Holistic Ultratarm 300px

Holistic Ultratarm 300×300 px

Strålningsmätare från RP of Sweden
Kristoffer Appelquist. Foto: satirprogrammet "Svenska Nyheter"