KALENDER

Vill du ha med din kurs, ditt evenemang eller föredrag i NewsVoice kalender? För 375 kr blir ditt event annonserat på NewsVoice Facebooksida. Du får även en notis på förstasidan av NewsVoice. Du når 10 000-50 000 läsare. Maila ditt event (1 st PDF) till editor@newsvoice.se och sätt in 375 kr inkl moms på BG 5064-2131, Sasser Media Lab. Skriv ANNONS.