Hem HÄLSA

HÄLSA

MER ATT LÄSA

Tranbärsjuice kan sänka blodtrycket

Att regelbundet dricka tranbärsjuice kan sänka blodtrycket på ett naturligt sätt, enligt ny amerikansk forskning. I studien, som utfördes av amerikanska jordbruksdepartementet, sattes 56 friska...

Russia bans GM corn – EU may also ban Monsanto GMO after shocking cancer findings

Russia has now officially banned all imports of genetically modified corn, citing concerns from a recent study by French researchers showing rats grew massive...

Sanna Ehdins ”Den självläkande människan” i nyutgåva 2013

Bästsäljaren ”Den självläkande människan”, som sålt över 400 000 exemplar i tio länder, ges ut till sommaren 2013 i en uppdaterad nyutgåva. Författaren som numera...

Ny forskning: Genmodifierat vete kan ge allvarliga leverskador

http://www.youtube.com/embed/FI7n_caiTvE Safe Food Foundation Director, Scott Kinnear, University of Canterbury Professor, Jack Heinemann, and Flinders University Professor, Judy Carman, discuss the potential threats of CSIRO's...

Stanfords studie om ekologisk mat ej trovärdig – Kopplingar till industrin

DEBATT. Stanfords metastudie påstår att ekologisk mat inte är bättre än konventionellt odlad, men studien saknar trovärdighet. En av metastudiens 12 signaturer är Ingram...

Ekologisk mat fortfarande nyttigare än konventionell enligt forskning

DEBATT. En studie från Stanford påstås bevisa att ekologisk mat inte är bättre än konventionellt odlad mat, men det finns en rad tveksamheter kring metastudiens...

Swedish government banned ”gateway plant” – Special sniffers patrol to catch abusers

Sometimes, politicians think it’s somehow rational to ban plants. This article is about one such plant, which has mild effects on the human psyche...

Två landsting anmälda för brott mot förvaltnings-, patientsäkerhets, hälso- och sjukvårdslagen

Michael Zazzio har den 2 september 2012 anmält Norrbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland till Socialstyrelsen och Justitieombudsmannen. Anmälan baseras på att de två...

Prejudicerande domslut: Alternativmedicin får praktiseras av legitimerade vårdutövare i Sverige

En prejudicerande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att legitimerade vårdutövare får ge integrativmedicinsk vård dvs alternativmedicin med skolmedicin även i Sverige. Text: Torbjörn Sassersson Redan...

Ulf Bittner: Vi nekas EU-rätten till gränsöverskridande vård i andra länder

Har landstingen och sjukhusläkarna helt enkelt avsiktligt undanhållit EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård gentemot skattebetalarna?

NEWS IN ENGLISH

The French Revolution – A Script for the Corona Coup

DEBATE. In an interesting mail conversation between a person named MS and the economist Martin Armstrong, MS is trying...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN