Hem SJUKVÅRD

SJUKVÅRD

MER ATT LÄSA

Dokument från Wikileaks visar att Läkemedelsindustrin samarbetar med WHO och FN

Sammanställning av dokument visar att läkemedelsindustrin påverkar WHO och FN vid fattande av beslut rörande hälsofrågor. Dokumenten visar också att WHOs expertgrupp låter sig ledas av lobbyverksamhet från läkemedelsindustrin.

Alternativmedicin och forskningsfusk

Alternativmedicin har beskrivits och debatterats i TV4 under den senaste veckan. Diskussionen väcker frågor kring hur vetenskapen skall se på olika former av...

Industry review: Maximera vinsten på hjärntumörmarknaden

En rapport från Industry review ger intrycket av en ökad grad av hjärntumörer över hela världen. Företag involverade i vård av hjärntumörer uppmanas att agera för att säkerställa och maximera sina intäkter.

Öka läkarutbildningen i Sverige!

Utvandring av läkare utgör ett stort problem för flera av de fattigare länderna inom EU. Sverige lockar aktivt hit ett stort antal utländska läkare...

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att uppfinna sjukdomar, som sedan måste behandlas

Medikalisering i fokus på internationell konferens. Medikaliseringen tar sig uttryck både gentemot allmänheten via massmedierna och mot professionen via medicinska experter med ofta oredovisade bindningar till industrin.

Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?

Det är en daglig utmaning för vetenskapsmannen att behålla sin objektivitet, men det kan vara ack så svårt för den som ger sig in...

Att forska utan kompetens

Idag skall jag berätta om hur tokigt det kan bli när man bedriver forskning utan att ha reell kompetens på området. Resultaten kan då...

Så avfärdas alternativmedicinen

Edzard Ernsts påstående att alternativmedicinen är värdelös bygger på sammanställningar från databaser där man plockat bort mer än 99% av alla befintliga studier.

VoF angriper Vidarkliniken igen

Antroposofernas artikel har skrivits av flera erfarna forskare som genomfört massor av vetenskap om KAM. Sådan erfarenhet saknas dock helt hos VoFs författare.

Johan Thyberg – Rättsövergrepp eller forskningsfusk

En bok av Johan Thyberg visar att rättstryggheten måste värnas bättre i utredningar om forskningsfusk.

NEWS IN ENGLISH

Cameroon hosts sports tournaments during civil war

AFRICA. Cameroon is preparing to host two Africa major soccer tournaments, the Africa Nations championship 2020 and Africa cup...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN