Publicerad 19 juni 2012 - av NewsVoice

Är DN forum för nyateisterna?

KULTURDenna replik från Föreningen Humanism och Kunskap som konfronterar  Sturmarks & Co:s debattartikel ”Se över lagen om statligt stöd till trossamfund” blev refuserad...

Publicerad 21 november 2011 - av Börje Peratt

Svar till Hans Iwan Bratt

KULTURUnder lång tid har jag varit lyckligt förskonad från nätattacker men sedan jag började undersöka skeptikerna som jag numera kallar...