NATUREN

MER ATT LÄSA

Antal vargar i Sverige avgörs av olaglig jakt vilken ökar

DEBATT. De flesta vargar finns idag i ett begränsat område i norra Svealand. Inne i detta område skjuts familjegrupperna sönder av illegala jakter, ...

Forskare kan ha hittat 5,7 miljoner år gamla ”människospår” på Kreta

Föreställningen att människans ursprung var i Afrika är i det närmaste etablerad, men nu kan forskare ha hittat 5,7 miljoner gamla fotavtryck på Kreta...

TV-Helse.se: Mysteriet med massdöd av bin är löst

Enligt Per Kryger vid Århus Universitet bekräftar fynden vad biforskare tidigare misstänkt ligger bakom sk ”Colony Collapse Disorder”, massdöd av bin.

Fiskar i naturen blir konstiga av antidepressiva läkemedel (SSRI)

Antidepressiva läkemedel som SSRI-medlet Citalopram förändrar beteendet hos fiskar i naturen.

Protest mot dagens rovdjurspolitik

Det här är den fjärde artikeln i min serie om vad jag har upptäckt under 14 års studier av svensk rovdjurspolitik.

Naturvårdsverket har blivit Sveriges nya Jaktmyndighet

Naturvårdsverket har blivit Sveriges nya Jaktmyndighet - all makt om djur och natur finns hos till en liten grupp hobbyjägare okunniga om ekosystemet.

Vad Sven-Erik Bucht (S) borde berätta om svensk jakt

DEBATT. Artikeln är riktad till svenska folket för att 25 års lögner om svensk jakt ska komma till allmänhetens kännedom. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ställs mot...

Jaktmaffian ignorerar EU:s lagar om vargjakt – skjuter en miljon djur

Den svenska Jaktmaffian ignorerar lagar och ekosystemet. EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU:s lagar.

Ytan av de skyddade skogarna i världen minskar i alarmerande takt

Enligt forskare vid Aalto-universitet i Finland har de skyddade skogarna i vår värld blivit mindre trots att man officiellt skyddat dem. Ytan av skyddade...

Den gåtfulla Omuravalen fångades på film för första gången

Balaenoptera omurai på svenskas Omuravalen är en av de minst kända valarterna, men nu har forskare studerat 25 exemplar av valen utanför...

NEWS IN ENGLISH

CNN insider Cary Poarch wants an army of Veritas Insiders with...

The CNN insider Cary Poarch explains in his own words why he came forward to tell the truth about...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN