är planen att decimera jordens befolkning?

-

OPINION. Lars Bern har modet att ställa frågan om den pågående covidkrisen egentligen är globalisternas försök att decimera jordens befolkning till en förmodat mer hanterling folkmassa. Som stöd för denna frågeställning presenterar Bern data som pekar i den riktningen.

Text: Lars Bern | Artikeln har tidigare publicerats på Metabolhalsa.se

Under 2020 när coronaepidemin rasade som värst och ingen ännu blivit vaccinerad med de nödgodkända genpreparat som lanserades mot slutet av året, var dödligheten av alla orsaker i stort sett normal i flertalet västländer. Detta var ett tydligt tecken på att coronaepidemin var typ lika farlig som en vanlig säsongsinfluensa.

För att frambringa en bild av en allvarlig pandemin använde det medicinska etablissemanget s.k. PCR-tester. Dessa tester är inget diagnosinstrument utan bara en metod att hitta ytterst små DNA-fragment i ett prov, vilket bl.a. är mycket användbart inom forskning och brottmål.

För att förstärka analysen av mycket små förekomster av DNA-sekvenser använder PCR-metoden en teknik för att replikera det man hittar, så att det skall kunna analyseras kemiskt. Replikationen sker genom att man kör ett tjugotal försträrkningscykler, varvid spåret man hittat blir allt starkare.

Om man fortsätter att köra fler än tjugo cykler ökar snabbt risken för falska positiva utslag, för att bli helt dominerande när man kommer upp över ett drygt trettiotal cykler.

Genom en massiv testning av populationen med PCR-tester som kördes upp till fyrtio cykler i samband med influensautbrottet, fick medicinmännen fram mycket höga smittal som sedan lades till grund för de drakoniska s.k. smittskyddsåtgärderna runt om i världen. Det bidrog till att piska upp skrämselpropagandan runt den förmenta pandemin och breddade marken för introduktionen av massvaccinationen med de experimentella genpreparaten i början av 2021.

De systematiskt falska PCR-testerna gjorde det möjligt för den medicinska etablissemanget att utse nästan alla dödsfall i cancer, hjärtinfarkt etc. som “Covid-dödsfall” om patienterna fått det falska PCR-testet som körts på för många cykler. En person som dog med falskt positivt räknades som en Covid-död.

Italienska medicinska myndigheter har senare korrigerat Italiens covid-dödstal till att endast inkludera personer som dött av Covid. Antalet döda i covid-19 sjönk då från 130000 till 3783. Med andra ord, i Italien skapades “pandemin” genom att överskatta Covid-dödsfallen över 30 gånger!

Vi kan nu se att överdödligheten under innevarande år stiger kraftigt i många västländer, vilket rimligen borde vara oväntat om dessa s.k. vacciner fungerade som ett skydd mot covid-19 influensan.

Det som skrämmer är att t.ex. statistik från Skottland tydligt visar att överdödligheten kommer c:a ett halvår efter att man börjat injicera olika åldersgrupper (se figur).

Färska uppgifter från det brittiska kontoret för nationell statistik visar att personer som har dubbelinjicerats dör av alla orsaker i en takt som är sex gånger högre än de ovaccinerade.

Detta är ett tydligt tecken på att dessa injektioner skadar istället för att skydda.

Frågan vi måste ställa oss är – vad handlar hela denna s.k. pandemi verkligen om?

Vi vet att NIH (USAs Nationel Institute of Helath) under säkert ett decennium finansierat s.k. gain of function-forskning på virus vid University of North Carolina och sedan vid Wuhan China lab med amerikanska pengar.

Vi kan idag känna oss säkra på att SARS-CoV-2 viruset med sina spikproteiner är ett i laboratorier framtaget virus. Vi vet nu att vaccinerna inte skyddar långsiktigt mot detta virus.

Vi vet att de injicerar en gen som producerar en patogen i kroppen. Vi vet genom massor av biverkansrapporter att den patogenen orsakar död och sjukdomar. Det finns rader av kända fakta på bordet.

Ändå fortsätter det medicinska etablissemanget kampanjen för att till varje pris tvinga fram universell “vaccination” med ett i stort sett värdelöst “vaccin” som för det stora flertalet är mycket farligare än Covid-19. Detta innebär komplett oärlighet (eller är det ren dumhet?) hos det medicinska och politiska etablissemanget.

En alternativ förklaring skulle kunna vara att den verkliga agendan hålls dold för en större allmänhet och även för våra ofta helt okunniga politiker.

En sydafrikansk forskare har nyligen lanserat hypotesen att det virus man skrämmer med inte alls är den farliga patogenen, utan att det bara är en s.k. vektor för att smitta människor så att de får i sig den verkligt farliga patogenen som är de spikproteiner som medicinmännen i sina lab placerat på viruspartikelns kapsel via gain of function manipulation.

Den amerikanske forskaren dr David Martin har kartlagt hela processen under det senaste decenniet i framtagningen av viruspartikeln och de förmenta vaccinerna som senare lanserats. Han har dokumenterat detta via den rad av patent som den här utvecklingen lämnat efter sig.

Av hans dokumentation framgår att genpreparaten var framtagna redan före det förmenta Coronautbrottet. Det tyder på att hela processen är planlagd och att man avvaktade med lanseringen av genpreparaten tills man vi falska smittspridningsanalyser lyckats skrämma upp opinionen och politikerkåren tillräckligt.

Målet har inte med att stoppa epidemin att göra, utan handlar om att få en förevändning att smitta hela jordens befolkning med de ytterst farliga och skadliga spikproteinerna. I västvärlden har man i stort sett nått sitt mål.

Senare forskning visar att effekten av att smittas av spikproteinerna är att man får kardiovaskulära skador, immunförsvaret bryts ner och att cellernas förmåga att reparera DNA-skador försämras till 90%. På detta sätt kommer alla sjukdomsförlopp i befolkningen att accelerera eftersom de naturliga skyddsmekanismerna sätts ur spel av spikproteinerna.

Dödligheten kommer att öka, men inte primärt på grund av coronainfluensan utan på grund av en rad andra sjukdomar. Det medicinska etablissemanget kommer att två sina händer och svära att den snabbt ökade dödligheten inte har med geninjektionerna att göra. Exakt det vi nu ser hända i bl.a. Skottland.

Den sydafrikanska forskaren säger att när du inser planen förstår du att de tänker döda de flesta av oss.

Det är ingen slump att de hypermiljardärer med Bill Gates i spetsen som driver på masvaccinationen även är starkt engagerade i eugeniksrörelsen som kraftigt vill decimera jordens befolkning. Det är syftet med spikproteinet i “vaccinet” menar han.

Observera att det är en massa vårdpersonal som har sett effekterna av “vaccinet” på människor som föredrar att förlora sitt jobb framför att själva “vaccineras”. Det medicinindustriella etablissemanget i västvärlden bryr sig inte om att resultatet av kampanjen är en dramatisk minskning av medicinsk personal utan fortsätter att driva på kampanjen. Detta är ett tecken på att den sydafrikanska forskaren sannolikt har rätt.

Det finns trots allt detta vissa uppmuntrande tecken i det att man i land efter land stoppat de olika s.k. vaccinerna och nu har till och med Taiwan stoppat Pfizers preparat efter att utprovningen av det visat sig bygga på forskningsfusk.

Fortsättning lär följa.

Text: Lars Bern

Lars Bern
Lars Bernhttps://anthropocene.live/
Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden. Läs mer om Bern på Antropocene. Bern skriver om: Hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan.

60 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

60 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hans Lennros
Hans Lennros
Gäst
20 november 2021 kl 03:55

Virus orsakar många sjukdomar, till exempel förkylning och influensa.

Virus är de minsta biologiska enheterna som som kan infektera levande organismer och orsaka sjukdom. Till skillnad från bakterier kan virus bara föröka sig i levande vävnad, men kan däremot överleva längre på ogästvänliga ytor. 

De består av genetisk arvsmassa (antingen DNA eller så kallat RNA) omgivet av ett skyddande proteinhölje på vilket det finns partiklar som gör att viruset kan fastna på kroppens celler och tränga in i dem och där bli parasiter.

De omprogrammerar värdcellen genom att överföra sin egen arvsmassa så att cellen skapar ny virus som utsöndras och infekterar fler av kroppsceller i vilka samma process upprepas. 

Kroppens immunförsvar (vita blodkroppar) lär sig att känna igen virusets partiklar i syfte att förstöra det. Men virus har en förmåga att mutera och därigenom byta de identifierade partiklarna på sitt proteinhölje. När dessa partiklar förändras får kroppens immunförsvar svårt att skydda kroppen mot en ny infektion.

Vad man mer bör veta om virus:
https://ki.se/forskning/nyfiken-pa-virus#:~:text=Ett%20stycke%20genetisk%20kod%2C%20utan,1930%2Dtalet%20innan%20de%20uppt%C3%A4cktes.

Hans Lennros
Hans Lennros
Gäst
20 november 2021 kl 03:17

Även om det än så länge är svårbedömt hur mycket som ligger i detta kan man konstatera att dåvarande finansminister Magdalena Andersson sa i en Rapportsändning 2019-07-02:
” Äldre är så många i antal att de är en ekonomisk belastning.”

Covid-19, som i synnerhet har drabbat de allra mest kostsamma individerna i samhället (äldre, multi-sjuka etc) har varit rena rama jackpotten för statsfinanserna.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
17 november 2021 kl 19:26

Jag anser att det är intressant att veta vad David Martin har för uppfattning om viruset’s existens
Carina nedan tycks citera att han säger att det inte finns
Men jag går efter denna intervju:
https://www.westonaprice.org/podcast/its-gene-therapy-not-a-vaccine/

Han säger
“det finns inget vaccin under utveckling eller i planering som är ett vaccin mot SARS-CoV-2 viruset.”

Där tycks han säga att SARS-COV-2 inte orsakar Covid-19 och att man därför använder den märkliga beteckningen ASYMPTOMATISK BÄRARE

Han säger
[SARS-COV-2] är ett virus I DERAS DEFINITION och det andra [COVID-19] är en uppsättning kliniska symptom

emil J
emil J
Gäst
16 november 2021 kl 20:59

Svar på Lars Berns fråga i rubriken: Självklart!
Det har legat i allas intresse sedan länge att vi inte ska bli fler, det är inget kontroversiellt. Resten av artikeln är dessvärre ett svammel bestående av skvaller och obekräftade uppgifter.

Ingemar
Ingemar
Gäst
16 november 2021 kl 20:19

Om Lars Bern har rätt, borde dödstalen ökat även i Sverige. Så är dock inte fallet!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Ingemar
16 november 2021 kl 20:37

Läs en gång till!

Lars Bern skriver inledningsvis:
Under 2020 när coronaepidemin rasade som värst och ingen ännu blivit vaccinerad med de nödgodkända genpreparat som lanserades mot slutet av året, var dödligheten av alla orsaker i stort sett normal i flertalet västländer. Detta var ett tydligt tecken på att coronaepidemin var typ lika farlig som en vanlig säsongsinfluensa.”

Försök sedan att följa tankegången i artikeln, så förstår du förhoppningsvis vad Lars Bern avser!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Ingemar
16 november 2021 kl 23:06

Den som lever får se!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Tors vrede
17 november 2021 kl 00:13

Eftersom genocidet skiljer sig från medicinsk standard
är det upp till givet innehåll och den “vaccinerades” jordmån.

Dr Erik Enby: Covid-19-vaccin innehöll levande mikrober
NewsVoice – 28 juni 2021 kl 06:55

https://newsvoice.se/2021/06/covid-19-vaccin-levande-mikrober/

relaterat

Den biologiska krigföringens historia

Abstrakt

Mänskliga experiment, moderna mardrömmar och ensamma galningar på 1900-talet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326439/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
16 november 2021 kl 12:57

Det är ju bara hundra år sedan de körde samma sorts injektionsprogram som nu. Där de kallade effekten för spanska sjukan och det här har de flesta ingen aning om. Sen har det även varit påstådda historiska farsoter som decimerat jordens befolkningen. Men om få vet vad som hände för hundra år sedan så vet än färre vad som verkligen hände ännu längre tillbaka.

Vår historiebeskrivning är ju något av en visklek där historiker baserar deras böcker på vad andra tidigare historiker har skrivit. Lägger man sen till de medvetna lögnerna så är nog det mesta av vår historiebeskrivning en förvrängd saga.

Tittar man sen på gamla byggnadsverk så är de byggda med en teknik vi inte ens har idag och de var nog varken azteker eller faraoner som byggde dem. Så att civilisationer verkar poppa upp och sen mystiskt försvinna kan ju tyda på att det här skördandet av själar är ett periodiskt återkommande tema och nu har det då kanske blivit vår tur.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
16 november 2021 kl 13:14

Ja, historieskrivningen är mycket styrd. Den som inte håller sig till det politiskt korrekta narrativet kan inte göra karriär och etablissemangets belönade historiker refererar uteslutande till sin egen krets.

Skolundervisningen är helt baserad på sådan historia.

TV är ett annat forum för villfarelse, så det är att rekommendera att minska intaget av sådan propaganda så mycket som möjligt. Då slipper vi också ifrån all omoral som direkt och indirekt riktas mot oss där.

Mitt motto:
“Bättre oinformerad än desinformerad.”

Men det går att försöka vaska fram det som är sant, likt en guldgrävare letar guldkorn.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
16 november 2021 kl 15:57

Frågan är ju bara hur stor lögnen är. När jag började läsa lite mer alternativ historiebeskrivning blev jag mest förbannad över den bortslösade tid i skolan där jag blev matad med saker som högst sannolikt inte ens har hänt. Tid är inte pengar utan det är livet och ska jag slösa bort det ska det vara av eget val.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
16 november 2021 kl 16:45

Historieundervisningen upplevs av många som mycket trist, tror jag, och det är nog för att alla viktiga orsakssammanhang avlägsnas.

Kvar blir en massa årtal och händelser som staplas huller om buller med förklaringar som hämtas från etablissemangets favoritideologier, sociologi med bihang.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
17 november 2021 kl 11:08

När de varvar utelämnande och rena lögner så tappar historien sin logiska rytm och blir mycket tråkig. Kan ju vara så att vissa ungar har en intuitiv känsla för BS innan skolan kan eller hinner ta den känslan ur dem.

När man får ta del av vissa alternativa förklaringar så blir en del historiska händelseförlopp mer logiskt begripliga även då de inbegriper obegripliga galningar.

Men som du skriver sociologi och även en hel del psykologi där historien är tillrättalagd för att man ska komma fram till någon specifikt avsedd slutsats och det är ju bara ett ytterligare led i hjärntvätten. Ingen tycker om att bli hjärntvättad, inte ens barn.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
17 november 2021 kl 12:02

Historieförfalskningen har gamla traditioner men har intensifierats under senare decennier genom FN:s uppstyrning, för att redan tidigt i människors liv lägga grunden för mottaglighet för dess agendor med klimatskrämsel, massmigration, HBTQI, ekumenism och Agenda 2030.

En av de viktigaste kunskapsförvrängarna i detta syfte var den biträdande generalsekreteraren för FN, Robert Muller, skaparen av WORLD CORE CURRICULUM och som kallas “father of global education”:
http://robertmuller.org/rm/R1/Biography.html

Robert Muller, som enligt Wikipedia anges vara “the philosopher of the United Nations”, sade själv att han hade blivit “djupt påverkad” av jesuiten och skaparen av New Age-rörelsen, Pierre Teilhard de Chardin:
https://amazingdiscoveries.org/S-deception_Teilhard_Muller_one-world-government

Here We Go Again!

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
17 november 2021 kl 12:33

Det var ju munkar som redan för flera hundra år sedan satt och hittade på saker i sagoboksform, så det vi ser nu är onekligen en mycket gammal tradition.

Nu har de också digitaliserat en stor del av litteraturen och jag har även läst om hur de sen destruerat pappersoriginalen eftersom de inte längre “behövs”.

Det här är ett rätt giftigt upplägg där all litteratur på en daglig basis skulle kunna ändras till den dagsaktuella PK-trenden.

Peter Torpare
Peter Torpare
Gäst
16 november 2021 kl 08:12

Det är sådant som jag hittills har slagit ifrån mig som trams. Man vill helt enkelt inte ta till sig vad psykopater kan hitta på och detta handlar om psykopater som också har en otrolig förmåga att hela tiden tjäna mer pengar och skaffa sig mer makt.
Det är ingen slump att det är just dessa människor som styr mha hot, rädsla, manipulation och korruption.

ragnhild
ragnhild
Gäst
16 november 2021 kl 05:52

Hun er harm/sint, genuin, har jobbet nær kriminelle , Fauchi er en av dem. Søk mer info om henne, men skip google som går maktens ærend. Prøv duckduckgo.com (eks.). Hvem jeg snakker om:

https://www.bitchute.com/video/XWNIHXwSafoE/

Judy Mikovits er her på sitt beste – en rivende gjennomgang av pågående “forbrytelse mot menneskeheten”, som utspiller seg her og nå.. Sitt snitt til å profitere på udåden har de mage til å unne seg på veien i mange former bl.a. ved å styrke monopolvirksomhet og størrelse på industrier, påskynde nasjonalstaters endelikt, ved å “latterliggjøre noe så udynamisk og gammeldags”, etter deres mening..

3dje vaksine-runde er gang (Norge). Myndighetene våre som ikke lenger er våre myndigheter sitter med mengder av vaksinelagre som holder til ca. 8 doser til hver og en av oss i fortsetningen. Kjøpt og betalt for bruk.

NHI trår strategisk fram hva vaksiner for 5-11 år angår, men ettersom alle land her vest går i takt så kommer nok tilbudet hit.

Hertil annonseres idag fra ordfører her vest, som samarbeider med flere ordførere i distriktet; at idéen om koronasertifikat kan være nyttig ved at dette kan få alt flere til å velge å vaksinere seg, tallet er allerede høyt.

Jeg hører ikke et pip fra noen opposisjon blant politikere her. Det synes som de alle er plassert/passifisert som umælende tyender – hvordan får de næring i seg er ikke til å forstå. Deres viktige arbeid, påføre intetanende folk grusomheter må da føre til svelgeproblemer. Det kan være farlig nok. Med vennlig hilsen og god bedring.

JA, vi er utsatt for decimering av befolkningen.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
15 november 2021 kl 19:09

Det finns tre frågor som alla bör ställa:

  1. Varför förhindras läkare världen över plötsligt att skriva ut två mycket speciella mediciner som funnits tillgängliga sedan mycket lång tid tillbaka och som har visat sig vara enormt effektiva mot Covid 19: Hydroxidkolookin och Ivermectin?
  2. Varför har WHO tagit bort två grundläggande kriterier när det gäller definitionen av en pandemi: HÖG DÖDLIGHET togs bort 2009 när Svininfluensan kom och FLOCKIMMUNITET avlägsnades i november 2020?
  3. Varför ägde det rum en stor övning i New York i oktober 2019 där hela världen drabbats av ett världsomfattande virus?
Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
15 november 2021 kl 19:22

Kary Mullis avled i lunginflammation den 7 aug 2019 (eller skall vi använda fantasin?) C 19 övningen som tyder på att Bill Gates legat bakom ca 2 månader efter K.M. Frånfälle. Är det slumpen, eller som jag tror väl planerat.
Det blev ju K.M. PCR test som satte hela världen i brand.
Tvivlar starkt på att det fått inträffa om han funnits i livet?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
15 november 2021 kl 19:32

Javisst, han som utvecklat PCR-testerna visste naturligtvis att det sätt dessa tester används på nu är helt uppåt väggarna.

Hade han fått leva vidare hade givetvis hans ord vägt tungt.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
15 november 2021 kl 19:36

Tack Hans! Då är jag inte helt ute och seglar.

PatrikD
Patrik
15 november 2021 kl 16:33

Det är ju 100 år sedan Rockefeller och Dr Gates förra vaccinationskampanj mot hjärnhinneinflammation som idag är mer känd som spanska sjukan. Där kombinationen av munskydd och vaccinet dödade 98% i bakteriell lunginflammation och väldigt få av själva influensan. Finns massvis med data kring detta men ändå är det inte speciellt välkänt märkligt nog. Rockefeller har väl sin sekelutrotning, det är bara låta bli injektionerna och låta dom vaccinera ihjäl sig. Sån här idioti kan inte fortgå för alltid, grundlagarna kommer dom ju inte runt.

Göran Otterström
Göran Otterström
Gäst
15 november 2021 kl 12:04

Tack för en bra och belysande artikel, Är det någon som tvivlar på att det är en planlagd agenda så följ pengarna eller titta när patenten är tagna och vem som står för dem. Den här häxjakten på botemedel som bevisligen existerar får en också att undra vad det är för sorts människor som ligger bakom som inte visar något som helst samvete för vad de gör.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Göran Otterström
15 november 2021 kl 18:53

Dom kallas för psykopater. Eller?

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
15 november 2021 kl 11:48

Det är uppenbart att det handlar om avfolkning OCH att kontrollera de som överlever. Om det blev allmänt känt att det inte finns några smittsamma virus, skulle det inte gå att skrämma folk till att ta dessa sprutor. Det enda “viruset” som finns är rädsla.
Till Lars Bern:
Den stora massan behöver informeras om att “covidviruset” aldrig har isolerats och inte smittar.

https://odysee.com/@dharmabear:2/Dr-Stefan-Lanka-Kate-Sugak-Dean-Braus-interview-3:0https://www.bitchute.com/video/mpbjNmyqdAIZ/

https://andrewkaufmanmd.com/sovi/

https://www.bitchute.com/video/UCtA3yRp7wHy/

https://www.medicdebate.org/search/node/virus%20not%20isolated

https://www.medicdebate.org/node/2360

https://www.medicdebate.org/node/2220

https://www.fluoridefreepeel.ca/68-health-science-institutions-globally-all-failed-to-cite-even-1-record-of-sars-cov-2-purification-by-anyone-anywhere-ever/

Hur världen blev grundlurad: https://www.bitchute.com/video/KjQONAnrtVOp/

Hur världen blev idiotförklarad: https://www.bitchute.com/video/mpbjNmyqdAIZ/

85% saltlösning, 15 % avfolkningsvaccin:
https://bartoll.se/2021/11/sudden-death-from-vaccines-athletes/

Om Klaus Schwab/World Economic Forum/Agenda 2030: https://www.youtube.com/watch?v=beDj_vfQzPQ

Tors vrede
Gäst
Reply to  Kajsa K
15 november 2021 kl 18:57

Ja! Eller Kery. Mullis PCR test enligt honom, ett DNA test.
Med andra ord så är dom vaxxades identitet säkrare än ett fingeravtryck.
Resten kan vi bara föreställa oss.

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  Tors vrede
16 november 2021 kl 10:46

Kan vara så.

Åsa Torp
Åsa Torp
Gäst
Reply to  Kajsa K
15 november 2021 kl 19:45

Det råder oklarheter kring detta virus. En del tyder på att det inte ens existerar, men ändå blir folk sjuka. I min närhet har några varit sjuka och förloppet har inte varit som influensa utan med andningssvårigheter och luktbortfall långt senare. Hur framkallas det? Är tankens (rädslans) makt så stor över kroppen?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Åsa Torp
15 november 2021 kl 20:10

Nej, det tror jag inte! En god bordtennis-vän till mig insjuknade i Covid 19 och fick luktbortfall. Han är såväl fysiskt som psykiskt robust. Luktbortfall verkar vara en rätt vanlig sjukdomsföljd för de drabbade av detta virus, som jag tror är ett resultat av en laboratorietillverkning – och därmed inte något – som det påstås – som slumpmässigt uppstått på en djurmarknad.

Åsa Torp
Åsa Torp
Gäst
Reply to  Hans Dahl
15 november 2021 kl 22:10

Ja, en labbprodukt är en trolig förklaring. Det drog ju igång som på beställning. Ett ursprung från en djurmarknad tror jag inte alls på. Att inget virus existerar överhuvudtaget lämnar så många luckor att jag betvivlar det tills fakta visar på motsatsen. Men förklaringen kan ju vara av sådan art att vi blir förvånade.

Rune Nilsson
Rune Nilsson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
15 november 2021 kl 23:50

Lukt och smakbortfall fick man ju också av Asiaten på femtiotalet, vad jag minns. Det är väl ganska vanligt vid influensa?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Rune Nilsson
16 november 2021 kl 06:37

Du har rätt Rune!

Lukt och smakbortfall är inte bevis för corona.

Lukt och smak försvann (2009)
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/XwoMlo/lukt-och-smak-forsvann

Om zinkbrist

av B Wosk — Zink har många uppgifter i kroppen, men en av de mer spännande är att det behövs för vårt lukt– och smaksinne. Besvär med huden, sämre smaksinne och dålig …

Zink för lukt och smak – Holistichttps://www.holistic.se › naringsamnen › Mineraler › zi…

Zink är ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Zn och atomnummer 30. … Immunförsvarets överordnade organ, thymus, är beroende av zink, samtidigt som …

Zink – Wikipediahttps://sv.wikipedia.org › wiki › Zink

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Jan Jansson
Jan Jansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
18 november 2021 kl 13:53

Jag använder den verksamma sortens zink i Coropal. Det är bara en av många verksamma komponenter som tillsammans ger ett superbt skydd. Ingen har blivit sjuk med denna morgonsmoothie.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Rune Nilsson
16 november 2021 kl 17:33

Jag hade i alla fall luktbortfall både den senaste influensan 2019, liksom 2013 och 2009, så det är bara något som marknadsförts som specifikt för “coviden”. Sen hjärntvättas folk för att symptomen ska sammanfalla med propagandan.

Det som var intressant var att jag fick ständiga återfall. Jag sammankopplade det med barnbarnet som just börjat på dagis, men inser idag att det sammanföll med tågresan till barnbarnets ORT. Det finns grejer monterade på stationerna, gissar jag, så aktiverar sjukdomen. 5G eller någon frekvensutrustning, t ex en bakvänt programmerad kvantfysisk healingutrustning: https://www.qxworld.eu/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Carina Agrell
16 november 2021 kl 17:46

5G forcerades fram över hela jorden 2020, medan länderna var under lockdown och uppmärksamheten riktad åt annat håll.

Här är en ytterst intressant intervju med en av världens ledande experter på fysiologiska effekter orsakade av 5G, Olle Johansson:

https://www.youtube.com/watch?v=n6qXaArg9KA

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Hans Dahl
16 november 2021 kl 20:15

Jag har sett det mesta av Olle, men tack! 🙂

Jag vet inte hur många gånger sedan vå
ren 2020 jag påpekat att installationerna av 5G på demens- och äldreboenden våren 2020 sammanföll med avlivningen:
https://newsvoice.se/2020/03/experimentell-valfardsteknik-5g/
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-halsa/kritik-mot-sekretess-om-doda-pa-aldreboenden/

Likaså de frekventa dödsfallen i Kista/Solna som uppstod just där 5G testades:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hogst-andel-smittade-i-rinkeby-kista
https://www.mitti.se/nyheter/framtiden-testas-i-kista/lmplm!988723/

Jag kunde dock inte begripa varifrån jag blivit utsatt för 5G, men självklart har antennerna landat på stationerna. Tänk så enkelt att hålla folk borta från tåg och resande. Lätt som en plätt att bara skruva upp strålningen! Med olika frekvenser kan man enkelt moderera antalet invånare via tågstationernas 5G-master. Det finns ju ändå så mycket apparatur monterad där överallt så ingen märker en extra!

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
16 november 2021 kl 23:30

Jag kan “skriva under på”, att det som skett i min kropp sedan jag konstaterade att jag drabbats av strålning från mobiltelefoner och master i mitt yrke som handelsresande, obehaget som stark klåda på mina underarmar är en defekt som jag har kvar numer, annars har jag varit drabbad av täta förkylkningar, svåra sådana ibland, mitt immunförsvar var nere väldigt lågt, tålde inte mina barnbarn som då var små, deras förkylningar tog mig hårt, men efter jag slutade använda trådlös teknik så har jag efter många år återhämtat mig, undviker allt som har med trådlöst att göra, har skyddsgardiner som är väldigt effektiva, har bytt rum, där det är låg strålning, när jag ska sova, en mätare som är bra att ha med sig, är för mig ett måste var jag än befinner mig…Ja, så här har vi det vi som är drabbade…Svidande hud, yra i huvudet, illamående, trötthet, detta är några symtom som fortfarande kan komma om jag vistats mycket i strålmiljö, särskilt i WiFi miljö som är för mig den hemskaste.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
17 november 2021 kl 06:55

Det är ej heller konstigt att försvaret behöver mer antioxidanter ju mer mikrovågor vi utsätts för.

Mikrovågor påverkar minne och inlärning genom oxidativ stress
https://www.tf.nu/nyhet/mikrovagor-paverkar-minne-och-inlarning-genom-oxidativ-stress/

Zink tillhör de livsviktiga antioxidanterna

Zink stärker och skyddar
https://ekoappen.se/blogg/zink-starker-och-skyddar/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  Åsa Torp
16 november 2021 kl 11:21

Det är helt klart att viruset inte finns. Det är fakta. Men folk är hjärntvättade till att tro på virus vilket gör det svårt för dem att ta till sig dessa fakta. Folk blir sjuka av andra saker; olika former av förgiftningar från ex strålning, kemikalier, stress, tankar och känslor dvs allt som påverkar vår miljö i kroppen negativt, som orsakar förgiftning . Vad händer med andningen när kroppen får syrebrist? Torrhosta utan slem? Slemmet hör till kroppens reningsprocess vid influensa.

https://bartoll.se/2021/08/points-of-awareness/

Joe Imbriano warned us in 2018-60GHz blocks Oxygen uptake=fake virus=kill grid= forced vaccinations. https://www.youtube.com/watch?v=oY5SReQ2Kqc

Mattias RahmD
Reply to  Kajsa K
16 november 2021 kl 16:47

Joe Imbriano var glasklar i sin kommunikation redan i januari 2020: det finns inget virus och det finns inga virus.

Åsa Torp
Åsa Torp
Gäst
Reply to  Kajsa K
16 november 2021 kl 19:18

Med viss tvekan publicerar jag inlägget eftersom resonemanget är ofullständigt och kanske ger upphov till fler frågor än svar. Framför allt upplevs det av många som flummigt, men jag har inte tillräcklig kunskap att förmedla bättre. Kontentan av det jag vill framhålla är att det svar vi söker inte står att finna i traditionell medicin och vi kan inte enbart röra oss i fysiska domäner. Allt hänger samman, oavsett om det rör en kropp och dess immunförsvar, intention och dess fysiska gensvar.

Svaret om viruset finns kanske inte är ja eller nej. Det kanske rör sig om definition och utgångspunkt. Teori: viruset återfinns inte som en fristående, fysisk organism som infiltrerar och attackerar en kropp. Viruset är snarare ett tillstånd som beror på flertalet faktorer där de styrande inte är fysiska till en början. Snarare en kropp i obalans utifrån psyke, ett allmänt hälsotillstånd där den obalanserade organismen “skenar” efter icke-fysisk påverkan och ett annat läge uppstår som kan ses som sjukdom. Sjukdom har således inte uppstått för att något vandrat in fysiskt i kroppen. Viruset existerar icke fysiskt, det går inte att finna dess ursprung utifrån vår vetenskap. Sjukdom har uppstått eftersom kroppens hälsotillstånd har varit försvagat och därmed “inbjuder” till ett sjukdomstillstånd som uppstått ur en kombination av manipulation, påverkan av fysiska betingelser (miljö mm) och det egna psykets mottaglighet för utifrån kommande “obalanser”.

Åsa Torp
Åsa Torp
Gäst
Reply to  Kajsa K
16 november 2021 kl 19:52

Viruset kanske inte återfinns som en fysisk organism. Sjukdom är ett tillstånd och någonting skapade detta, som det är, obalanserade tillstånd. Virus kanske är ett samlingsbegrepp för ett utifrån kommande tillstånd som bygger på manipulation, påverkan av yttre betingelser och andra icke-fysiska omständigheter.

Sjukdomar och dess uppkomst är inte skolmedicinens arbetsfält då man snarast famlar efter lösningar innebärande undertryckande av symtom. De som ligger bakom C19 har betydligt större kunskap än så. En labbprodukt behöver inte innebära framställan av ett fysiskt virus. Snarare en planering som innefattar propaganda och manipulation, användande av (miljö-)påverkan som försvagar folk hälsa och det vi ännu inte kan sätta ord på. Det som sprider C19 tror jag inte enkelt kan definieras som ett virus enligt traditionell förklaringsmodell. Det man säkert kan fastställa är att det finns en bakomliggande avsikt att sprida tron om ett elakt virus vi ska vara rädda för och därmed öppna dörrarna för kontrollinstrument.

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  Åsa Torp
17 november 2021 kl 16:56

“Det man säkert kan fastställa är att det finns en bakomliggande avsikt att sprida tron om ett elakt virus vi ska vara rädda för och därmed öppna dörrarna för kontrollinstrument.” Det är just därför vi ska sprida den viktiga informationen om att virus aldrig isolerats och att det inte finns smittsamma virus. Detta för att människor inte ska kunna skrämmas till att ta dessa giftinjektioner i tron att de då inte ska smittas eller själva kunna sprida smitta p g a ickeexisterande, ickesmittsamma virus.

Kenny B
Kenny B
Gäst
Reply to  Åsa Torp
16 november 2021 kl 13:05

Viruset finns, och som med alla Asien influensor så dör det många med nedsatta immunförsvar varje år utan att dom klassas som pandemioffer.

Jag har haft symptomen Covid, 2ggr och även förlorat luktsinnet.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Kenny B
16 november 2021 kl 16:49

Hej Kenny

Här svarar CDC att “covidviruset” inte har isolerats.

June 7, 2021: CDC admits they have no record of any “COV – 2 or 19 virus” purified from any patient sample via maceration, filtration and use of an ultracentrifuge, by anyone, anywhere, ever:

https://worlddoctorsalliance.com/blog/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
16 november 2021 kl 17:23

Jag tittade på Dr David Martins föredrag igår:  https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html

Förstod inte riktigt vad han menade, så jag transkriberade ett avsnitt, citat:
 
Ca 00:11 – A BIOWEAPON CREATED in 1990
                            “//…amplified, because in 1999, Anthony Fauci desided to use that particular protein   sequence as a vaccine vector. He asked Ralph Berg at the University of north Carolina
Chapel Hill to make (and I am quoting) ‘an infectious replication defective clone’. It
Means amplified the harm to human…you take a thing, you make it more lethal, and 2                            2002 you patent it.
Please stop talking about a Chinese virus – there isn’t none, please don’t talk about
The virus, there isn’t one. There is a bioweapon that was built in 1990, perfected in
1999, patented in 2002..//

Vad  för ting undrar jag? Går det att läsa ut i patentet? Vilka skäl har DM att undanhålla denna information? Vad skulle det kunna vara?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Carina Agrell
16 november 2021 kl 19:24

Intressant Carina, men jag har tyvärr inget bra svar!

Patent betyder ju i och för sig bara rätt till någonting beskrivet som inte tidigare registrerats som patent.

Utdrag ur reg patent (som inte behöver finnas).
https://patents.google.com/?q=C07K14%2f005

Med tanke på hur många illusioner denna lögn elit presenterat får vi nog tänka oss in i hur smarta de anser sig vara när det gäller att använda genvägar.

Jeffrey Epstein berättar här i sin “sista” intervju om intresset för smarthet, forskning och att han själv finansierade “smarta forskare”.

Vilken typ av forskare ville sexförbrytaren Jeffrey Epstein finansiera? Han berättade för Science innan han dog

Av Jeffrey Mervis 19 september 2019, 16:15

https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.sciencemag.org/news/2019/09/what-kind-researcher-did-sex-offender-jeffrey-epstein-fund-he-told-science-he-died&prev=search&pto=aue

Mer om det återkommande “vaccin” namnet Epstein.

https://newsvoice.se/2021/05/bill-gates-jeffrey-epstein-ghislaine-maxwell/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
17 november 2021 kl 13:42

Det förefaller mycket märkligt (enligt min mening) att Dr David Martin uttrycker sig på det sättet. Logiskt vore att han preciserade “grejen” som Fauci bad att få utvecklad. Även om det är för komplext att förklara i detalj på en föreläsning, så borde det finnas en mängd olika uttryck som publiken skulle finna mer adekvata, och som de skulle förstå.

Kanske är det bara en pedagogisk miss, men jag skulle gärna vilja veta identiteten på “the thing”! Vi får se om en förklaring dyker upp i framtida material…

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Carina Agrell
17 november 2021 kl 16:09

Ja det är absolut ett intressant uttalande!

The thing kanske handlar om projektet ID2020 ?

Någon “filantrop” har såklart suttit och klurat ut mer saker som mixas ihop i “spiktunnan” till “the thing” i gammal god fam Ad-ams anda.

2017-06-20 06:01

Blockkedjan ska ge id-handlingar till 1 miljard papperslösa
Microsoft och Accenture samarbetar i ett FN-projekt som ska ge legala identitetsbevis till de som inte har några id-handlingar.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.684931/blockkedjan-ska-ge-id-handlingar-till-1-miljard-papperslosa

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  Åsa Torp
16 november 2021 kl 13:17

Det är helt klart att virus inte finns. Det är fakta. Men då vi är hjärntvättade till att tro på smittsamma virus har folk svårt att ta till sig att dessa smittsamma virus inte finns. Sjuka blir vi när kroppen utsatts för för mycket gifter, såsom ex vacciner, strålning, kemikalier, stress, tankar och känslor som påverkar kroppen negativt. Kroppen renar sig genom ex influensa där ex slemmet är en del av denna process. Vad händer om kroppens förmåga att ta upp syre påverkas? Kan det ge andningssvårigheter? torrhosta utan slem?

https://bartoll.se/2021/08/points-of-awareness/

Joe Imbriano warned us in 2018-60GHz blocks Oxygen uptake=fake virus=kill grid= forced vaccinations.https://www.youtube.com/watch?v=oY5SReQ2Kqc

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
15 november 2021 kl 02:22

Den engelska varianten av ovanstående artikeln.

https://www.bitchute.com/video/IQoUmvcoiStX/

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
15 november 2021 kl 01:51

En utmärkt sammanställning!

Men ordet “medicinmännen” är väl lite missvisande? Medicinmän (och kvinnor) har väl i alla tider jobbat för sina stammars bästa, och jobbar än idag. Resultaten varierar naturligtvis, men välviljan har väl alltid funnits?

Voodoo är väl ett lämpligare namn? Åkallar de stora andarna Bill, Theodros och de andra. Lilla tomten Matti springer runt och blir sur om han inte får gröt. Lägger besvärjelser och ska driva ut boogie mannen, corona. Och åkallar den största Guden till höger och vänster, Vetenskapen! Den okränkbare, den härlige, den rättfärdige. Naturligtvis får Hen inte ifrågasättas, och för varje kritisk fråga hörs mantrat…..

Säkert och effektivt!
Säkert och effektivt!
Säkert och effektivt!

En vän var lite upprörd!

På 106 SVT text måndagen den 15 november 2021 står följande.
“Omkring 1100 fall gällande biverkningar efter covidvaccinering har hittills anmälts” https://www.svt.se/text-tv/106

Vad barnkanalen vill säga är alltså att ca 1100 skadeståndsanspråk för skada vid genmanipulering ska ha inkommit än så länge.

Antalet anmälda biverkningar är över 80 000 st. Räknar man med att ca 10% av alla biverkningar anmäls så har alltså hittills ca 800 000 svenskar direkt skadats av biovapnen. Långtidseffekterna återstår att se, och det är ett “säkert” faktum
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Gud fader förlåt dem inte, för de vet precis vad de gör!

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
15 november 2021 kl 00:41

Tack Lars Bern! Mycket bra och lättförståelig artikel, för mig som inte “är skolad”…Ja, vad ska man tro? Människan vill ju inte tro att man blivit förd bakom ljuset, alla vill ju tro att detta vaccin ska hjälpa till trygghet…jag tycker mig vilja se och höra i min närmsta bakantskapskrets ett “lätt grymtande”, “kan jag blivit lurad till att ta detta vaccin, många känner nu stark oro, som en “väntan på döden”…I en klass med 12 åringar, där det finns 18 elever, vaccinerades häromdagen, dagen efter kom det 6 elever till lektionen, läraren var också hemma och sjuk efter “sticket”, 2 elever hade inte fått “sticket” 4 elever var “stuckna” , dessa som då kom till lektionen…så visst finns det säkert en tanke bakom detta…Borde kanske ställa FHM och regeringen till att svara på denna “avfolkningsfråga”?

peter afzelius
peter afzelius
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
15 november 2021 kl 14:10

Alla har blivit grundlurade hela livet! Det är den sanning folk behöver ta till sig. Börja söka efter svar (bäst på engelska) så kommer det så småningom att uppenbara sig för dig vad vi alla, hela världen, står inför.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
16 november 2021 kl 23:16

Finns en JO anmälan inlämnad på FHM, med Diarienr: 8948-2021 enligt( Håkan Bergmark TV) idag 16:e nov.

Andreas
Andreas
Gäst
15 november 2021 kl 00:24
Lars Bern
Lars Bernhttps://anthropocene.live/
Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden. Läs mer om Bern på Antropocene. Bern skriver om: Hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV