HemJURIDIK

JURIDIK

MER ATT LÄSA

Svante Thorsell om Bergwallkommissionen: ”Seriedomar snarare än seriemördare”

DEBATT. Strax före skolavslutningarna förkunnade Bergwallkommissionens ordförande, professorn Daniel Tarschys, att alla hade klarat examinationen. Det påminde om den gamla prövningen vid  studentexamen. Förr höll...

Bodil Borison: ”Undersökningen visar hur lättvindigt domstolarna godtar statens påståenden i skattemål”

KRÖNIKA. Varje år undandras mycket stora belopp från beskattning genom så kallad svart arbetskraft. Det är givetvis viktigt att rätt skatt redovisas och betalas...

Patrik Nyberg recenserar boken “Bombmannens Testamente”

Boken om bombmannen är en övertygande redogörelse för hur det svenska samhället genom sitt agerande bidrar till att putta välfungerande medborgare över kanten och...

Svante Thorsell: ”Ingen sanktion för vittnets utevaro”

DEBATT. Att vara vittne i domstol är en samhällsplikt, så är det. Det är vår skyldighet att som medborgare på begäran ställa upp i...

Bodil Borison: ”Oskuldspresumtionen gör det ohemult att påstå annat än att Sture Bergwall är oskyldig”

DEBATT. Är man oskyldig när en domstol har frikänt för brott? Svaret på den frågan är ett entydigt ja. En misstänkt ska betraktas som...

Ingvar Ericson: ”Åklagarens agerande i barnläkarmålet visar på en märklig syn på rättssystemets aktörer som ofelbara”

DEBATT. Solna tingsrätts friande dom mot den narkosläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som stod åtalad misstänkt för att ha berövat en liten flicka livet...

Roberth Nordh: ”Det mest betydelsefulla verktyget vid bevisvärdering är trots allt domarens intuition”

I denna expertkommentar i processrätt diskuterar Roberth Nordh bevisvärdering i teori och praktik. Han framhåller nödvändigheten av en strukturerad bevisvärdering för att domstolen inte...

Det påstådda ritualmordet i Umeå: Så uppstod justitiemordet

För tre veckor sedan berättade jag om den otroliga historien om hur Bertil, en vanlig svensk man, i början av 1990-talet kom att dömas...

NEWS IN ENGLISH

Robert F. Kennedy Jr. Photo: Own work. License: Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0

Robert F. Kennedy, Jr: “How do we figure our way out...

1
We are living in an era of political polarization more perilous than at any time since the Civil War. In...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN