Myndigheter stoppar jättestudie av covidvaccinernas risker och effektivitet

publicerad 3 februari 2022
- av Gästskribent
Leifs Värld

VACCINSKANDALEN. Svenska myndigheter stoppar en jättestudie som skulle jämföra effektivitet och säkerhet av de godkända vaccinen mot covid-19. Invändningarna var bland annat att studien kan minska viljan att vaccinera sig.

Text och video: Leifs Värld The News

Beslutsfattande enhetschef på Läkemedelsverket som slutligen stoppade studien kommer tidigare från Astra Zeneca. Ett av de bolag vars vaccin skulle jämföras. Också det bolag som förmodligen skulle ha mest att förlora på en sådan studie, då Astra Zenecas vaccin hittills verkar vara det som har haft mest problem med effektivitet och säkerhet.

00:00 sammanfattande intro
03:31 Studiens innehåll
05:35 Etikprövningsmyndighetens avslag pga av minskad vaccinationsvilja
08:15 Överklagande av beslutet till Överklagandenämnden
09:05 Läkemedelsverket beslut, stoppar studien
10:20 Läkemedelsverkets invändningar om minskad vaccinationsvilja etc.
16:08 Beslutsfattande Enhetschef stoppar studien
17:55 Hör vad forskaren säger, samtal med ansvarig Uppsala Clinical Research Center
21:07 Hör Enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen Läkemedelsverket
29:00 Tidigare granskning JÄV Läkemedelsverket SVD
30:40 kort sammanfattning

Etikprövningsmyndigheten stoppade studien med hänvisning till att en studie skulle kunna minska viljan att vaccinera sig och att det vore oetiskt, kunskap om ett vaccin som befolkningen ska ta skulle alltså vara oetiskt. Man skulle kunna tycka tvärtom, att det vore oetiskt att inte ta fram kunskap om ett vaccin som ska gå ut till en hel befolkning.

Läkemedelsverkets stoppade studien för att de menade att man inte kunde lämna ett medgivande när man inte får välja vaccin, vilket ingen får i dag ändå. Läkemedelsverket hade också en rad invändningar som också de handlade om att studien riskerade att minska tilltron till myndigheter och minska viljan att vaccinera sig mot covid-19 och vaccin i allmänhet.

Inte nog med att beslutsfattande enhetschef på läkemedelsverkets kommer direkt från många år på Astra Zeneca, risken för JÄV är uppenbar, det är också uppenbart att myndigheterna är utanför ramen för sitt uppdrag är att se till viljan att vaccinera sig när de ska bedöma en klinisk studie.

Jag har pratat med forskarna, vad de har att säga. Jag har även pratat med enligt chefen på läkemedelsverket. Hör vad de har att säga

Referenser


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Trevlig söndag!!! Jag skullr gärna vilja ha er på min andra Facebook sida: Agneta Marier Ancker , email: tuscancastle@gmail.com, därfòr att det är viktiga meddelanden som, om jag kan, vill skicka över även om det stär pä italienska. Men bilderna berättar tygligt om vad som sker! Ciao!

 • Trevlig söndag!!! Jag skullr gärna vilja ha er på min andra Facebook sida: Agneta Marier Ancker , email: tuscancastle@gmail.com, därfòr att det är viktiga meddelanden som, om jag kan, vill skicka över även om det stär pä italienska. Men bilderna berättar tygligt om vad som sker! Ciao!

 • Det är dags att börja en diskussion om landsförräderi inom den Svenska regering! Svenska regeringen är infiltrerat med GLOBALISTER nu och har inte längre den svenska befolkningens välbefinnande i tanken trots att de är folkvalde representanter. Genom deras förrädiska beteende som är synligt nu genom deras beslut att förträda store farma och den globala RESET agenda..har de på en ytterst arrogant sätt bevisat sitt förakt för vår nation-stat som heter SVERIGE.
  Utan den studie av vacciner och deras effekter på medborgarna från den högsta instansen..Läkemedelsverket..har de gjort sig skyldig av Landsförräderi!!!

 • Detta är det oundvikliga resultatet då narcissister styr. Människor med en narcissistisk läggning, där vi har psykopat längst ut på skalan, har ingen empati. De känner varken skuld eller skam eller dåligt samvete på något sätt för att de har ihjäl folk eller skadar dem för livet. Allt handlar om att själva få glänsa. De njuter av att få vara i centrum, och det spelar ingen roll om de går över lik för att komma dit. Det rör dem inte i ryggen. Det är just därför som denna grupp av så kallade människor är överrepresenterade ju högre upp vi kommer i hierarkin. Chefsbefattningar innehas ofta av narcissister och då tas beslut som denna artikel och video så väl beskriver. Skulle det komma fram på offentlig plats att dessa narcissister har haft ihjäl människor med sitt sätt att agera, så är det inte det faktum att folk har dött på grund av dem som kommer att gräma dem, utan endast att de tillfälligt har misslyckats med att framstå som mäktiga och allvetande.

  Läs gärna senaste numret av tidskriften 2000-Talets Vetenskap (nr 4/2021), där del 1 av 3 om psykopati har publicerats.

 • Det är dags att börja en diskussion om landsförräderi inom den Svenska regering! Svenska regeringen är infiltrerat med GLOBALISTER nu och har inte längre den svenska befolkningens välbefinnande i tanken trots att de är folkvalde representanter. Genom deras förrädiska beteende som är synligt nu genom deras beslut att förträda store farma och den globala RESET agenda..har de på en ytterst arrogant sätt bevisat sitt förakt för vår nation-stat som heter SVERIGE.
  Utan den studie av vacciner och deras effekter på medborgarna från den högsta instansen..Läkemedelsverket..har de gjort sig skyldig av Landsförräderi!!!

 • Detta är det oundvikliga resultatet då narcissister styr. Människor med en narcissistisk läggning, där vi har psykopat längst ut på skalan, har ingen empati. De känner varken skuld eller skam eller dåligt samvete på något sätt för att de har ihjäl folk eller skadar dem för livet. Allt handlar om att själva få glänsa. De njuter av att få vara i centrum, och det spelar ingen roll om de går över lik för att komma dit. Det rör dem inte i ryggen. Det är just därför som denna grupp av så kallade människor är överrepresenterade ju högre upp vi kommer i hierarkin. Chefsbefattningar innehas ofta av narcissister och då tas beslut som denna artikel och video så väl beskriver. Skulle det komma fram på offentlig plats att dessa narcissister har haft ihjäl människor med sitt sätt att agera, så är det inte det faktum att folk har dött på grund av dem som kommer att gräma dem, utan endast att de tillfälligt har misslyckats med att framstå som mäktiga och allvetande.

  Läs gärna senaste numret av tidskriften 2000-Talets Vetenskap (nr 4/2021), där del 1 av 3 om psykopati har publicerats.

 • … “minska viljan att vaccinera sej”. De vet tydligen på förhand att resultatet skulle bli förödande för vaccinindustrin och upplysta medborgare är både rysligt och hemskt och naturligtvis svårare att hantera.
  Slutsats, bättre med okunniga medborgare som glatt fortsätter att undergivet ta detta undermåliga och presumtivt farliga vaccin (ja läkemedelsbolagen är ju rädda om sina försökskaniner) än informerade medborgare som kräver det minimala – att vetenskapen och politikerna arbetar för dem och VILL DEM VÄL.

 • Dom anställda på ‘läkemedelsverket’..får sin lön från..läkemedelsbolagen,, som finansierar ‘verket’ till 80%..Rätt skumt..

 • Ryggradslösa lallare med ständig ångest över att ha valt fel när mutorna
  konstigt nog inte skänker lycka men för fega att erkänna detta. Ett förhållande vi känt till i 10000-tals år. Troligen individer utan medkänsla, förnuft och därmed omdöme.
  Lyft bort dem.

 • … “minska viljan att vaccinera sej”. De vet tydligen på förhand att resultatet skulle bli förödande för vaccinindustrin och upplysta medborgare är både rysligt och hemskt och naturligtvis svårare att hantera.
  Slutsats, bättre med okunniga medborgare som glatt fortsätter att undergivet ta detta undermåliga och presumtivt farliga vaccin (ja läkemedelsbolagen är ju rädda om sina försökskaniner) än informerade medborgare som kräver det minimala – att vetenskapen och politikerna arbetar för dem och VILL DEM VÄL.

 • Dom anställda på ‘läkemedelsverket’..får sin lön från..läkemedelsbolagen,, som finansierar ‘verket’ till 80%..Rätt skumt..

 • Ryggradslösa lallare med ständig ångest över att ha valt fel när mutorna
  konstigt nog inte skänker lycka men för fega att erkänna detta. Ett förhållande vi känt till i 10000-tals år. Troligen individer utan medkänsla, förnuft och därmed omdöme.
  Lyft bort dem.

 • Det var en beslutsfattande enhetschef på Läkemedelsverket som slutligen stoppade studien, sägs det i artikeln.

  Intressant titel på denna formella beslutsfattare, som hoppat vidare från Astra Zeneca till Läkemedelsverket!

  Vilken etymologisk betydelse kan vi tillskriva titeln?
  Har det med en-hets-chef att göra och i så fall på vilket sätt – en chef som hetsar eller en chef som blir hetsad. Kanske båda delarna i en lång myndig hets-kedja…?

 • Det var en beslutsfattande enhetschef på Läkemedelsverket som slutligen stoppade studien, sägs det i artikeln.

  Intressant titel på denna formella beslutsfattare, som hoppat vidare från Astra Zeneca till Läkemedelsverket!

  Vilken etymologisk betydelse kan vi tillskriva titeln?
  Har det med en-hets-chef att göra och i så fall på vilket sätt – en chef som hetsar eller en chef som blir hetsad. Kanske båda delarna i en lång myndig hets-kedja…?

 • Fördumning och degenereringen är närmast total eftersom befolkningen tolererar små skattefinansierade socialistiska byråkraters tyckande.

 • Samtliga myndighetsinstanser argumenterar här emot sina egna högt hållna värderingar om sunda vetenskapliga principer och metoder (som man gärna gör när något inte passar ens egna vilja). Randomisering och dubbelblinda studier (“guldstandarden”) används ju i kliniska studier för att skaffa sig högsta möjliga vetenskapliga bevisvärde.

  Samtyckesargumentet lockar ju till storskrattattack följt av tårar längs kinderna. Alla kliniska studier inhämtar sådant från deltagarna innan man skrider till verket. Allt annat vore moraliskt förkastligt.

  • Hade såklart varit intressant att få veta exakt vilken designbrist studien hade och vilket problemet egentligen var med nämnda programvaras randomisering.

 • Fördumning och degenereringen är närmast total eftersom befolkningen tolererar små skattefinansierade socialistiska byråkraters tyckande.

 • Samtliga myndighetsinstanser argumenterar här emot sina egna högt hållna värderingar om sunda vetenskapliga principer och metoder (som man gärna gör när något inte passar ens egna vilja). Randomisering och dubbelblinda studier (“guldstandarden”) används ju i kliniska studier för att skaffa sig högsta möjliga vetenskapliga bevisvärde.

  Samtyckesargumentet lockar ju till storskrattattack följt av tårar längs kinderna. Alla kliniska studier inhämtar sådant från deltagarna innan man skrider till verket. Allt annat vore moraliskt förkastligt.

  • Hade såklart varit intressant att få veta exakt vilken designbrist studien hade och vilket problemet egentligen var med nämnda programvaras randomisering.

 • Vilka myndigheter kan vi ha kvar?

  Blir imponerad om någon kan namnge tio myndigheter som har existensberättigande i nuvarande form.

  • Nja, Alkoholsortimentsnämnden bör vi nog har kvar. Nämnden tillstyrker eller avslår till exempel öletiketter, vid eventuella tvister. Mycket viktig samhällsfunktion. Tyvärr lades Stängselnämnden ner. Den handa håll ett ärende under sin trettioåriga levnadstid.

  • Samhall har ju i och för sig omvandlats från statlig stiftelse till statligt ägt aktiebolag med huvuduppgift att förse övriga statliga myndigheter med personal.
   Men aktiebolagsformen skulle kunna vara en god måttstock då man vet att de övriga myndigheter som är kvar i sin nuvarande form bara kostar.

 • Reagerade på motiveringen “Läkemedelsverkets stoppade studien för att de menade att man inte kunde lämna ett medgivande när man inte får välja vaccin”.

  För det där är ju en helt sjuk motivering då de “vaccinerade” inte heller ens kan lämna ett informerat samtycke eller medgivande till att bli “vaccinerade” eftersom den informationen undanhålls.

  Att man sen också är tvungen att betala för dessa absurda myndigheter är ju i sig någon sorts dubbel förödmjukelse.

  Själv kan jag inte få någon som helst försämrad tilltro till myndigheter.

   • Det är ju det som är grejen. Myndigheterna är inte till för oss utan de är emot oss. Därav misstron. En ny psyk-myndighet lär inte göra saken bättre.

    • Hence a wise general makes a point of foraging on the enemyOne cartload of the enemy’s provisions is equivalent to twenty of one’s own.”
     – Sun Tzu

 • Fullständigt hjärnsläpp!

  Covidpsykosen verkar djupna hos vissa patienter.

  Man ska alltså inte på allvar utreda riskerna med vaccinen, för då kan man finna att de är farliga, och då kan människor vilja sluta ta dem, vilket ju då vore dumt eftersom de är farliga????

  Eller var det inte “säkra och effektiva”?

  Varför utreda något som är “säkert och effektivt”?

  Känns som att dammarna släpper nu, folk vägrar hålla käften. Så många som är skadade.

  https://podcasts.apple.com/se/podcast/555-katarina-gospic-den-censurerade-pandemin-original/id985517492?i=1000549729632

  Helt ansvarslöst att inte utreda riskerna, men själv tycker jag väl inte det behövs fler studier. Det är ju ett slagfält därute med alla skadade. Och alla de vaccinerade får “covid”. Dags för städning och reflektion, och rättsprocesserna.

  • Som det ser ut är detta en försvarsfråga. Och var står försvaret? Försvaret, det är ett särintresse enligt Reinfeldt.

  • Ytterligare ett exempel på och bevis för att staten är skruvad 180 grader åt helvete.

   1. Det är därflör alltså viktigare att folk på falska premisser inte avstår från att ta sprutorna oavsett biverkningar, än att de i förhand blir informerade om dessa risker.
   2. Tilltron till myndigheterna skulle ju tvärt om öka om staten var mer angelägen om medborgarnas hälsa.än om korporationernas försäljning. Kan det verkligen vara så svårt att begripa?

   Ja, det brister nu, var så säker! Avsaknaden av logik i myndigheternas hål i huvudet är en av orsakerna till det!

   • Politiker och myndigheter har skrivit under på korrumperade avtal och vet nu inte hur dom skall kunna smita undan sitt ansvar. Då håller man fast vid sina lögner så länge det går.

   • Man känner panik inför den tyska studien som visar på främmande partiklar i vaccinerna. Dessa skulle inte finnas där. Sannolikt skulle de kunna avslöja en betydligt med ondskefull agenda än “att vaccinera alla”. Dessutom har vaccinerna inte gett den effekt man avsåg. Så nu drar man sig tillbaka och stänger om sig.

  • De VET att “vaccinerna” är farliga! Alla instanser har vägrat visa testresultat osv. Det visar sig nu i mängden skador och dödsfall! Nu försöker man även få alla skador/dödsfall att INTE anmälas i registren!! Ingen jävel ska ta några vacciner under dessa omständigheter!

 • Vilka myndigheter kan vi ha kvar?

  Blir imponerad om någon kan namnge tio myndigheter som har existensberättigande i nuvarande form.

  • Nja, Alkoholsortimentsnämnden bör vi nog har kvar. Nämnden tillstyrker eller avslår till exempel öletiketter, vid eventuella tvister. Mycket viktig samhällsfunktion. Tyvärr lades Stängselnämnden ner. Den handa håll ett ärende under sin trettioåriga levnadstid.

  • Samhall har ju i och för sig omvandlats från statlig stiftelse till statligt ägt aktiebolag med huvuduppgift att förse övriga statliga myndigheter med personal.
   Men aktiebolagsformen skulle kunna vara en god måttstock då man vet att de övriga myndigheter som är kvar i sin nuvarande form bara kostar.

 • Reagerade på motiveringen “Läkemedelsverkets stoppade studien för att de menade att man inte kunde lämna ett medgivande när man inte får välja vaccin”.

  För det där är ju en helt sjuk motivering då de “vaccinerade” inte heller ens kan lämna ett informerat samtycke eller medgivande till att bli “vaccinerade” eftersom den informationen undanhålls.

  Att man sen också är tvungen att betala för dessa absurda myndigheter är ju i sig någon sorts dubbel förödmjukelse.

  Själv kan jag inte få någon som helst försämrad tilltro till myndigheter.

   • Det är ju det som är grejen. Myndigheterna är inte till för oss utan de är emot oss. Därav misstron. En ny psyk-myndighet lär inte göra saken bättre.

    • Hence a wise general makes a point of foraging on the enemyOne cartload of the enemy’s provisions is equivalent to twenty of one’s own.”
     – Sun Tzu

 • Fullständigt hjärnsläpp!

  Covidpsykosen verkar djupna hos vissa patienter.

  Man ska alltså inte på allvar utreda riskerna med vaccinen, för då kan man finna att de är farliga, och då kan människor vilja sluta ta dem, vilket ju då vore dumt eftersom de är farliga????

  Eller var det inte “säkra och effektiva”?

  Varför utreda något som är “säkert och effektivt”?

  Känns som att dammarna släpper nu, folk vägrar hålla käften. Så många som är skadade.

  https://podcasts.apple.com/se/podcast/555-katarina-gospic-den-censurerade-pandemin-original/id985517492?i=1000549729632

  Helt ansvarslöst att inte utreda riskerna, men själv tycker jag väl inte det behövs fler studier. Det är ju ett slagfält därute med alla skadade. Och alla de vaccinerade får “covid”. Dags för städning och reflektion, och rättsprocesserna.

  • Som det ser ut är detta en försvarsfråga. Och var står försvaret? Försvaret, det är ett särintresse enligt Reinfeldt.

  • Ytterligare ett exempel på och bevis för att staten är skruvad 180 grader åt helvete.

   1. Det är därflör alltså viktigare att folk på falska premisser inte avstår från att ta sprutorna oavsett biverkningar, än att de i förhand blir informerade om dessa risker.
   2. Tilltron till myndigheterna skulle ju tvärt om öka om staten var mer angelägen om medborgarnas hälsa.än om korporationernas försäljning. Kan det verkligen vara så svårt att begripa?

   Ja, det brister nu, var så säker! Avsaknaden av logik i myndigheternas hål i huvudet är en av orsakerna till det!

   • Politiker och myndigheter har skrivit under på korrumperade avtal och vet nu inte hur dom skall kunna smita undan sitt ansvar. Då håller man fast vid sina lögner så länge det går.

   • Man känner panik inför den tyska studien som visar på främmande partiklar i vaccinerna. Dessa skulle inte finnas där. Sannolikt skulle de kunna avslöja en betydligt med ondskefull agenda än “att vaccinera alla”. Dessutom har vaccinerna inte gett den effekt man avsåg. Så nu drar man sig tillbaka och stänger om sig.

  • De VET att “vaccinerna” är farliga! Alla instanser har vägrat visa testresultat osv. Det visar sig nu i mängden skador och dödsfall! Nu försöker man även få alla skador/dödsfall att INTE anmälas i registren!! Ingen jävel ska ta några vacciner under dessa omständigheter!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *