Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvist, februari 2020, Provence, Frankrike (gården Mas Rabassan) Foto: Torbjörn Sassersson

Agneta Schnittger, februari 2020, Provence, Frankrike. Foto: Torbjörn Sassersson
Lennart Fröderberg, privat foto