ELEKTROSMOG

MER ATT LÄSA

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras, mobilstrålning orsakar cancer

De vetenskapliga beläggen är i dag så starka att strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning) bör klassas i högsta gruppen, cancerogen för...

Mobiltelefoner strålar långt över gränsvärdet – Mobilindustrin har mörkat

9 av 10 mobiltelefoner kan överskrida gränsvärdet och 4 av 10 det dubbla gränsvärdet då de hålls direkt mot kroppen.

Strålning

5G är en mycket kraftig högfrekvent strålning. Det gör att detta storskaliga försök, måste läggas på is, innan man vet något om farorna för hälsa och miljö.

Tre frågor till Olle Johansson (KI) om riskerna med elektromagnetiska fält

NewsVoice ställde frågor om riskerna med elektromagnetiska fält till docent och universitetslektor Olle Johansson på Karolinska Institutet.

Så förhindrar Telekom-industrin och myndigheter att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna

Telekom-industrin och myndigheter samarbetar för att ge allmänheten en falsk eller vinklad information om hälsorisker med strålning från trådlös teknik.

Därför kallas Strålskyddsstiftelsen bluff – PR-bolag arbetar för industri och myndigheter

Därför kallas Strålskyddsstiftelsen bluff - PR-bolag i samarbete med myndigheter. Strålskyddsstiftelsen bluff eller förebild för Strålsäkerhetsmyndigheten?

Cyperns skoldepartement stoppar WiFi i skolan och förskolan

Cyperns skoldepartement förbjuder trådlösa nätverk i förskolan och stoppar installation av nya trådlösa nätverk i grundskolan för att skydda barnen.

Strålskyddsstiftelsen: “WHO är infiltrerat av industrin”

WHO anlitar experter med jäv. Dessutom har projektledaren tidigare arbetat för telekomindustrin, vilket betecknas om en “uppenbar industriinfiltration”.

Hjärntumörer ökar i Danmark men Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att ökningen inte sker

Antalet människor som drabbas av hjärntumör i Danmark har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste 10 åren....

Fake news-reportrar publicerar falskt om strålningsrisker

Under det gångna året har fake news-reportrar i medierna hänsynslöst öst ut falska nyheter om att strålning från trådlös teknik skulle vara ofarlig.

NEWS IN ENGLISH

UN Special Rapporteur on torture: “Collective persecution of Julian Assange must...

“In 20 years of work with victims of war, violence and political persecution I have never seen a group...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN