Rökande man med huva. Foto: Vadim Kaipov. Licens: Unsplash.com

Rökande man med huva. Foto: Vadim Kaipov. Licens: Unsplash.com
https://unsplash.com/@vadimkaipov
Använd: Så här skaffar du spökidentitet med samordningsnummer

Samtalsledaren Navid Modiri, 2019. Pressfoto: Jens Nordström via agenturen ROA.se
People together. Foto: Phil Coffman. Licens: Unsplash.com