Hem SJUKVÅRD

SJUKVÅRD

MER ATT LÄSA

Öka läkarutbildningen i Sverige!

Utvandring av läkare utgör ett stort problem för flera av de fattigare länderna inom EU. Sverige lockar aktivt hit ett stort antal utländska läkare...

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att uppfinna sjukdomar, som sedan måste behandlas

Medikalisering i fokus på internationell konferens. Medikaliseringen tar sig uttryck både gentemot allmänheten via massmedierna och mot professionen via medicinska experter med ofta oredovisade bindningar till industrin.

Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?

Det är en daglig utmaning för vetenskapsmannen att behålla sin objektivitet, men det kan vara ack så svårt för den som ger sig in...

Att forska utan kompetens

Idag skall jag berätta om hur tokigt det kan bli när man bedriver forskning utan att ha reell kompetens på området. Resultaten kan då...

Så avfärdas alternativmedicinen

Edzard Ernsts påstående att alternativmedicinen är värdelös bygger på sammanställningar från databaser där man plockat bort mer än 99% av alla befintliga studier.

VoF angriper Vidarkliniken igen

Antroposofernas artikel har skrivits av flera erfarna forskare som genomfört massor av vetenskap om KAM. Sådan erfarenhet saknas dock helt hos VoFs författare.

Forskningfusk i stöpsleven

En bok av Johan Thyberg visar att rättstryggheten måste värnas bättre i utredningar om forskningsfusk.

Kristdemokraternas garanterade väntetid på akuten

Det är fullt möjligt att minska väntetiderna på akuten om sjukvården bara vill det. Därför är KD:s förslag om maximal väntetid ingalunda orimligt.

Susanne Flyborg om patientsäkerhetslagen: Ny lag ger vårdpersonal får straffrättslig immunitet vid grov oaktsamhet

Patientsäkerhetslagen - Bristfälliga utredningar utan transparens kan komma skydda personal som genom grov oaktsamhet orsakar t.o.m. onödig död. Patientens rättssäkerhet hotas.

Ett influensavaccin bannlyses i Australien

Seasonal flu vaccinations across Australia for children under five have been suspended after 23 children in Western Australia were admitted to hospital with convulsions...

NEWS IN ENGLISH

John Perkins’ Special Report on the current US threat against Iran

John Perkins, author of "Confessions of an Economic Hitman" question if Iran planted bombs on the sides of two...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN