Därför avskyr vänstern numera färgblindhet

OPINION. Den kritiska rasteorin (CRT) behandlar begreppet ras ur ett samhälleligt perspektiv, som bygger på postmodernism. Av speciell betydelse är därvid den filosofins syn på maktförhållanden i samhället, och hur dessa påverkar  människor. Vänstern hävdar nu också, att hudfärg eller ras är viktiga att observera i ett land. Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur … Fortsätt läsa Därför avskyr vänstern numera färgblindhet