Dr Robert Epstein on Google and Censorship through Search Engines. Foto: Senate Judiciary Subcommitte, July 16, 2019

Dr Robert Epstein on Google and Censorship through Search Engines. Foto: Senate Judiciary Subcommitte, July 16, 2019
https://www.judiciary.senate.gov/meetings/google-and-censorship-though-search-engines

Politiskt korrekt PK-clown. Foto: Gratisography. Licens: Pexels.com (free use)
Facebook blockerar artikeln: "Sverige kollapsar medan 7-klövern fortsätter ha glänsande visioner" i NewsVoice