HÄLSA

MER ATT LÄSA

Nättidningen Dagens Homeopati lanseras

Jag vill varmt rekommendera ett besök i nättidningen Dagens Homeopati som smyglanserades kvällen den 14 oktober. Jag fick uppdraget att producera tidningen genom mina...

Så här fuskar professor Edzard Ernst i sin studie om homeopati

När Ernst studerar akupunktur efter stroke selekterar han bort 674 av total 684 studier (99%). Han drar slutsatsen – som alltid – att han inte kan finna några starka evidens. Så går det till när Ernst utnämner en alternativ terapi till bluff. Så här ser det ut i meta-analys efter meta-analys….

Mona Nilsson: ”Omöjliga” och ”osannolika” katastrofer

I år påstod DN att det ”verkar ytterst osannolikt att mobilen orsakar cancer”. Uttalandet kom efter att en internationell studie visat att mobilen ökar risken för en dödlig hjärntumör.

Professor Edzard Ernst bluffar om sin homeopatiutbildning

Angående artikeln i Aftonbladet: "Behandlingarna som inte håller vad de lovar" skriver Marina Szöges att "Professor Edzard Ernst som var med och skrev boken Salvekvick och Kvacksalveri och påstås vara den mest framstående ”experten” på homeopati har blivit ertappad med att ljuga om sin homeopatiutbildning."

Mona Nilsson: Granska de trådlösa datanätverkens effekter

Falkenbergs kommun var bland de första i landet med att införa trådlösa datanätverk i samtliga skolor. I en artikel i Hallands Nyheter redovisar jag för forskningen.

DN: Forskare menar att ADHD har genetiska orsaker

Ytterligare en artikel hävdar att ytterligare en sjukdom är genetiskt betingad. Artikeln på DN är vinklad i sin rubriksättning och inledning till förmån för den kommande lukrativa "genmedicinindustrin".

Genteknikindustrin vilseleder för att bygga ny miljardmarknad

Genteknikindustrin vill ge oss en ”quick-fix” som stänger av kroppens varningssignaler vid sjukdom eller negativa hälsotillstånd. Pseudovetenskapliga resonemang banar väg för nya intäktsmöjligheter.

Sanna Ehdin: Vi behöver en pluralistisk hälso- och sjukvård

Läkare från bl a Vidarkliniken ger i DN svar på debattartikeln från föreningen VoF. Sanna Ehdin: "Människan är ingen enkel materiell maskin. Vi är oerhört komplexa och under allt finns energinivån. Det är dags att börja inlemma detta inom medicinen!"

Vetenskapliga bevis för Homeopati

Nio skolmedicinare och alternativläkare går till motattack med DN-artikeln ”Sjukvård är också bemötande, etik och estetik” mot skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning.

Nio läkare: Sjukvård är också bemötande, etik och estetik

Vetenskap och Folkbildning får svar på tal: Att inte stödja människors valfrihet och politikers och landstingens vilja till en patientcentrerad, säker och pluralistisk hälso- och sjukvård (tex Vidarkliniken) är otidsenligt och odemokratiskt.

NEWS IN ENGLISH

UN Special Rapporteur on torture: “Collective persecution of Julian Assange must...

“In 20 years of work with victims of war, violence and political persecution I have never seen a group...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN