Hem SJUKVÅRD

SJUKVÅRD

MER ATT LÄSA

John Virapens förord – Piller och Profiter

Maj 2007 Det egendomliga med denna berättelse är att den hela tiden ger upphov till nya inledningar. Detta förord är därför ett förord till förordet,...

John Virapen: Jag var ett redskap åt en läkemedelsindustri som dödar många människor

John Virapen (1943-2015) som tidigare var svensk VD för ett av världens största läkemedelsbolag säger att han var ett redskap åt en industri som...

Är du trött på att kämpa med diabetes?

Diabetes är en kontrollerbar sjukdom - det går inte att botas, men kan kontrolleras i stor utsträckning. Diabetespatienter måste ständigt övervaka sina blodsockernivån.

Intressekonflikter påverkar bedömningen av HPV-vaccinets säkerhet

I British Medical Journal den 3 oktober väcktes frågan huruvida alla intressekonflikter hade rapporterats in, beträffande översynen av humant papillomvirus (HPV). Tvivlen gäller Marc...

Värvningen av Macchiarini till KI och Karolinska Universitetssjukhuset – en skandal som orsakade en ännu större skandal

"Skandalen runt Paolo Macchiarini och hans verksamhet med transplantation av konstgjorda luftstrupar på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och på sjukhus i andra länder är känd...

Varning för medicinsk kidnappning i cancervården

DEBATT. Ulla Gabay skriver om sina egna erfarenheter från svensk cancervård. Hon varnar för att som cancerpatient kan du drabbas av medicinsk kidnappning genom "toxisk"...

Övermedicineringen inom äldreosorgen fortsätter – Döende åldring piggnade till utan mediciner

ÄLDREVÅRD. Dagens Medicin skriver att 76,000 äldre som bor kvar hemma i Norge fick minst 15 olika läkemedel. Det kan vara toppen av ett isberg....

Läkemedelsindustrin är beroende av ditt förtroende – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 29

Samtidsanalytikern Mike Blixt sammanfattar läkemedelsindustrins marknad, hur bolagen tjänar pengar och hur industrin styr läkarutbildningen. Akilleshälen är allmänhetens förtroende för läkemedlen och försäljarna, dvs...

Studie visar att gentekniken CRISPR kan leda till allvarliga genetiska skador

En studie (2018) vid Wellcome Sanger Institute på celler från möss och människor visar att CRISPR kan leda till allvarliga mutationer och genetiska skador.

Sjukhusfacket vill förbereda för beväpnade vakter på akutmottagningarna

Sjukhusfacket vill förbereda för beväpnade vakter på akutmottagningarna

NEWS IN ENGLISH

Both Israel and Hezbollah Imagined a Horrid Black Hole and Stopped…

There are rare moments in history, when even the most determined enemies can suddenly recognize the futility of battle....

MIX FRÅN SENASTE VECKAN