Hem MEDIA WIKIPEDIA

WIKIPEDIA

MER ATT LÄSA

Rupert Sheldrake om hur ”The Guerrilla Skeptics” förstör Wikipedia

NOTERAT. Forskaren Rupert Sheldrake skriver att efter att han kritiserat en grupp som kallar sig "The Guerrilla Skeptics" utsattes Wikipedia-sidan om honom för ett angrepp...

Historieförfalskning om Richard Dawkins på Wikipedia?

Richard Dawkins skrev ”Den själviska genen” (1976) och har blivit en förgrundsfigur för nyateismen och synen på människan som en maskin. Det har betalat sig...

Rupert Sheldrake on Guerilla Skeptics and Wikipedia

Last month, I gave a technical seminar at the newly-opened Sainsbury Laboratory, in Cambridge University, on the plant hormone auxin, on which I used...

Gerillaskepticism på Wikipedia – Hur faktaposter förvanskas för att folkbilda ”rätt”

Den amerikanska skeptikern Susan Gerbic beskriver under ett JREF-föredrag i Kalifornien att hennes team sedan maj 2011 styr ett stort antal faktaposter på 17...

Vetapedia hjälper till när Wikipedia blivit för vilseledande

Vetapedia är ett nytt och potentiellt alternativ till Wikipedia. Vetapedia innehåller alternativa definitioner som förhoppningsvis ger dig som besökare en mer nyanserad bild av begrepp,...

Wikipedia in Error – Entries Contain Factual Errors According to Study

Public relations professionals cite issues with Wikipedia’s accuracy and editing process 60% of Wikipedia articles about companies contain factual errors, according to research published today...

Vetenskap och Folkbildning försöker kontrollera Wikipedia

Föreningen Vetenskap och Folkbildning är mycket aktiv på webben genom sina VoF-aktivister. Dessa har sedan flera år specialiserat sig på att försöka kontrollera faktaposter om personer, organisationer och termer på Wikipedia med sina egna tendentiösa definitioner av ord och begrepp.

NEWS IN ENGLISH

How is the murder of general Soleimani connected to Hongkong?

WORLD AFFAIRS. Hongkong rioters would like to believe that they are unique, and that the West has handpicked them...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN