Hotellskylt. Foto: Vasili. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, Flickr.com

Hotellskylt. Foto: Vasili. Fotot är beskuret och färgen i skylten modifierad. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, Flickr.com
https://www.flickr.com/photos/timecollapse/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Hijab på muslimsk kvinna. Foto: Summer Breeze. Licens: Pexels.com
Den geopolitiska analytikern Stig Berglund, 2020: Foto: SwebbTV