Robert Hahns CV

Nuvarande positioner Forskningschef på Södertälje sjukhus. Adj. professor i anestesi och intensivvård, Linköpings Universitet. Reg. forskare och docent vid Karolinska...