Så här kan du delta i upprop mot restriktioner och hot mot din frihet

publicerad 16 december 2021
- av Gästskribent
Temabild: Man som skriver. Foto: Dean Drobot. Licens: Mostphotos.com

Protesterna mot restriktioner ökar kraftigt och kampen för vår grundlagsskyddande frihet blir allt viktigare. Det finns många upprop att skriva under för att protestera och på sociala medier växer grupper och folkrörelser fram. Det gäller att agera snabbt nu och att vi alla samarbetar och drar åt samma håll.

Många människor har fått nog av att ekonomiska särintressen styr, att vår frihet hotas och att lagar och konventioner kränks. Det har skapat en mängd protester.

Andra veckan i december hade JO fått in fler än 10 800 anmälningar angående covidpass, vilket är fler än det totala antalet anmälningar som brukar komma in under ett helt år. Marcus Agnvall, chef för registraturen på JO, konstaterar att det aldrig tidigare har kommit in så många anmälningar som gäller en och samma sak.

Referens (P4 Östergötland): Anmälningar om covidpass skapar hårt tryck på JO

Fem jurister arbetar med att ta hand om alla dessa anmälningar och sortera dem i ”samlingsärenden” med totalt 2 000 anmälningar i varje ärende. Hitintills har JO fem sådana samlingsärenden som rör Folkhälsomyndigheten och ett som rör regeringen. Utöver det finns ett antal anmälningar som riktar sig mot andra myndigheter, till exempel Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten.

Sammanställning: Ann Rosenqvist


Nedan listas några folkrörelser och upprop. Tipsa gärna om fler på kommentarssidorna!

INSTRUKTION: UPPROP ATT SKRIVA UNDER

Brev mot vaccinpass till regeringen, FHM och politiker att skicka in senast på fredag 17/12 kl 17.

Advokat Fatemeh Pakyari har författat nedanstående text som du enkelt kan underteckna och mejla.

 • Kopiera in texten i ett mejl och lägg till ditt namn efter advokatens längst ner.
 • Kopiera mejladresserna, klistra in och skicka mejlet till en i taget, annars blir det spam!

Mer information finns på en video

TILL REGERINGEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH POLITIKER

Jag med flera skriver till er för att påkalla er uppmärksamhet på att en stor del av landets befolkning inte är för drakoniska begränsningar i sina grundlagsstadgade fri- och rättigheter. Med backning av såväl jurister som läkare, vet vi att dessa så kallade åtgärder är både juridiskt och medicinskt inkorrekta.

Eftersom Sverige saknar en författningsdomstol vad gäller Regeringsformen 2 kap., är det enda sättet för medborgare att göra sina röster hörda och underkänna grundlagsvidrig lagstiftning och beslut, att rösta bort de ansvariga lagstiftarna.

För den enskilda politiker eller parti som vågar ta våra röster på allvar, väntar däremot stor uppslutning och tacksamhet. Frågan om vaccinationsbevis är just nu för många väljare en ännu viktigare fråga än den om exempelvis gängkriminalitet, migration eller skattepolitik.

Många har övergivit sina tidigare politiska partitillhörigheter för enbart denna fråga, eftersom den är så pass fundamental för vårt liberala och demokratiska samhälles fortsatta tillstånd.

Skyddet för den enskildes kroppsliga integritet stadgas i Regeringsformen 2 kap. 6 §. För den som av olika skäl väljer att inte vaccinera sig, följer betydande inskränkningar i bland annat sin rörelsefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet.

Åtgärderna vilar på en ovetenskaplig och populistisk grund, där viljan att ”göra något” uttrycks genom irrationella åtgärder som i själva verket har mycket begränsad effekt.

Vi står enade tillsammans mot regeringens och Folkhälsomyndighetens ovetenskapliga, ineffektiva och illiberala förslag, och kommer inte låta våra demokratiska och grundlagsstadgade fri- och rättigheter trampas på utan vidare.

Det ligger i alla vanliga medborgares intresse att bevara det fria och öppna samhället. Vi ber er därför ödmjukast om uppslutning i denna fundamentala fråga.

Advokat Fatemeh Pakyari & ditt eget namn

Skicka till dessa adresser, en i taget:

 • info@socialdemokraterna.se
 • info@moderaterna.se
 • info@sd.se
 • info@centerpartiet.se
 • info@vansterpartiet.se
 • info@kristdemokraterna.se
 • info@liberalerna.se
 • info@mp.se
 • socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • info@folkhalsomyndigheten.se
 • lars.beckman@riksdagen.se,
 • jan.ericson@riksdagen.se
 • karin.ragsjo@riksdagen.se
 • lina.nordquist@riksdagen.se
 • anders.w.jonsson@riksdagen.se,
 • Ilan.sade@medborgerligsamling.se

Fler UPPROP att skriva under

Nordisk Covid-deklaration
Info på svenska:
https://ncd2021.org/sv/svenska-3/?fbclid=IwAR0hCGWXNKty7t5k2LRL-TP1ebpd71ghbCxjGtFwwBeuCDI7cQX4XMixyoA

Great Barrington Declaration
https://gbdeclaration.org/

Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!
https://www.skrivunder.com/vi_som_sager_nej_tvangsvaccinering

Upprop mot regeringens utökade och förlängda krav på vaccinationsbevis:
https://nejtillapartheid.nu/

Läkaruppropet:
http://lakaruppropet.se/?fbclid=IwAR1OZ6OnbStvlzPOPIWGJDCJKXU_OgaH7v1FCSiavGqvw7s_c7u8kSxe9tc

Mitt Skifte:
www.mittskifte.org/petitions/stoppa-vaccinpass-i-sverige

The Planetary Liberation Petition:
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now

English promotional video:
https://www.youtube.com/watch?v=uoZlY7ipQSg&list=PLUZKzwhLC6g5_TBt0YcfP4exL8lc5gE6p

Källa: http://2012portal.blogspot.com/

FOLKRÖRELSER

Nej till vaccinpass:
https://www.nejtillvaccinpass.se

Den 22 januari 2022 i Stockholm kommer tusentals människor att samlas för den största manifestationen för frihet i Sveriges historia.

Mer info här: https://www.nejtillvaccinpass.se/aktioner

Föreningen Frihet Sverige:
https://www.frihetsverige.se/

Vi tillsammans:
https://vi-tillsammans.nu/

Frihet och hälsa:
https://frihetochhalsa.se/

Folkets rättigheter i samhället:
Offentlig Facebookgrupp med 32 700 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/252997535398070/

Stoppa Restriktionerna!!:
Offentlig Facebookgrupp med 12 200 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/869967650214758/

1 miljon (vägrar injektion och restriktioner):
Offentlig Facebookgrupp med 16 400 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/4375748522514785