Bruce Lipton. Foto: eget verk

Bruce Lipton är en av Västs mest kända experter inom epigenetik. Foto: eget verk

Andres Suazo - Pressfoto: Telenor
Ulla Gabay - Pressfoto