När ska utsläpparna i Davos börja prata om de verkliga miljöproblemen?

publicerad 3 februari 2023
- av Gästskribent
World Economic Forum Annual meeting 2023

OPINION. Ännu en gång samlades utsläpparna i Davos för att prata om jordens framtid och skrämma medborgarna på jorden om ett framtida klimathot på grund av koldioxid.

Vi ser alla vilka frågor de driver. Det kan ingen undgå eftersom samma elit äger i stort sett allt media. Vad som är av större intresse är vad de inte säger och åtgärderna de inte driver, vilket säger en hel del om deras verksamhet och vad de står för.

Jorden står inför en kris på grund av miljöförstörande utsläpp, vilket nog alla kan skriva under på. Därför är det märkligt att globalisteliten i Davos inte driver frågor som att:

 1. Alla länder borde kartlägga alla sina utsläpp till luft till lands och under vattenytan så man kan samhällsplanera på ett vettigt sätt. Ingen nation på jorden idag har någon egen nationell övergripande databas för att hålla reda på alla sina utsläpp.
 2. Alla länder borde lagstifta och förbjuda och minska dödliga ämnen ifrån industrin som skadar jordens natur, människor och djur.
När ska utsläpparna i Davos börja prata om de verkliga miljögifterna?
Word Economic Forum i Davos, 2008. Foto: Annette Boutellier för Word Economic Forum

Varför vill man inte kartlägga utsläppen?

Beror det på att den kartläggningen hade visat på att det var samma globalistelit i Davos som vill att medborgarna ska se ett framtida klimathot? Där ligger fokus på ett enda ämne koldioxid, samtidigt som deras egna industriella utsläpp får fortgå oförminskade. Det vill säga att deras pengaflöde inte får störas.

Globalisteliten äger kemikalieindustrin, läkemedelsindustrin, matindustrin, transportindustrin, processindustrin, gruvindustrin, pappersindustrin osv det vill säga allting som släpper ut miljöförstörande ämnen på planeten.

Vad vi medborgare kan se händer ingenting för att få bukt med problemen. Det är snarare tvärtom eftersom det framställs ca 100.000 nya kemikalier årligen:

 • Den processade maten, hudvårdsprodukter, kosmetika och läkemedel ifrån storindustrin innehåller allt mer tillsatser och gifter som gör oss sjuka och som förgiftar naturen.
 • Dricksvattentäkter och sjöar och hav och områden på land blir förgiftade av industrin. Industrins avloppsreningsverk fäller utgående avfall med kemikalier, men som inte hindrar andra kemikalier och läkemedel från att komma ut i naturen och förgifta.
 • Avloppsreningsverksavfall (avloppsslam) körs ut på åkrarna där det förgiftar grödor och grundvatten.
 • Storindustrin använder cancerogena giftiga PFAS-ämnen som ej är nedbrytbara och som finns i en mängd olika varor i detaljhandeln.

Frågorna kring att stoppa allt detta och lagstiftning för att få bort gifterna lyser med sin frånvaro när man lyssnar på Davos-eliten och deras inbjudna underhuggande politiker. Istället har vi en tandlös lagstiftning som inte skyddar medborgarna från förgiftning. Domstolarna friar istället utsläpparna av miljögifter trots att människor blir förgiftade och dör.

Allt det här ovan hade folkvalda politiker lätt kunnat ändra på och då hade vi kanske kunnat ta dem på allvar, men så länge inga åtgärder vidtas för att få bukt med, eller ens kartlägga miljöförstörande ämnen och gifter, är deras samtal och tal bara en giftig propagandadistraktion.

Lösningarna på klimathotet och miljöförstöringen kräver geografiska databaser

Koldioxiden är målvakt

Världens medborgare blir istället distraherade med klimathot och en ökad koldioxid medan miljöförstörande och giftiga ämnen pumpas i oss och ut i vår natur dygnet runt året runt.

Koldioxid är all växtlighet på planeten beroende av för att kunna leva och kanske det enda någorlunda bra som kommer ut ifrån förbränningen av fossilt bränsle. Ta ett djupt andetag själv och andas ut, vad är det du andas ut? Jo, koldioxid.

Varför pratar inte globalisteliten om dioxinerna, som kommer ut vid den fossila bränsleförbränningen, som är själva giftet? Nej, just det. De pratar inte om att stoppa några gifter överhuvudtaget.

Ansvaret är överlagt på medborgarna som ska läsa innehållsförteckningar på livsmedel och varor i detaljhandeln, ett ansvar medborgarna på planeten inte kan leva upp till då de flesta inte är utbildade kemister, läkare, fysiker, vetenskapsmän och forskare för att begripa vad som står på innehållsförteckningen.

Distraktionen ifrån mainstream-media som ägs av samma individer som tillverkar allt gift är lika giftig som alla dödliga utsläpp.

Konsekvensen är att människor och natur blir förgiftade. Därför kan man anse att hycklarna i Davos är där för att inte skydda oss mot förgiftning och skador på naturen utan för att förbereda oss för en framtida väderomställning med helgardering.

Det kommer bli kallt, varmt, torka och översvämning på grund av deras egna giftiga utsläpp som man inte tänker göra något åt.

Var finns kraven på tillverkarna och utsläpparna?

Utsläppsklubben i Davos ska rädda planeten och ett ämne enligt dem är huvudproblemet koldioxid. Kan man ställa detta enda ämne mot alla de hundratusentals miljöfarliga kemikalier och läkemedel som samma utsläppsklubb tillverkar och släpper ut minut för minut, dygnet runt och året runt?

Vi medborgare fortsätter att bli förgiftade av denna globalistelit med hjälp av högt uppsatta politiker i ett stort antal länder som inte driver frågorna om att kartlägga utsläppen ifrån industrin eller förbjuda några miljöfarliga ämnen.

Ingen pratar längre om miljöförstörande utsläpp istället är det enda vi hör är att klimatet måste räddas, klimatet, klimatet där klimathotet är det stora hotet.

Tyvärr ser jag inte när vi tubdyker och tittar på miljöfarliga utsläpp att det framtida klimatet eller koldioxiden befinner sig under vattenytan och förgiftar och dödar fisken eller att det framtida klimatet och koldioxiden dödar all växtlighet på land nu när du läser detta, men de miljöfarliga utsläppen gör det urskiljningslöst dygnet runt.

Tyvärr ser jag inte heller att koldioxiden och klimathotet smugit sig in i alla våra matvaror, livsmedel, läkemedel, hudvårdsprodukter och varor ifrån detaljhandel, men jag ser att miljöfarliga cancerogena tillsatserna finns där.

Vad sägs om cyanid i klumpförebyggande medel i vanligt bordssalt osv?

Vi känner alla människor i vår närhet som dött av cancer eller neurodegenerativa skador. Vi vet att många barn blir allergiska i tidig ålder osv. Inget av detta är normalt. Det handlar om förgiftning av oss och vår miljö.

De som tillverkar de miljöfarliga ämnena bla utsläppsklubben i Davos verkar se mänskligheten som en cancer på planeten, men jag vill påstå att det är tvärtom. Det är den 1-procentiga Utsläppsklubben som äger all tillverkning av miljögifter som är cancern på denna planet.

Vad vill vi medborgare ha?

Vi vill ha giftfri mat, giftfritt vatten och giftfri miljö. Vi vill leva i fred folk emellan och kunna lämna över en hållbar planet till framtida generationer.

Ser man till Globalistelitens handlingar driver man överhuvudtaget inte dessa saker.
I det mindre kan vi se på våra vattenvårdsförbund i Sverige. När vi gjorde filmen Vättern Under Ytan som handlar om Sveriges största dricksvattentäkt så var det likadant.

Vad är det Vätterns vattenvårdsförbund inte gjort sedan de bildades? Förbundet består av samtliga utsläppare till Vättern. Sedan 1970-talet har man inte kartlagt alla utsläpp till sjön i någon databas, man har inte förbjudit eller minskat kemikalietillförseln till Vättern och så här ser det ut i land efter land kring dricksvattentäkterna.

Ingenting händer, decennierna går och utsläppen bara ökar, medan det pratas i cirklar i toppen på pyramiden där de rika utsläpparna och underhuggande topp-politikerna umgås.

Alla ser hur bra det här går när dom pratar runt inga åtgärder för att stoppa förgiftningen ifrån industrin, vansinniga priser på bränslen och el. Dessutom pratar ingen om fred när länder för krig.

Kan vi lita på att utsläpparna i Utsläppsklubben i Davos ska rädda planeten, oss, våra barn och barnbarn och kommande generationer i framtiden? Kom ihåg att det är åtgärderna de inte gör och sakerna de inte säger som visar vilka de är. Det kanske är dags att vakna upp?

Text: Andreas Vos, kart och mätningsingenjör, arkeolog, osteolog, marinarkeolog


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Församlingen i Davos är företrädesvis ute efter makt. Klimat och miljö är ursäkter för att införa skatter, skrämsel och kontroll. Davos är ett mörkt skådespel men lyckligtvis är ljuset klokare och kan nyttja de mörka utspelen för något gott i slutänden. Eländet den mörka gräddan pumpar ut får folk att tänka till när det blir tillräckligt påfrestande och på medvetandevågen surfar ljuset.

  De som sett genom matrisen är ganska trötta vid detta lag men var försäkrade om att vi blir fler och inom en förhoppningsvis inte så avlägsen framtid torde större avslöjanden komma. Sanningen finns där redan men den ska ut till den stora allmänheten. Kanske injektionernas skadliga effekter blir förstasides stoff även i gammelmedia när skadeverkningarna tilltar. Då lär stora strukturer rämna, märk väl, unkna, mörka egostrukturer som gjort sitt. Utrensningen är på gång och Davosmötena kan bli en symbol för den mörka fars vi utsatts för. När snöbollen satts i rullning hoppas jag den blåser rent i alla mörka hörn och vrår illa kvickt så vi får en ren spelplan att utgå ifrån.

 • Församlingen i Davos är företrädesvis ute efter makt. Klimat och miljö är ursäkter för att införa skatter, skrämsel och kontroll. Davos är ett mörkt skådespel men lyckligtvis är ljuset klokare och kan nyttja de mörka utspelen för något gott i slutänden. Eländet den mörka gräddan pumpar ut får folk att tänka till när det blir tillräckligt påfrestande och på medvetandevågen surfar ljuset.

  De som sett genom matrisen är ganska trötta vid detta lag men var försäkrade om att vi blir fler och inom en förhoppningsvis inte så avlägsen framtid torde större avslöjanden komma. Sanningen finns där redan men den ska ut till den stora allmänheten. Kanske injektionernas skadliga effekter blir förstasides stoff även i gammelmedia när skadeverkningarna tilltar. Då lär stora strukturer rämna, märk väl, unkna, mörka egostrukturer som gjort sitt. Utrensningen är på gång och Davosmötena kan bli en symbol för den mörka fars vi utsatts för. När snöbollen satts i rullning hoppas jag den blåser rent i alla mörka hörn och vrår illa kvickt så vi får en ren spelplan att utgå ifrån.

 • Vi är det koldioxidutsläpp de vill ha bort och alla gifter de tillför miljö, vatten och livsmedel påskyndar den processen.

 • Vi är det koldioxidutsläpp de vill ha bort och alla gifter de tillför miljö, vatten och livsmedel påskyndar den processen.

 • Vilka dårar, sitter och låtsas att det bryr sig om något annat än pengar. Problemet är inte dessa idioter utan folket som tror och litar på dom. Hade fler föröskt att använda sitt logiska tänkande istället för sin iPhone så hade dessa personer inte funnits kvar särskild länge.

 • Vilka dårar, sitter och låtsas att det bryr sig om något annat än pengar. Problemet är inte dessa idioter utan folket som tror och litar på dom. Hade fler föröskt att använda sitt logiska tänkande istället för sin iPhone så hade dessa personer inte funnits kvar särskild länge.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *